Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 5 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 5 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chapter 5 - Organizational culture of schools. This chapter presents the following content: Organizational culture is a contemporary perspective for examining the distinctive character of schools; organizational culture is manifested in norms, shared values, and basic assumptions, each occurring at a different level of abstraction; school cultures can be interpreted by analyzing their symbols, artifacts, rites, ceremonies, icons, heroes, myths, rituals, and legends;.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-5--zzcbuq.html

Nội dung


1101309

Tài liệu liên quan


Xem thêm