Idioms for everyda use

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 133 | FileSize: 34.66 M | File type: PDF
of x

Idioms for everyda use. Idioms for everyday use introduces learners to mo than 230 common idioms. The hands -on worktext format helps inividuals both to understand the idioms and to ues them with confidence in their own communication.learns encounter th high - frequency idioms in context, analyze their meaning, and practice úing then in a variety or activities. The book is designed to be used profitably by learn who are that.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/idioms-for-everyda-use-ju41tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 670841