Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 1 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 1 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chater 1 - The school as a social system. In this chapter, students will be able to understand: What is organizational theory? Elements of theory, purposes of theory, hypotheses, scientific knowledge, purpose of science: to test theory and to provide reliable explanation.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-1--vzcbuq.html

Nội dung


1101305

Tài liệu liên quan


Xem thêm