Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 3: Working with financial statements

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Essentials of corporate finance (2e) – Chapter 3: Working with financial statements. In this chapter, you will know how to standardise financial statements for comparison purposes, know how to compute and interpret important financial ratios, know the determinants of a firm’s profitability and growth, understand the problems and pitfalls in financial statement analysis.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-essentials-of-corporate-finance-2e-chapter-3-working-with-financial-stat-lgabuq.html

Nội dung


1098019

Tài liệu liên quan


Xem thêm