Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Đào tạo theo học chế tín chỉ (HCTC) không phải là vấn đề mới trong giáo dục của nhiều nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Cùng với nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã chuyển sang đào tạo theo HCTC bắt đầu từ năm 2010, áp dụng cho khóa cao đẳng chính quy K43. Tính đến nay, trường đã và đang đào tạo theo HCTC cho 5 khóa cao đẳng và 6 khóa đại học. Sau đây là một số kinh nghiệm của trường trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo HCTC.

5/20/2020 6:14:02 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các môn lý thuyết của sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Bài viết đánh giá thực trạng mức độ nhận thức, quan niệm về vai trò, sự cần thiết hoạt động nhóm trong học tập các môn lý thuyết của sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

5/20/2020 6:13:31 AM +00:00

Một số nội dung cần quan tâm khi xây dựng luận án Tiến sĩ trong lĩnh vực Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh

Một luận án tiến sĩ cần đạt được những tiêu chuẩn gì? Đó là câu hỏi hết sức thực tế đang đặt ra không chỉ cho các nghiên cứu sinh (NCS) mà còn cho cả những người hướng dẫn, phản biện và chấm luận án. Trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh (QTKD), vấn đề này hiện chưa có câu trả lời thống nhất.

5/20/2020 6:12:44 AM +00:00

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thể lực chung cho nam học sinh khối 11 trường THPT Nguyễn Hiền, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Bài viết khảo sát thực trạng thể lực của học sinh khối 11 trường THPT Nguyễn Hiền cho thấy sự phát triển thể lực của học sinh chưa đáp ứng yêu cầu; từ đó tiến hành nghiên cứu và lựa chọn các bài tập phù hợp nhằm nâng cao thể lực cho các em học sinh.

5/20/2020 6:11:44 AM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng triển khai chương trình môn học chuyên ngành Thể dục trường Đại học TDTT Đà Nẵng theo hệ thống tín chỉ

Giải pháp nâng cao chất lượng triển khai chương trình môn học chuyên ngành Thể dục trường Đại học TDTT Đà Nẵng theo hệ thống tín chỉ. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ với đặc trưng là khai thác mọi yếu tố từ cải tiến nội dung, phương pháp đến sử dụng mọi phương tiện để giảm thời gian học trên lớp, tăng thời gian tự học và tăng cường khả năng độc lập tự chủ có hiệu quả. Vì vậy, việc đánh giá đúng giải pháp nâng cao chất lượng triển khai chương trình môn học chuyên ngành Thể dục ở trường Đại học TDTT Đà Nẵng theo hệ thống tín chỉ.

5/20/2020 6:10:54 AM +00:00

Đề xuất một số biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất trường Cao đẳng Thương mại

Bài viết về cơ sở lý luận, thực trạng, một số biện pháp quản lý công tác Giáo dục thể chất tại khoa khoa học cơ bản. Cụ thể gồm năm nhóm biện pháp nhằm giúp cho Nhà trường quản lý hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng công tác Giáo dục thể chất. Các nhóm biện pháp nêu trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau, đan xen nhau và kết nối với nhau tạo nên sự thống nhất trong quá trình quản lý, thực hiện.

5/20/2020 6:10:29 AM +00:00

Đề xuất biện pháp thu hút sinh viên tự giác, tích cực học môn Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Bài viết đánh giá thực trạng nhu cầu, thái độ tập luyện các môn Giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên; đề xuất một số biện pháp thu hút sinh viên tích cực luyện tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

5/20/2020 6:10:23 AM +00:00

Chiến lược phát triển trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đến năm 2030

Bài viết trình bày thành quả qua 23 năm xây dựng và phát triển; chiến lược phát triển trường đến năm 2030; chiến lược phát triển trong giai đoạn 2018-2022; chiến lược về phát triển đào tạo trong giai đoạn 2022-2030; chiến lược phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

5/20/2020 6:09:52 AM +00:00

Cách mạng công nghiệp 4.0 những thách thức, thời cơ ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch

Bài viết khái quát về sự phát triển của cách mạng công nghệ trong lịch sử xã hội loài người, cũng những ảnh hưởng to lớn do chúng mang lại và đến đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.

5/20/2020 6:09:45 AM +00:00

Yêu cầu và các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành Điện tự động tàu thủy thuộc Khoa Điện - Điện tử

Trong các giải pháp nhấn mạnh về yếu tố con người, hợp tác quốc tế đa chiều. Kết quả nghiên cứu được áp dụng cho công tác quản lý, chương trình đào tạo có chất lượng cao trong đào tạo ngành Điện tự động tàu thủy, đó còn là cơ sở cho Khoa Điện - Điện tử, các khoa khác trong trường tham khảo và vận dụng nhằm đáp ứng mục tiêu của Nhà trường trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia.

5/20/2020 5:48:41 AM +00:00

Vận dụng tư tưởng đạo đức yêu thương con người của chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của người thầy giáo trong lực lượng công an nhân dân hiện nay

Trong di sản tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có bốn chuẩn mực đạo đức cơ bản là: “Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng”. Không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ, vì cả bốn chuẩn mực ấy là tiêu chí để đánh giá con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, chuẩn mực đạo đức yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người có sức sống mãnh liệt trong điều kiện hiện nay và sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng chuẩn mực của người thầy giáo trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

5/20/2020 5:21:56 AM +00:00

Công tác đào tạo của trường Đại học Cảnh sát nhân dân 10 năm qua - Thành quả và những vấn đề đặt ra

Ngày 28/7/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 152/2003/QĐTTg về việc thành lập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) trên cơ sở Phân hiệu Học viện CSND. Quyết định này đã mở ra một cơ hội mới mang tính lịch sử to lớn cho sự phát triển của nhà trường. Thực tế cho thấy, với cơ hội đó, bằng sự nỗ lực cao độ của lãnh đạo và cán bộ, giảng viên, sinh viên, trong 10 năm qua, các lĩnh vực công tác của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Bên cạnh sự phát triển nhanh, mạnh về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, công tác đào tạo của Trường đã thực sự có những bước tiến rõ rệt, đạt được nhiều thành quả hết sức quan trọng.

5/20/2020 5:21:50 AM +00:00

Trường đại họcCán bộ, giảng viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

Trong không khí của cả nước vui mừng chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm, niềm phấn khởi được hòa quyện trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về chiến lược giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Với khí thế đó, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2013.

5/20/2020 5:21:44 AM +00:00

Vai trò của cán bộ thực tiễn trong công tác giáo dục, đào tạo sinh viên chuyên ngành Cảnh sát kinh tế của trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 2003 theo Quyết định số 152/2003/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trên cơ sở Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường có trách nhiệm đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học và sau đại học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và của Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:21:14 AM +00:00

Một vài suy nghĩ về công tác giáo dục tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thời đại cách mạng công nghiệp lần 4

Công tác quản lý nhà nước về ANTT là công tác quan trọng nhằm đảm bảo môi trường phát triển thuận lợi về kinh tế, chính trị, xã hội mỗi quốc gia. Ngược lại, trong quá trình thực hiện, những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội cũng có những tác động trở lại đến công tác này. Bài viết nghiên cứu về công tác giáo dục tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thời đại cách mạng công nghiệp lần 4, mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

5/20/2020 5:21:08 AM +00:00

Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên khoa Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Khoa Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được thành lập vào tháng 02/1996, là đơn vị đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng Cảnh sát trực thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức biên soạn tài liệu dạy học, giảng dạy nghiệp vụ Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp theo chương trình đào tạo của Bộ Công an; tổ chức nghiên cứu khoa học trong giảng viên và học viên; quản lý cán bộ giảng dạy; tham gia quản lý, giáo dục sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và quy định của Trường.

5/20/2020 5:21:02 AM +00:00

Một số thành tích về công tác hậu cần kỹ thuật qua 10 năm thành lập trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng của Ngành trong từng thời kỳ, Trường đã được bổ sung nhiệm vụ và nâng cấp nhiều lần từ trường hạ sĩ quan đến trường trung học, cao đẳng, phân hiệu đại học, phân hiệu học viện và đến nay là Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Bài viết nhìn lại chặng đường 10 năm thành lập và những đóng góp, cống hiến về công tác hậu cần kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:20:50 AM +00:00

Những thành tựu thể hiện sự phát triển của trường Đại học Cảnh sát nhân dân sau mười năm có quyết định thành lập trường của Thủ tướng Chính phủ

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an Việt Nam, Trường còn được Bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát cho các nước Lào và Campuchia. Để có một cách nhìn toàn diện về Trường Đại học CSND sau 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng chúng tôi xin phép nêu lên những con số, những nhận định. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/20/2020 5:20:44 AM +00:00

Hãy luôn là những thầy, cô điển hình về tấm gương đạo đức tốt trong đào tạo sĩ quan cảnh sát tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã trải qua hơn 41 năm xây dựng và phát triển với nhiều thành tích to lớn đạt được từ công sức của nhiều thế hệ thầy, cô. Trong tư cách người giảng dạy chúng tôi nhận thấy để tiếp tục xứng đáng với danh dự, truyền thống đó thì những thầy, cô bên cạnh sự đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn thì phải đặc biệt không ngừng phấn đấu và luôn giữ vững hình ảnh tốt đẹp, điển hình về tấm gương đạo đức, đó chính là niềm tin, là nền tảng vững chắc trong quá trình đào tạo sĩ quan Cảnh sát đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

5/20/2020 5:20:38 AM +00:00

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 89 tháng 2/2017

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 89 tháng 2/2017 trình bày Trump và cuộc cách mạng sắp tới trong quốc tế hóa giáo dục đại học; xếp hạng đại học có hướng tới hiệu suất tốt hơn không; theo đuổi các bảng xếp hạng đại học trong thời buổi đại chúng hóa; rủi ro cho giới học thuật Hoa Kỳ; xây dựng năng lực nghiên cứu và phân hiệu đại học quốc tế...

5/20/2020 5:20:25 AM +00:00

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 88 tháng 1/2017

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 88 tháng 1/2017 trình bày Đại học quốc tế tại các nước Ả Rập đâu là chỗ đứng; phân hiệu đại học Trung Quốc tại Malaysia những điều chỉnh căn bản; dịch chuyển giảng viên quốc tế: những vấn đề cốt yếu chưa được nghiên cứu đầy đủ; khung Đào tạo Xuất sắc ở Anh quốc có hoạt động được không; sự đa dạng phức tạp của giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á; việc sáp nhập và chia tách các bộ giáo dục tại Malaysia

5/20/2020 5:20:17 AM +00:00

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 87 Kỳ Thu 2016

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 87 Kỳ Thu 2016 trình bày các trường đại học châu Âu thời hậu khủng hoảng kinh tế; các phân hiệu đại học quốc tế thực sự có quyền tự chủ đến mức nào; làm thế nào để các phân hiệu đại học quốc tế trở nên nổi bật; quốc tế hóa chương trình giảng dạy tại các trường cao đẳng Israel; giáo dục đại học tư ở Việt Nam...

5/20/2020 5:20:08 AM +00:00

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 86 Kỳ Hạ 2016

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 86 Kỳ Hạ 2016 thông tin đến các bạn một số bài viết: lưu chuyển công tác nghiên cứu có ảnh hưởng tới năng suất và mức độ tác động; tự do học thuật trong nền dân chủ lớn nhất thế giới; khu vực giáo dục đại học tư nhân “mới” ở Vương quốc Anh; các trường đại học Chile rốt cuộc không phải là miễn phí...

5/20/2020 5:20:02 AM +00:00

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 85 Kỳ Xuân 2016

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 85 Kỳ Đông 2016 thông tin đến quý độc giả một số bài viết: phân hiệu quốc tế các trường đại học hiện tượng mới; nghiên cứu giáo dục đại học mở ra toàn cầu; giá trị của nhân viên hành chính trong hoạt động quốc tế hóa; sự phân chia Hồi giáo – thế tục tại các trường đại học ở Tunisia...

5/20/2020 5:19:55 AM +00:00

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 84 Kỳ Đông 2016

Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế - Số 84 Kỳ Đông 2016 với một số bài viết bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu có phải là “Thế vận hội Olympic” của giáo dục đại học; cuộc khủng hoảng người tỵ nạn Syria và giáo dục đại học; tai họa về gian lận và tham nhũng trong giáo dục đại học; giáo dục đại học quốc tế và “bước ngoặt tân khai phóng”...

5/20/2020 5:19:48 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào dạy giỏi tại khoa Cảnh sát kinh tế, trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Bài viết tổng kết, phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy giỏi tại Khoa Cảnh kinh tế, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

5/20/2020 5:19:36 AM +00:00

Một vài suy nghĩ về phẩm chất nhà giáo công an nhân dân

Mỗi người thầy Công an nhân dân phải tận tâm, sống trọn đời và gắn bó với nghề giáo, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ cao cả, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân, luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam tươi đẹp hiện tại và tương lai.

5/20/2020 5:19:18 AM +00:00

Một số kinh nghiệm trong quản lý sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Bài viết trình bày một số kinh nghiệm rút ra trong quản lý sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:19:12 AM +00:00

Thành tựu và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, trưởng thành của bộ môn Nghiệp vụ cơ sở

Bài viết bám sát đề án công tác của Trường, xây dựng chương trình công tác, chỉ tiêu thi đua của đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng, phát huy sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để từng cá nhân phát huy tối đa năng lực, sở trường...

5/20/2020 5:19:06 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Bài viết trình bày tình hình và kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại trường đại học Cảnh sát nhân dân; những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại trường đại học Cảnh sát nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:19:00 AM +00:00