Lecture Business finance (9/e) - Chapter 18: Futures contracts

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 72 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance (9/e) - Chapter 18: Futures contracts. Chapter 18 - Futures contracts. In this chapter you will learn: Understand what a futures contract is and how futures markets are organised; understand the system of deposits, margins and marking-to-market used by futures exchanges; have some understanding of the determinants of futures price;.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-9-e-chapter-18-futures-contracts-ggxauq.html

Nội dung


1081166