Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 7: Equity markets and stock valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 7: Equity markets and stock valuation. The topics discussed in this chapter are equity markets and stock valuation. After completing this unit, you should be able to: Understand how share prices depend on future dividends and dividend growth, be able to compute share prices using the dividend growth model, understand how share markets work, understand how share prices are quoted.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-7-equity-markets-and-stock-va-pgabuq.html

Nội dung


1098023

Tài liệu liên quan


Xem thêm