Lecture Business finance (9/e) - Chapter 18: Futures contracts

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 72 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance (9/e) - Chapter 18: Futures contracts. Chapter 18 - Futures contracts. In this chapter you will learn: Understand what a futures contract is and how futures markets are organised; understand the system of deposits, margins and marking-to-market used by futures exchanges; have some understanding of the determinants of futures price;.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-9-e-chapter-18-futures-contracts-ggxauq.html

Nội dung


1081166

Tài liệu liên quan


Xem thêm