Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc đọc sách của sinh viên cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2019

Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến việc đọc sách của sinh viên cử nhân chính quy trường Đại học Y tế công cộng, năm 2019.

5/21/2021 11:43:42 PM +00:00

Getting through that invisible word: Lessons from struggling readers

This was designed to eventually transform frustration-level readers into “grade-level” readers, implemented in three years. Through Participatory Action Research (PAR), the Project provides for these identified “frustration-level” readers to develop the necessary skills not just to “make sense” of the written word but, more importantly, overcome the invisible yet more serious consequences of their condition.

5/21/2021 8:33:37 PM +00:00

Mô hình tích hợp giải thích cho ý định đọc sách của sinh viên

Bài viết nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp để giải thích cho ý định duy trì thói quen đọc sách của các sinh viên. Để kiểm định mô hình nghiên cứu, phương pháp định lượng được thực hiện, với bảng khảo sát được phát cho các đối tượng sinh viên như trên, số liệu được phân tích và xử lý thông qua phần mềm AMOS 21. Những cơ sở lý thuyết cụ thể và việc tích hợp mô hình nghiên cứu sẽ được giới thiệu ở phần tiếp theo.

5/20/2021 11:39:31 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng tại trường Đại học đồng Tháp

Bài viết trình bày các lý thuyết về chất lượng dịch vụ và nghiên cứu các nhân tố đang ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng thông qua thang đo SERVPERF. Trên cơ sở thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện, nâng cao hình ảnh của thư viện đến với sinh viên, góp phần phát triển thêm một kênh học thức vốn đã vô cùng bổ ích, tạo điều kiện cho việc dạy và học tại trường Đại học Đồng Tháp thêm phần đa dạng và linh hoạt.

5/20/2021 10:30:55 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện điện tử trường Đại học Tây Đô

Bài viết tiến hành nghiên cứu này nhằm đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện điện tử Trường Đại học Tây Đô, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện điện tử Trường Đại học Tây Đô trong thời gian tới.

5/20/2021 10:07:13 PM +00:00

Thực trạng và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành tại trung tâm thư viện HUFI

Bài viết trình bày chất lượng cán bộ chuyên ngành thư viện trong thời đại mới; Cơ hội và thách thức đặt ra đối với đội ngũ cán bộ chuyên ngành trong thư viện trường đại học; Thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên ngành tại trung tâm thư viện HUFI; Mục tiêu, định hướng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành tại trung tâm thư viện HUFI.

5/20/2021 12:52:06 PM +00:00

Ứng dụng khai phá dữ liệu nâng cao dịch vụ thư viện số

Bài viết mô tả các kỹ thuật khai phá dữ liệu, giới thiệu quy trình khai phá dữ liệu, nghiên cứu kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu người dùng, tạo ra hệ thống khuyến nghị nhằm nâng cao dịch vụ thư viện số.

5/20/2021 12:44:09 AM +00:00

Tiêu chuẩn siêu dữ liệu áp dụng tổ chức tri thức ở thư viện số

Bài viết trình bày các khái niệm, vai trò của tiêu chuẩn hóa nói chung và tiêu chuẩn hóa hoạt động thư viện nói riêng, đồng thời tập trung phân tích các tiêu chuẩn siêu dữ liệu trong tổ chức tri thức ở thư viện số.

5/20/2021 12:44:03 AM +00:00

Năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong cuộc cách mạng 4.0

Các thư viện Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức của các thư viện trong bối cảnh cách mạng 4.0 và năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong môi trường số.

5/20/2021 12:43:57 AM +00:00

Nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại

Mục đích chung của bài báo là cung cấp cái nhìn tổng quát với những đặc tính nổi bật về một số nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) có thể phát triển cho các cơ quan thông tin (Information Agencies: IA) như thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng, v.v.

5/20/2021 12:43:50 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong thư viện

Điện toán đám mây đã trở thành một trong những công nghệ được sử dụng nhiều nhất bởi rất nhiều các tổ chức trên toàn thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp những hiểu biết về cách để các thư viện có thể tối ưu hóa các dịch vụ của mình với điện toán đám mây

5/20/2021 12:43:44 AM +00:00

Kỹ thuật nâng cao chất lượng hình ảnh bìa sách trong số hóa tài liệu

Bài viết này đề cập đến việc ứng dụng kỹ thuật Morphing trong biểu diễn bề mặt trên cơ sở đó kết hợp với các kỹ thuật nắn chỉnh khác để có thể tái tạo được hình ảnh 3 chiều sau quá trình thu nhận như chính gốc của nó. Kỹ thuật được thử nghiệm cho việc nắn chỉnh bìa sách trong quá trình số hóa tài liệu tại Trung tâm Thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5/20/2021 12:43:38 AM +00:00

Liên thông thư viện Việt Nam trong sứ mệnh quản trị tri thức số

Bài viết luận giải về sự cần thiết phải kết nối liên thông các thư viện trong bối cảnh thực hiện sứ mệnh quản trị tri thức số. Thông qua kết quả khảo sát thực trạng kết nối liên thông các thư viện tại Việt Nam, bài viết nhận định về những tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.

5/20/2021 12:43:32 AM +00:00

Thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây - các vấn đề an toàn thông tin và toàn vẹn dữ liệu số

Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta hiện nay. Các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp hơn, làm thay đổi bản chất quá trình biến thông tin thành tri thức.

5/20/2021 12:43:25 AM +00:00

Tìm hiểu một số mô hình chuyển đổi số hoạt động thông tin thư viện đại học

Bài viết trình bày việc tìm hiểu, phân tích và lựa chọn để phát triển một mô hình hoạt động thông tin thư viện đại học nói riêng, thư viện Việt Nam nói chung là xu hướng tất yếu và cần thiết để thư viện thực sự đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số của trường đại học và quốc gia.

5/20/2021 12:43:19 AM +00:00

Số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của các tổ chức, doanh nghiệp.

5/20/2021 12:43:06 AM +00:00

Một vài ý kiến đề xuất xây dựng hệ thống thư viện số thông tin khoa học xã hội

Bài viết với mục đích tham góp thêm một số ý kiến trong việc triển khai hệ thống thư viện số nguồn tài nguyên thông tin khoa học xã hội thông qua việc tổng hợp và phân tích một số tư liệu, phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin thư viện để làm cơ sở đưa ra ý kiến đề xuất.

5/20/2021 12:43:00 AM +00:00

Xây dựng kho dữ liệu thư viện trong kỷ nguyên khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là lĩnh vực không thể thiếu cho nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ việc đưa ra quyết định hoặc dự đoán. Kho dữ liệu cho phép tích hợp các siêu dữ liệu từ các nguồn mang lại tiềm năng khai thác thông tin cho người sử dụng.

5/20/2021 12:42:54 AM +00:00

Marketing 4.0 – xu hướng phát triển mới trong các thư viện đại học Việt Nam

Nội dung bài viết đề cấp đến các khái niệm liên quan đến Marketing, sự thay đổi từ Marketing 1.0 đến Marketing 4.0, vai trò của Marketing trong thư viện, xu hướng phát triển của Marketing 4.0 vào các Thư viện Đại học Việt Nam.

5/20/2021 12:42:48 AM +00:00

Phần mềm mã nguồn mở Calibre 4.23.0 – giải pháp xây dựng thư viện ebook cá nhân

Giới thiệu nguồn gốc, cùng các tính năng nổi bật của phần mềm mã nguồn mở “Calibre” phiên bản 4.23.0. Trên cơ sở nghiên cứu thực hành phần mềm, tác giả trình bày khái quát quá trình ứng dụng phần mềm để xây dựng thư viện ebook cá nhân trên máy tính, cũng như các thao tác thực hành quản trị phần mềm để quản lý và khai thác ebook hiệu quả.

5/20/2021 12:42:42 AM +00:00

Trung tâm tri thức số - bộ phận cấu thành của thư viện khoa học Việt Nam

Bài viết này cũng phác họa bước đầu về tổ chức và xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo đảm bảo xây dựng và phát triển bền vững mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện khoa học Việt Nam.

5/20/2021 12:42:36 AM +00:00

Vai trò, kỹ năng của nhân lực trong môi trường thư viện số và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo

Bài viết phân tích vai trò và kỹ năng của nguồn nhân lực trong thư viện số và bàn luận về trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc đổi mới chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

5/20/2021 12:42:30 AM +00:00

Xây dựng và phát triển các bộ sưu tập số tại Thư viện quốc gia Việt Nam

Bài viết giới thiệu về quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ sử dụng trong công tác số hóa tại Thư viện Quốc gia Việt Nam; Một số bộ sưu tập số đang xây dựng, phát triển và các yếu tố tác động đến quá trình xây dựng bộ sưu tập số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

5/20/2021 12:42:24 AM +00:00

Ứng dụng mô hình sequence to sequence vào xây dựng hệ thống trả lời tự động cho thư viện

Ngày nay, chất lượng của các dịch vụ trong thư viện không ngừng được nâng cao nhờ sự phát triển của công nghệ và thiết bị máy tính. Một trong các ưu điểm nổi bật là sự thu hẹp khoảng cách về không gian, cũng như mở rộng thời gian hoạt động của thư viện đối với người dùng.

5/20/2021 12:42:17 AM +00:00

Trung tâm tri thức - thư viện trong công tác phục vụ người dùng tin: Nghiên cứu tại phòng dịch vụ thông tin tổng hợp, VNU - LIC

Bài viết đề cập đến đánh giá điểm mạnh và thách thức của tri thức số trong công tác phục vụ bạn đọc tại phòng Dịch vụ Thông tin Tổng hợp (Phòng), Trung tâm Thông tin - Thư viện (Trung tâm/LIC), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN/VNU), từ đó gợi mở một số giải pháp cải thiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dùng tin.

5/20/2021 12:42:11 AM +00:00

Phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Nguồn lực trí thức nói chung và nguồn lực trí thức nữ nói riêng là nguồn nhân lực có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết này nghiên cứu làm rõ đặc điểm, vai trò của nguồn lực trí thức nữ và kiến nghị các giải pháp phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

5/20/2021 12:41:59 AM +00:00

Ứng dụng quản trị tri thức số vào các cơ quan và tổ chức thông tin tại Việt Nam: Một số khó khăn, thách thức và cơ hội

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã thay đổi cách thức mà từng cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này hướng tới một sự biến chuyển hoạt động trong xã hội, không còn hoạt động theo chuỗi các giá trị mà hoạt động theo một tổ chức hệ sinh thái được tạo ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động đó nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức đó.

5/20/2021 12:41:53 AM +00:00

Tác động của chuyển đổi số trong quản trị tri thức - xu thế phát triển của trung tâm tri thức số

Quản trị tri thức là quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của một tổ chức, là sự phối hợp có chủ đích và có hệ thống của con người với công nghệ và những quy trình quản lý nhằm thúc đẩy việc nắm bắt, sáng tạo, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả các tri thức cá nhân cũng như tri thức của tổ chức.

5/20/2021 12:41:46 AM +00:00

Quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số và vai trò của quản trị tri thức

Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực.

5/20/2021 12:41:40 AM +00:00

Đạo văn trong quản trị tri thức số tại Việt Nam

Bài viết Đề cập đến các khái niệm liên quan đến quản trị tri thức số và vấn đề quản lý chất lượng nguồn tri thức được tạo mới trong chu trình quản trị tri thức số. Phân tích các yếu tố có tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề đạo văn và kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số. Đưa ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số tại Việt Nam.

5/20/2021 12:41:34 AM +00:00