Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 1 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 263 | FileSize: 16.33 M | File type: PDF
of x

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở: Tập 1 - NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên). Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở do NGƯT.ThS. Chu Mạnh Nguyên (chủ biên) được biên soạn bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập. Tập 1 bao gôm 10 bài của học phần I và học phần II. Hoc phần I trình bày đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và phát triển giáo dục. Học phần II trình bày nội dung quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-trinh-boi-duong-hieu-truong-truong-trung-hoc-co-so-tap-1-ngut-ths-chu-manh--jyu1tq.html

Nội dung


    658025

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm