Tài liệu miễn phí Giáo dục học

Download Tài liệu học tập miễn phí Giáo dục học

Báo cáo Vốn nhân lực Việt Nam: Thành tựu giáo dục và thách thức trong tương lai

Báo cáo này phản ánh quá trình phát triển của hệ thống giáo dục Việt Nam thời kỳ sau chiến tranh và nêu bật một số cải cách quan trọng được thực hiện từ năm 1975 cho đến nay. Báo cáo phân tích động lực đằng sau những nỗ lực cải cách của Chính phủ, yếu tố thành công chính và những thách thức gặp phải trong suốt quá trình.

5/22/2021 8:35:06 AM +00:00

Xu hướng chọn ngành đào tạo của sinh viên ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Bài viết tập trung phân tích các nhân tố tác động đến việc chọn ngành đào tạo của sinh viên thuộc nhóm ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Các nhân tố được xem xét gồm cơ hội việc làm, môi trường học tập, cá nhân, hoạt động tư vấn tuyển sinh, gia đình bạn bè và tài chính. Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với 500 sinh viên đại học chính quy đang theo học tại nhiều chuyên ngành khác nhau.

5/22/2021 5:52:00 AM +00:00

Giá trị của Tứ Diệu Đế trong việc định hướng lối sống cho sinh viên ngành giáo dục chính trị, trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

Trong bài viết này, tác giả sẽ làm rõ nội dung của Tứ Diệu Đế, từ đó chỉ ra những giá trị tích cực, thiết thực của Tứ Diệu Đế đối với việc định hướng lối sống cho sinh viên ngành giáo dục chính trị trường Đại học Đồng Tháp hiện nay.

5/22/2021 5:45:03 AM +00:00

Vai trò của đạo đức nghề nghiệp và phương pháp để sinh viên sư phạm tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp

Bài viết trên cơ sở phân tích vai trò của đạo đức nghề nghiệp đối với nhà giáo hiện nay. Đồng thời căn cứ vào quy định về đạo đức nhà giáo tác giả đã bước đầu đề ra một số phương pháp rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong bối cảnh hiện nay.

5/22/2021 5:44:51 AM +00:00

Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Thiên Hộ Dương

Bài viết cho thấy tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp, quy trình công tác hướng nghiệp đối với học sinh, đi đến khảo sát thực trạng về công tác hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, từ kết quả khảo sát tìm hiểu nguyên nhân tác động đến việc hướng nghiệp cho học sinh, chỉ ra hạn chế và đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Thiên Hộ Dương.

5/22/2021 5:44:45 AM +00:00

Nâng cao kỹ năng thuyết trình cho sinh viên ngành Giáo dục chính trị, trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

Bài nghiên cứu này tác giả muốn chỉ ra cho các bạn thấy những nguyên nhân làm cho kỹ năng thuyết trình của các bạn chưa hiệu quả, và quan trọng hơn tìm ra giải pháp cụ thể để khắc phục và phát huy kỹ năng thuyết trình cho các bạn.

5/22/2021 5:44:38 AM +00:00

Quan niệm của John Stuart Mill về hạnh phúc và ý nghĩa giáo dục lối sống nhân văn cho sinh viên hiện nay

Hạnh phúc là một trong những phạm trù của đạo đức học. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả bài viết trình bày quan niệm hạnh phúc của John Stuart Mill. Qua đó, liên hệ và vận dụng trong vấn đề giáo dục lối sống nhân văn cho sinh viên hiện nay.

5/22/2021 5:44:32 AM +00:00

Giáo dục phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung phong phú, nhưng bài viết chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu về phong cách làm việc khoa học. Trong đó, bài viết làm rõ khái niệm phong cách và thế nào là phong cách làm việc khoa học; sự cần thiết phải giáo dục và nội dung giáo dục phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay.

5/22/2021 5:44:20 AM +00:00

Tìm hiểu đức tính nhân - nghĩa vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Để hiểu rõ hơn đức tính này ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, bài viết khái lược sự hình thành một số đặc điểm đức tính Nhân – Nghĩa ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long, qua đó phân tích vai trò của đức tính Nhân - Nghĩa trong đời sống văn hóa của nhân dân vùng đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay.

5/22/2021 5:44:14 AM +00:00

Giải pháp nâng cao kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý, trường Đại học Đồng Tháp

Để giúp các bạn sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường đại học Đồng Tháp có thể tham khảo để rèn luyện nâng cao kỹ năng vẽ và nhận xét biểu đồ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập và giảng dạy môn Địa lý.

5/22/2021 5:44:08 AM +00:00

Thiết kế phiếu học tập dạy học Địa lý 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Bài viết tìm hiểu khái quát chung kĩ năng thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn địa lý 10 cấp Trung học phổ thông; thiết kế phiếu học tập và sử dụng phiếu học tập dạy học Địa lý 10.

5/22/2021 5:44:02 AM +00:00

Kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu của sinh viên khoa sư phạm Sử - Địa và Giáo dục chính trị, trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết tìm ra nguyên nhân của tồn tại và đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm phát triển kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay.

5/22/2021 5:43:55 AM +00:00

Tìm hiểu năng lực tư duy phản biện của sinh viên ngành giáo dục chính trị, trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết đề xuất những giải pháp góp phần bồi dưỡng và phát huy năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Đồng Tháp hiện nay.

5/22/2021 5:43:49 AM +00:00

Tìm hiểu năng lực tư duy khoa học của sinh viên ngành Giáo dục chính trị, trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết này làm rõ một số vấn đề năng lực tư duy khoa hoc, thực trạng cũng như giải pháp để phân tích làm rõ năng lực tư duy khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng tháp hiện nay.

5/22/2021 5:43:42 AM +00:00

Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay

Bài viết bước đầu đánh giá thực trạng rèn luyện đạo đức nhà giáo của sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Tháp, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm bồi dưỡng đạo đức nhà giáo cho sinh viên sư phạm Đại học Đồng Tháp hiện nay.

5/22/2021 5:43:36 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng đạo đức nghề sư phạm ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở làm rõ nội hàm đạo đức nghề sư phạm và vai trò của đạo đức nghề sư phạm đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Bài viết bước đầu phân tích thực trạng đạo đức nghề Sư phạm ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm bồi dưỡng đạo đức nghề Sư phạm ở Việt Nam để có thể đào tạo được thế hệ trẻ có đủ đức và tài phục vụ cho Tổ quốc.

5/22/2021 5:43:30 AM +00:00

Tích hợp giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo quốc gia trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Bài viết trình bày một số nội dung và biện pháp giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh ở trường trung học phổ thông qua hoạt động dạy học Lịch sử.

5/22/2021 5:42:21 AM +00:00

Kỷ yếu Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 – Phần 2

Cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 phần 2 bao gồm những bài tham luận liên quan đến 2 chủ đề, đó là: Nâng cao chất lượng dạy và học đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tuyến – Kinh nghiệm và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:31:46 AM +00:00

Kỷ yếu Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 – Phần 1

Cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tập hợp những bài tham luận của hội thảo “Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Các bài viết trong kỷ yếu được chia thành 4 chủ đề, phần 1 của kỷ yếu gồm 2 chủ đề, đó là: Xu hướng đào tạo trực tuyến trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0, mô hình và phương thức đào tạo trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/22/2021 5:31:35 AM +00:00

Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường mầm non thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

Bài viết tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường mầm non thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ đó đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra nội bộ.

5/22/2021 5:01:56 AM +00:00

Nghiên cứu và lựa chọn một số phương pháp dạy học tích cực để ứng dụng vào giảng dạy một số môn lý thuyết cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế

Bài viết tiến hành lựa chọn một số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở một số môn học lý thuyết cho sinh viên khoa học Giáo dục thể chất tại Đại học Huế.

5/22/2021 4:59:37 AM +00:00

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Từ kết quả nghiên cứu thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài viết đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

5/22/2021 4:58:06 AM +00:00

Quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non tỉnh Quảng Trị

Bài viết nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các trường mầm non tỉnh Quảng Trị.

5/22/2021 4:57:52 AM +00:00

Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Bài viết trình bày kết quả thực trạng quản lý công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

5/22/2021 4:57:43 AM +00:00

Thực trạng công tác giáo dục học sinh chưa ngoan tại các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Bài viết khảo sát thực trạng công tác giáo dục học sinh chưa ngoan một cách bài bản, có căn cứ từ thực tiễn, từ đó đưa ra được các biện pháp hợp lý, phù hợp với tình hình giáo dục địa phương trong điều kiện giáo dục phát triển.

5/22/2021 4:57:34 AM +00:00

Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thành phố Huế đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thành phố Huế đáp ứng đổi mới giáo dục.

5/22/2021 4:57:26 AM +00:00

Quản lý hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng quản lí hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên là nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, hai thành tố có mối quan hệ khăng khít với nhau.

5/22/2021 4:57:17 AM +00:00

Quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm Nhật Ngữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết dựa trên kết quả khảo sát 158 cán bộ quản lý và giáo viên, trên 350 học viên của một số trung tâm Nhật ngữ lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bài báo tập trung đánh giá thực trạng về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học tại một số trung tâm Nhật ngữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

5/22/2021 4:57:09 AM +00:00

Hệ thống tiêu chí đánh giá chức năng quản trị đại học theo hướng tự chủ tại các trường khối ngành kỹ thuật

Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chức năng quản trị đại học theo hướng tự chủ tại các trường khối ngành kỹ thuật nhằm giúp các trường đại học khối kỹ thuật đánh giá năng lực quản trị đại học đáp ứng yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn xã hội và yêu cầu quản lý của nhà nước.

5/22/2021 4:55:51 AM +00:00

Phát triển ngành Đông Nam Á học – Hệ đào tạo từ xa góp phần thực hiện xây dựng cộng đồng Asean 2015

Bài viết tìm hiểu phát triển ngành Đông Nam Á học ở Việt Nam; chương trình Đông Nam Á học hệ đào tạo từ xa ở trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và hướng dẫn phát triển.

5/22/2021 4:48:41 AM +00:00