Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Thể lệ tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày Lễ lớn năm 2020 của đất nước

Thể lệ tham dự Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày Lễ lớn năm 2020 của đất nước cung cấp những thông cụ thể về cuộc thi giúp những ai quan tâm và tham dự cuộc thi này hiểm hơn, chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi này.

10/19/2020 6:22:14 PM +00:00

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020

Thể lệ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 được ban hành theo Công văn số /BVHTTDL-TV ngày tháng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm hướng dẫn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học/học viện và các loại hình giáo dục nắm được quy trình của cuộc thi.

10/19/2020 6:22:07 PM +00:00

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài viết trình bày nghiên cứu về thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đánh giá công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

9/24/2020 5:34:47 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả khai thác thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả khai thác hệ thống thư viện tại Đại học Nguyễn Tất Thành theo yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện về mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy – học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học.

9/24/2020 4:52:46 PM +00:00

Cổng thông tin điện tử thư viện ảo dự án - Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

Tài liệu giới thiệu về đặc điểm của hệ thống thư viện ảo; mục đích và ý nghĩa của hệ thống, đối tượng người dùng, đăng nhập hệ thống, cách khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử thư viện ảo dự án phát triển nguồn nhân lực y tế.

9/24/2020 4:32:30 PM +00:00

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý tại thư viện trường Đại học Hạ Long

Bài viết trình bày thực trạng ứng dụng khoa học kỹ thuật tại trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Hạ Long; một số xu hướng phát triển trong tương lai của thư viện trường Đại học Hạ Long.

9/24/2020 4:30:52 PM +00:00

Tác động của mạng xã hội đối với hoạt động thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bài viết tiến hành nghiên cứu về mạng xã hội - phương thức tiếp cận mới; những tác động của mạng xã hội đối với thư viện trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:30:45 PM +00:00

Các yếu tố tác động đến thói quen tìm kiếm và sử dụng thông tin của người dùng tin trong thư viện và một số đề xuất

Bài viết trình bày các yếu tố tác động đến thói quen tìm kiếm và sử dụng thông tin của người dùng tin trong thư viện như: các yếu tố cá nhân, yếu tố xã hội và môi trường sống, nguồn tài nguyên thông tin... Đề xuất đối với cơ quan thông tin - thư viện nhằm tác động vào thói quen tìm kiếm và sử dụng thông tin của người dùng tin.

9/24/2020 4:30:31 PM +00:00

Mô hình hợp tác giữa giảng viên và cán bộ thư viện tại các trường đại học

Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa giảng viên và cán bộ thư viện, cũng như chỉ ra các mô hình hợp tác giảng viên - cán bộ thư viện nổi trội trong các trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:30:25 PM +00:00

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông Tin - Thư Viện

Bài viết trình bày các loại hình tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin - Thư viện; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin - Thư viện. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/24/2020 4:30:18 PM +00:00

Đảm bảo chất lượng trong việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện

Bài viết trình bày chu trình đảm bảo chất lượng và các yêu cầu đối với việc xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra trong bối cảnh đào tạo ngành Thông tin - Thư viện tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 4:30:11 PM +00:00

Thư viện điện tử Greenstone hướng dẫn sử dụng

Bài viết trình bày các tập tài liệu trong bộ phần mềm Greenstone; những thành viên tham gia dự án phần mềm Greenstone; tổng quan về Greenstone; sử dụng bộ phần mềm Greenstone; tập hợp các tài liệu..

9/24/2020 3:54:25 PM +00:00

Thư viện số Greenstone từ giấy đến bộ sưu tập

Bài viết trình bày các tập tài liệu trong Bộ phần mềm Greenstone; những thành viên tham gia dự án phần mềm Greenstone; máy quét và quét dữ liệu; chuẩn bị các tài liệu; hiệu suất và các tài nguyên; hiệu năng và các tài nguyên...

9/24/2020 3:46:19 PM +00:00

Chương trình môn học Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ

Tài liệu thông tin đến các bạn về vị trí, tính chất của môn học; mục tiêu, nội dung chương trình học, điều kiện thực hiện chương trình, phương pháp và nội dung đánh giá môn Soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:01:29 AM +00:00

Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện trường Đại học Đồng Tháp

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ của thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, nghiên cứu đã chỉ ra được 4 nhân tố dùng để đo lường mức độ hài lòng của sinh viên như: Cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ nhân viên, sự đáp ứng và sự tin cậy của thư viện đối với sinh viên.

8/29/2020 6:52:01 AM +00:00

Quản lý giáo dục số hóa: Nghiên cứu trường hợp thư viện số của trường học thông minh

Nghiên cứu trường hợp biến đổi vị thế, vai trò của thư viện trường học thông minh cho thấy, trên thế giới đã xuất hiện “thời đại số hóa” với các loại thư viện số, thư viện thông minh và cả trường học thông minh, lớp học thông minh với đặc trưng là nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ truyền thông hiện đại trên nền tảng mạng.

8/28/2020 8:44:24 PM +00:00

Big data và xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện

Big Data là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những bộ dữ liệu khổng lồ, chủ yếu không có cấu trúc, được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Big Data có nhiều tác động, ứng dụng và được xem như một yếu tố quyết định đến việc phát triển, mang lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Bài viết tổng quan lược sử các quan điểm về Big Data, đồng thời nhấn mạnh vào các xu hướng ứng dụng trong hoạt động thông tin - thư viện.

8/28/2020 8:39:56 PM +00:00

Tăng cường trích dẫn và ảnh hưởng học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua trắc lượng thư mục VNU-LIC

Thống kê, phân tích trích dẫn thông qua các chỉ số tiêu biểu như Impact Factor (IF), H-Index nhằm đánh giá, xếp hạng các cá nhân và tổ chức khoa học, hỗ trợ đắc lực cho người dùng tin trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin. Từ nhiều năm qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) đã triển khai khá hiệu quả hoạt động này.

8/28/2020 8:39:50 PM +00:00

Tối đa hóa hiệu quả quản lý tài nguyên điện tử tại các thư viện: Một cách tiếp cận hệ thống

Bài viết trình bày và phân tích một số nội dung chính liên quan đến hoạt động quản lý TNĐT, bao gồm chính sách phát triển, quy trình quản lý, các hệ thống và công cụ giúp quản lý TNĐT, và một số yêu cầu về năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện trong vai trò quản lý TNĐT. Một mô hình quản lý TNĐT cũng được đề xuất nhằm giúp các thư viện có một cách tiếp cận tổng hợp trong quá trình quản lý thực tế tại đơn vị của mình.

8/28/2020 8:39:43 PM +00:00

Evaluating the quality of library service in Dong Thap University

This article presents the results of evaluating the service quality of library in Dong Thap University, which are based on the feedback of 232 students who are studying at the university and are directly using the library services. By using the Exploratory Factor Analysis method (EFA) and linear regression analysis methods, the study identifies four factors that affect the quality of library service and their impact level, including (1) Facilities of library, (2) Capacity of librarian, (3) Response of library, and (4) Reliability of library. In particular, the two factors that have a strong influence on the quality of library services are the library facilities and the library’s responsibility. In addition, the study also points out two observed variables corresponding to two contents of service quality which are meant to explain well to each factor. These are the major factors that greatly affect the quality of library services in Dong Thap University.

8/28/2020 4:33:19 PM +00:00

Reading habit of agricultural literature by orange growers

The present study, “Reading habit of agricultural literature by orange growers” was undertaken in Morshi and Warud tahsils of Amravati District in Vidarbha region of Maharashtra state. The data from 120 orange growers were collected with the help of interview schedule.

8/28/2020 4:16:12 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

8/28/2020 12:47:10 PM +00:00

Factors affecting the reading habits of third-year-sociological students at Can Tho University

Books are a treasure of knowledge, reading books helps readers to practice research skills, critical thinking, concentration to learn about the quintessence of mankind and perfect their personality. Moreover, reading books is the most effective and practical method of self-study that anyone can do. Practicing the reading habit will bring tremendous benefits. This study aimed to understand the current situation of students’ reading habits and identify the factors affecting the formation of reading habits. The research data were collected from 95 third-year-students of Sociology at Can Tho University (CTU). The research results showed that the majority of students reading books for learning purposes accounting for 28.7% of the total survey, and the level of reading with the frequency of every once in awhile accounting for a high proportion (43.2%). However, the number of books in a month that students have read in a month of one to two books (non-majored) accounting for the highest percentage. The research results also showed that there are five factors affecting students’reading habits, including learning environment, family, individuals, the internet resources and friends respectively.

7/8/2020 9:20:03 PM +00:00

Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp - Thực trạng và giải pháp

Văn hóa đọc trong môi trường giáo dục là yếu tố quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên nói chung. Văn hóa đọc giúp tăng khả năng nghiên cứu, tự học, nhận xét, đánh giá, tư duy tích cực và tư duy phản biện cho sinh viên. Đó là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho nhà trường. Thông qua công việc thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh viên ngày càng tốt hơn, chúng tôi đã đề xuất và thực hiện đề tài “Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên”. Đây còn là cơ sở cho việc vận dụng các giải pháp đề xuất vào thực tiễn tại Trung tâm Thông tin Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp. Bài viết này tác giả trình bày các nội dung như sau: Phương pháp nghiên cứu và cơ sở lí luận về phát triển văn hóa đọc; thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp; qua đó đề xuất một số giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

7/8/2020 9:15:13 PM +00:00

Job satisfaction, theories, consequences, strategies, and their attributes in libraries: an overview

This paper is mainly highlights for Personal Characteristics, Theories, Two Levels, Five Step Method, Three Dimensions, Components, Consequences, Causes, Employee Satisfaction Determinants, tips, Facets, Intrinsic Vs. Extrinsic Work Values, Application, Strategies, Attributes and so on.

7/8/2020 7:08:06 PM +00:00

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý hồ sơ tài liệu, ứng dụng tại văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên

Công tác văn thư là một trong những nhiệm vụ cơ bản của cơ quan, tổ chức, nhằm mục đích đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý, lưu giữ và tổ chức khoa học các loại hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho yêu cầu khai thác, sử dụng tại các cơ quan, tổ chức. Cùng với chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào lưu trữ hồ sơ tài liệu trở thành một yêu cầu cấp thiết, được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ quản lý hồ sơ tài liệu tại Văn phòng ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp khảo sát thực tế, phân tích, tổng hợp tài liệu. Đồng thời, đề xuất cách khai thác, sử dụng phần mềm Dropbox vào công tác quản lý hồ sơ tài liệu để nâng cao hiệu quả công việc của chuyên viên văn thư, lưu trữ, giúp họ thực hiện tốt nhất chức năng cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động ra quyết định quản lý.

7/8/2020 4:43:07 PM +00:00

Marketing of library and information resources in university libraries: a case study of Allama Iqbal library of university of Kashmir

This research paper will analyze the various marketing strategies that will help in enhancing the brand of a library. This paper will also reflect on importance of information, but in this age there is information overload and what is required is right amount information to right people at right time.

7/8/2020 2:16:37 PM +00:00

Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên hiện nay

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, phát triển văn hóa đọc chính là chìa khóa trong việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đối với các nhà trường, phát triển văn hóa đọc chính là yếu tố thúc đẩy quá trình tự học tập, nghiên cứu của sinh viên, giúp cho phương pháp dạy, học được đổi mới theo hướng lấy người học làm trung tâm.

7/8/2020 1:59:52 PM +00:00

Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin trong trường đại học

Nhận thức tổng thể về hệ thống cung cấp thông tin chuyên ngành phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học như là một cơ cấu đồng bộ, luôn vận động và phát triển là hết sức cần thiết. Hệ thống này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng trong suốt tiến trình vận động. Để hệ thống này hoạt động hiệu quả và có đóng góp thiết thực đối với hoạt động chung của trường đại học, cần có các giải pháp triển khai cụ thể và đồng bộ.

7/8/2020 11:37:05 AM +00:00

Đánh giá của giảng viên, sinh viên về thư viện, cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Bài viết nghiên cứu về thực trạng và những đánh giá của giảng viên, sinh viên về thư viện, cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, đây sẽ là cơ sở để đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường nhìn nhận, đánh giá và có những giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

6/18/2020 6:13:07 PM +00:00