Lecture Business finance - Chapter 9: Sources of short-term debt

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 9: Sources of short-term debt. Learning objectives of this chapter include: Identify the main forms of short-term borrowing by Australian companies, understand the characteristics of trade credit and calculate the implied interest rate, understand the main forms of bank lending and appreciate when each may be suitable to a borrower’s needs,…. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-9-sources-of-short-term-debt-plmbuq.html

Nội dung


1113755

Tài liệu liên quan


Xem thêm