Lecture Business finance - Chapter 4: Applying the time value of money to security valuation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 4: Applying the time value of money to security valuation. Chapter 4 - Applying the time value of money to security valuation. Use the tools of financial mathematics to value debt and equity securities, apply the dividend growth model to value ordinary shares, explain the main differences between the valuation of ordinary shares based on dividends and earnings,.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-4-applying-the-time-value-of-money-to-security--klmbuq.html

Nội dung


1113750

Tài liệu liên quan


Xem thêm