Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Đề cương học phần Viết tiểu luận (Writing A Term Paper)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đề cương học phần Viết tiểu luận (Writing A Term Paper) như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:48:50 PM +00:00

Đề cương học phần Thực tập giảng dạy (Methodology – Practice Teaching)

Đề cương học phần Thực tập giảng dạy (Methodology – Practice Teaching) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:47:21 PM +00:00

Đề cương học phần Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT)

Đề cương học phần Sử dụng tài nguyên trong giảng dạy (Using CALT) phục vụ cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin hệ đại học trong quá trình học tập chủ động hơn, nắm bắt các thông tin tổng quan về môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:46:56 PM +00:00

Đề cương học phần Quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo (State Administration and Mangement in Education)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Đề cương học phần Quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo bao gồm thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:46:18 PM +00:00

Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:46:04 PM +00:00

Đề cương học phần Giáo dục học phổ thông

Đề cương học phần Giáo dục học phổ thông thông tin đến các bạn về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:42:39 PM +00:00

Đề cương học phần Giáo dục học đại cương

Đề cương học phần Giáo dục học đại cương giải thích những vấn đề cơ bản về giáo dục và Giáo dục học như bản chất, tính chất, chức năng của giáo dục, Giáo dục học là một khoa học; vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục phổ thông, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam và các con đường giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:42:32 PM +00:00

Phân tích các yếu tố gây ra áp lực đối với sinh viên Học viện Ngân hàng

Bài viết được thực hiện nhằm xác định các yếu tố gây ra áp lực tâm lý lên sinh viên Học viện Ngân hàng hiện nay. Từ kết quả khảo sát trực tiếp hơn 400 sinh viên của Học viện, dựa vào phương pháp phân tích hồi qui đa biến và chỉ ra 7 nhân tố gây ra áp lực tâm lý lên sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 6:31:50 PM +00:00

Phương pháp giảng dạy chủ động nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên Học viện Ngân hàng

Bài viết tập trung phân tích các đặc điểm, lợi ích và các hoạt động học tập của phương pháp giảng dạy chủ động, thực trạng áp dụng tại Học viện Ngân hàng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp này.

12/29/2020 6:31:43 PM +00:00

Xây dựng công cụ hỗ trợ xem điểm cho sinh viên trường đại học: Một ứng dụng trong trường Đại học Cửu Long

Bài viết đề xuất giải pháp dựa trên ngôn ngữ ASP.NET và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng trang web hỗ trợ học tập của sinh viên trường Đại học Cửu Long.

12/29/2020 6:07:59 PM +00:00

Cách dạy phát huy trí lực của người học trong môn giao tiếp sư phạm

Bài viết này trao đổi cách dạy: Kết hợp phương pháp học nghiên cứu, phương pháp thảo luận nhóm và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn giao tiếp sư phạm, nhằm phát huy trí lực của người học thông qua việc phân tích một số bài giảng cụ thể.

12/29/2020 6:05:03 PM +00:00

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông góp phần phát triển năng lực tự học cho học sinh

Môđun dạy học là một đơn vị chương trình dạy học được cấu trúc một cách đặc biệt nhằm phục vụ cho người học. Nó chứa đựng cả mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và công cụ đánh giá kết quả học tập, gắn bó chặt chẽ với nhau thành một thể hoàn chỉnh.

12/29/2020 6:04:56 PM +00:00

Sử dụng PEP-R trong can thiệp sớm cho trẻ có rối loạn tự kỉ

Rối loạn tự kỉ (tự kỉ) đang thực sự là một vấn đề lớn của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta hiện nay chưa có thống kê về tỉ lệ trẻ tự kỉ, tuy nhiên theo các báo cáo tại hội thảo quốc gia về tự kỉ, số lượng trẻ được phát hiện mỗi năm tăng lên rất nhiều. Để giúp trẻ tự kỉ sớm được hòa nhập cộng đồng thì can thiệp sớm (CTS) cho trẻ tự kỉ là việc làm vô cùng quan trọng và cấp bách.

12/29/2020 6:04:50 PM +00:00

Sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực - Hướng phát triển một số năng lực cơ bản cho học sinh trong dạy học Hóa học

Phát triển năng lực là mục tiêu quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học Hóa học nói riêng. Phát triển chương trình theo định hướng phát triển năng lực là xu thế tất yếu của giáo dục phổ thông hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên vấn đề năng lực và phát triển năng lực thông qua chương trình các môn học, qua dạy học các môn học trong giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam mới được bắt đầu nghiên cứu.

12/29/2020 6:04:43 PM +00:00

Sử dụng phần mềm Adobe Flash thiết kế một số mô phỏng hóa học hữu cơ ở trường trung học phổ thông

Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả xin giới thiệu một cách tổng quát các mô phỏng về cấu trúc phân tử, một số cơ chế phản ứng, thiết bị và diễn biến thí nghiệm được xây dựng trên phần mềm Adobe Flash.

12/29/2020 6:04:30 PM +00:00

Để dạy học tốt chủ đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác” trong môn lịch sử ở các trường phổ thông địa phương

Qua thực tiễn các trường phổ thông ở Thanh Hóa cho thấy, để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các bài lịch sử địa phương cần lựa chọn những nội dung thiết thực, có ý nghĩa nhiều mặt đối với từng địa phương. Chất lượng các bài học tuỳ thuộc vào sự chuẩn bị bài giảng của giáo viên, học sinh, việc sử dụng các hình thức và phương pháp dạy học, nhất là các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của người học.

12/29/2020 6:04:23 PM +00:00

Phát triển một số khả năng tâm lí cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi học đọc khi đến trường phổ thông bằng trò chơi tâm vận động

Mục đích và nội dung nghiên cứu bài báo này là vận dụng lí luận tâm vận động vào việc xây dựng và thực nghiệm một hệ thống tác động giáo dục dưới hình thức trò chơi, trò chơi tâm vận động, nhằm phát triển một số khả năng tâm lí cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi, giúp trẻ thuận lợi trong học đọc khi đi học ở trường phổ thông.

12/29/2020 6:04:17 PM +00:00

Tìm hiểu phương pháp thuyết trình của Hồ Chí Minh qua các buổi tiếp xúc với nhân dân

Việc tìm hiểu cách thuyết trình của Hồ Chí Minh, thiết nghĩ cũng là việc nên làm và cần thiết cho sự nghiệp trồng người của chúng ta hiện nay, nhất là đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn khoa học xã hội, đặc biệt là các môn khoa học chính trị.

12/29/2020 6:04:10 PM +00:00

Sử dụng hiệu quả phương pháp thuyết trình kết hợp với trình chiếu powerpoint trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

iệc khai thác các phần mềm dạy học hiện đại chỉ nhằm mục đích tích cực hóa phương pháp thuyết trình, giúp phương pháp thuyết trình có kết quả tốt hơn, chứ nó không thể thay thế được phương pháp đó. Ngôn ngữ, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, tác phong, tình cảm...của người thầy mãi là vũ khí dạy học sắc bén trong việc truyền tải thông tin kiến thức và tình cảm đến với học trò.

12/29/2020 6:04:04 PM +00:00

Thiết kế chế tạo thiết bị đánh dấu vị trí của vật chuyển động bằng đèn LED để sử dụng trong dạy học phần Cơ học

Mạch dao động tự kích tạo xung vuông với chu kì 20 ms dùng IC NE555 hiển thị trên đèn LED là một thiết bị đơn giản, giá thành thấp, được sử dụng với máy ảnh kĩ thuật số rất phổ biến hiện nay, có thể đánh dấu mọi quỹ đạo chuyển động của vật và cho phép đo chính xác thời gian và quãng đường mà vật đi được trên quỹ đạo. Từ đó ta có thể khảo sát các tính chất chuyển động của vật.

12/29/2020 6:03:57 PM +00:00

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

12/29/2020 6:03:51 PM +00:00

Dạy học dự án cho sinh viên đại học khối kĩ thuật và kết quả đạt được

PBL is a learning method by activities. It attracts students to use their gained knowledge realistically. This article presents the learning by training and projects and its process. The article also analyses and introduces the obtained results at the faculty of scientific basic in the University of Transport and Communication.

12/29/2020 6:03:37 PM +00:00

Giá trị khoa học của học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội của Các Mác

Trong sự so sánh cách tiếp cận nghiên cứu xã hội của C.Mác với các cách tiếp cận khác trong lịch sử tư tưởng và trong triết học phương Tây hiện đại, học thuyết Hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác đã khẳng định tính ưu trội của mình. Có thể khẳng định rằng: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác đã tạo ra một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử phát triển của các khoa học nghiên cứu về xã hội loài người. Học thuyết đó cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

12/29/2020 6:02:19 PM +00:00

Cách thức tổ chức lời văn nghệ thuật trong văn xuôi Hồ Dzếnh

Ngôn ngữ văn xuôi Hồ Dzếnh gần với ngôn ngữ thơ, mang đậm chất thơ nên mềm mại tinh tế, uyển chuyển, có sức truyền cảm sâu sắc vừa chuyển tải được cảm xúc của cái tôi trữ tình vừa góp phần hình thành giọng điệu tác phẩm. Bài viết này muốn góp phần tìm hiểu phong cách văn xuôi Hồ Dzếnh qua cách thức tổ chức lời văn nghệ thuật.

12/29/2020 6:01:54 PM +00:00

Mã kép trong hình tượng Aureliano của Gabriel Garcia Marquez

Việc sử dụng “mã kép” điêu luyện đã giúp Marquez xây dựng thành công hình tượng nhân vật đại tá Aureliano bất hủ. Con người này mang trong mình gần hết mọi dư âm của thời đại, những biến cố lớn lao của người dân Colombia, những điều đạt được và cả những gì chưa thể đạt được, nhưng trên hết dấy là một tâm hồn nhân văn vô hạn độ, người biết sống cho lí tưởng cao đẹp của cuộc đời.

12/29/2020 6:01:47 PM +00:00

Một số tính chất trên không gian các ma trận phân bố mờ Pfko

Trong bài báo này, các tác giả trình bày một số tính chất và chứng minh định lý mở rộng theo luật phân phối hai bên của phép toán MMAX và MMIN trên không gian của các k - phân phối mờ Pfko gồm tất cả các ma trận phân bố của n đối tượng vào k clustes.

12/29/2020 6:01:41 PM +00:00

Thực trạng năng lực quản lý của chủ nghiệm các trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm học tập cộng đồng, một trong những cơ sở của GDTX được hình thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong cộng đồng tại các xã, phường được học tập, được trang bị kiến thức góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm. Bài viết này trình bày về thực trạng năng lực quản lý của chủ nhiệm các trung tâm học tập cộng đồng và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực quản lý cho họ.

12/29/2020 5:59:33 PM +00:00

Giảng dạy các môn khoa học Mác - Lên nin ở các trường đại học, cao đẳng trong thời kỳ hội nhập hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Bài viết đã trình bày tính cấp thiết giảng dạy các môn khoa học Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học và cao đẳng trong thời kỳ hội nhập, đồng thời vạch ra thực trạng giảng dạy các môn khoa học này trong những năm qua ở các trường đại học, cao đẳng. Trên cơ sở đó đưa ta những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.

12/29/2020 5:58:11 PM +00:00

Tổng quan nghiên cứu về vấn đề phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng chức năng trong trường đại học theo tiếp cận năng lực tại Việt Nam

Bài viết tổng quan một số công trình nghiên cứu về phát triển đội ngũ CBQL giáo dục để làm cơ sở đề xuất hướng nghiên cứu phát triển đội ngũ CBQL phòng chức năng trong trường đại học theo tiếp cận năng lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/29/2020 5:53:17 PM +00:00

Thực trạng và biện pháp quản lí công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Trên cơ sở khảo sát và đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất các biện pháp quản lí công tác GDĐĐ cho HS tại các trường THCS huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại nêu trên. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

12/29/2020 5:53:10 PM +00:00