Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Phương tiện đọc đang định hướng văn hóa đọc hiện nay

Đất nước đã đổi mới được hơn 30 năm với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi mặt đời sống đã được nâng lên một bước. Song bên cạnh đó, một số giá trị truyền thống mang tính tích cực đang bị mai một. Trong đó, phải kể đến việc đọc sách của người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu về phương tiện đọc đang định hướng văn hóa đọc ở Việt Nam hiện nay.

12/29/2020 9:00:45 PM +00:00

Giải pháp tăng mức độ đáp ứng về giáo trình, tài liệu tham khảo môn học tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày một số giải pháp giúp Trung tâm Học liệu nâng cao khả năng đáp ứng về giáo trình và tài liệu tham khảo các môn học phục vụ nhu cầu của người học tại Trường Đại học Cần Thơ.

12/28/2020 4:42:21 PM +00:00

Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin - thư viện bằng luật thư viện

Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về hoạt động thông tin - thư viện nước ta trước đây là Pháp lệnh Thư viện do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 28/12/2000. Đến nay cùng với sự phát triển của xã hội, một số điều khoản của Pháp lệnh không còn phù hợp và chưa cập nhật được những thay đổi của xã hội.

12/28/2020 4:42:14 PM +00:00

Mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá các hoạt động dịch vụ thư viện

Nghiên cứu hiệu quả của mạng xã hội Facebook với việc tiếp cận và quảng bá dịch vụ thông tin - thư viện trong môi trường đại học. Khảo sát cách thức tổ chức, nội dung, tần suất đăng tải thông tin trên trang Facebook của 30 thư viện đại học ở Việt Nam.

12/28/2020 4:42:07 PM +00:00

Giấy phép mở - nền tảng hỗ trợ chia sẻ tài nguyên thông tin số và truy cập mở tại Việt Nam

Bài viết đưa ra các kiến thức nền tảng về bản quyền và giấy phép mở, làm rõ sự khác biệt giữa các mức độ mở của các loại giấy phép hiện hành, trong đó nhấn mạnh đến giấy phép của Creative Commons. Nghiên cứu bối cảnh Việt Nam trên hai phương diện: Sự quan tâm của người dùng về bản quyền và giấy phép mở, hệ thống pháp luật và sự tương thích với giấy phép mở.

12/28/2020 4:42:00 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện luật ở Việt Nam

Khái quát một số mô hình liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện trên thế giới và Việt Nam; thực trạng liên kết, chia sẻ tài nguyên và dịch vụ thư viện giữa các thư viện Luật ở Việt Nam, từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện mô hình này ở Việt Nam.

12/28/2020 4:40:06 PM +00:00

Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

Bậc học phổ thông bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức thư viện trường phổ thông (TVTPT) được hiểu là tổ hợp các thành phần (cán bộ thư viện và các cộng tác viên trong nhà trường cùng với phương thức, phương tiện họ làm việc và ngân sách cấp cho hoạt động thư viện) có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của thư viện đề ra. Giới thiệu các hướng tiếp cận đánh giá thư viện. Tổng hợp và phân tích các tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông.

12/28/2020 4:39:58 PM +00:00

Thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên trong các trường đại học. Bài viết dưới đây phân tích thực trạng và rút ra những nhận xét cơ bản về văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

12/28/2020 4:39:51 PM +00:00

Triết lý phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam - một tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin

Nghiên cứu triết lý phát triển thư viện, là nghiên cứu cái gốc để xây dựng một sự nghiệp thư viện bền vững, tiếp cận từ quyền tiếp cận thông tin, có thể nhận diện thư viện được tồn tại với ba nhóm triết lý cơ bản đó là triết lý mục tiêu, triết lý phương tiện, và triết lý về mối quan hệ giữa phát triển thư viện với nhu cầu và phương thức tiếp cận thông tin của cộng đồng.

12/28/2020 4:39:43 PM +00:00

Thể lệ tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày Lễ lớn năm 2020 của đất nước

Thể lệ tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày Lễ lớn năm 2020 của đất nước cung cấp những thông cụ thể về cuộc thi giúp những ai quan tâm và tham dự cuộc thi này hiểm hơn, chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi này.

10/19/2020 6:22:14 PM +00:00

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 được ban hành theo Công văn số /BVHTTDL-TV ngày tháng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hướng dẫn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học/học viện và các loại hình giáo dục nắm được quy trình của cuộc thi.

10/19/2020 6:22:07 PM +00:00

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đánh giá công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

9/24/2020 5:34:47 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả khai thác thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả khai thác hệ thống thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành theo yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện về mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy – học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

9/24/2020 4:52:46 PM +00:00

Cổng thông tin điện tử thư viện ảo dự án - Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Tài liệu giới thiệu về đặc điểm của hệ thống thư viện ảo; mục đích và ý nghĩa của hệ thống, đối tượng người dùng, đăng nhập hệ thống, cách khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử thư viện ảo dự án phát triển nguồn nhân lực y tế.

9/24/2020 4:32:30 PM +00:00

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý tại thư viện trường Đại học Hạ Long

Bài viết trình bày thực trạng ứng dụng khoa học kỹ thuật tại trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hạ Long; một số xu hướng phát triển trong tương lai của thư viện trường Đại học Hạ Long.

9/24/2020 4:30:52 PM +00:00

Tác động của mạng xã hội đối với hoạt động thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bài viết tiến hành nghiên cứu về mạng xã hội - phương thức tiếp cận mới; những tác động của mạng xã hội đối với thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:30:45 PM +00:00

Các yếu tố tác động đến thói quen tìm kiếm và sử dụng thông tin của người dùng tin trong thư viện và một số đề xuất

Bài viết trình bày các yếu tố tác động đến thói quen tìm kiếm và sử dụng thông tin của người dùng tin trong thư viện như: các yếu tố cá nhân, yếu tố xã hội và môi trường sống, nguồn tài nguyên thông tin... Đề xuất đối với cơ quan thông tin - thư viện nhằm tác động vào thói quen tìm kiếm và sử dụng thông tin của người dùng tin.

9/24/2020 4:30:31 PM +00:00

Mô hình hợp tác giữa giảng viên và cán bộ thư viện tại các trường đại học

Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa giảng viên và cán bộ thư viện, cũng như chỉ ra các mô hình hợp tác giảng viên - cán bộ thư viện nổi trội trong các trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:30:25 PM +00:00

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông Tin - Thư Viện

Bài viết trình bày các loại hình tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin - Thư viện; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin - Thư viện. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/24/2020 4:30:18 PM +00:00

Đảm bảo chất lượng trong việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện

Bài viết trình bày chu trình đảm bảo chất lượng và các yêu cầu đối với việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra trong bối cảnh đào tạo ngành Thông tin - Thư viện tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:30:11 PM +00:00

Thư viện điện tử Greenstone hướng dẫn sử dụng

Bài viết trình bày các tập tài liệu trong bộ phần mềm Greenstone; những thành viên tham gia dự án phần mềm Greenstone; tổng quan về Greenstone; sử dụng bộ phần mềm Greenstone; tập hợp các tài liệu..

9/24/2020 3:54:25 PM +00:00

Thư viện số Greenstone từ giấy đến bộ sưu tập

Bài viết trình bày các tập tài liệu trong Bộ phần mềm Greenstone; những thành viên tham gia dự án phần mềm Greenstone; máy quét và quét dữ liệu; chuẩn bị các tài liệu; hiệu suất và các tài nguyên; hiệu năng và các tài nguyên...

9/24/2020 3:46:19 PM +00:00

Chương trình môn học Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ

Tài liệu thông tin đến các bạn về vị trí, tính chất của môn học; mục tiêu, nội dung chương trình học, điều kiện thực hiện chương trình, phương pháp và nội dung đánh giá môn Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:01:29 AM +00:00

Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, nghiên cứu đã chỉ ra được 4 nhân tố dùng để đo lường mức độ hài lòng của sinh viên như: Cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ nhân viên, sự đáp ứng và sự tin cậy của thư viện đối với sinh viên.

8/29/2020 6:52:01 AM +00:00

Quản lý giáo dục số hóa: Nghiên cứu trường hợp thư viện số của trường học thông minh

Nghiên cứu trường hợp biến đổi vị thế, vai trò của thư viện trường học thông minh cho thấy, trên thế giới đã xuất hiện “thời đại số hóa” với các loại thư viện số, thư viện thông minh và cả trường học thông minh, lớp học thông minh với đặc trưng là nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ truyền thông hiện đại trên nền tảng mạng.

8/28/2020 8:44:24 PM +00:00

Big data và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

Big Data là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những bộ dữ liệu khổng lồ, chủ yếu không có cấu trúc, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Big Data có nhiều tác động, ứng dụng và được xem như một yếu tố quyết định đến việc phát triển, mang lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Bài viết tổng quan lược sử các quan điểm về Big Data, đồng thời nhấn mạnh vào các xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện.

8/28/2020 8:39:56 PM +00:00

Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này.

8/28/2020 8:39:50 PM +00:00

Tối đa hóa hiệu quả quản lý tài nguyên điện tử tại các thư viện: Một cách tiếp cận hệ thống

Bài viết trình bày và phân tích một số nội dung chính liên quan đến hoạt động quản lý TNĐT, bao gồm chính sách phát triển, quy trình quản lý, các hệ thống và công cụ giúp quản lý TNĐT, và một số yêu cầu về năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện trong vai trò quản lý TNĐT. Một mô hình quản lý TNĐT cũng được đề xuất nhằm giúp các thư viện có một cách tiếp cận tổng hợp trong quá trình quản lý thực tế tại đơn vị của mình.

8/28/2020 8:39:43 PM +00:00

Evaluating the quality of library service in Dong Thap University

This article presents the results of evaluating the service quality of library in Dong Thap University, which are based on the feedback of 232 students who are studying at the university and are directly using the library services. By using the Exploratory Factor Analysis method (EFA) and linear regression analysis methods, the study identifies four factors that affect the quality of library service and their impact level, including (1) Facilities of library, (2) Capacity of librarian, (3) Response of library, and (4) Reliability of library. In particular, the two factors that have a strong influence on the quality of library services are the library facilities and the library’s responsibility. In addition, the study also points out two observed variables corresponding to two contents of service quality which are meant to explain well to each factor. These are the major factors that greatly affect the quality of library services in Dong Thap University.

8/28/2020 4:33:19 PM +00:00

Reading habit of agricultural literature by orange growers

The present study, “Reading habit of agricultural literature by orange growers” was undertaken in Morshi and Warud tahsils of Amravati District in Vidarbha region of Maharashtra state. The data from 120 orange growers were collected with the help of interview schedule.

8/28/2020 4:16:12 PM +00:00