Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Giải pháp phần mềm mã nguồn mở Dspace cho việc quản trị thông tin, dữ liệu số tại Trung tâm Thông tin – thư viện và Hliệu, trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bài viết giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở DSpace, vai trò và những tính năng nổi bật của phần mềm DSpace; thực trạng việc lưu trữ thông tin, dữ liệu số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện và Học liệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đưa ra giải pháp ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace trong việc quản trị, khai thác, chia sẻ nguồn thông tin dữ liệu số tại Trung tâm Thông tin – Thư viện và Học liệu, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

10/21/2021 1:51:02 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Thông tin thư viện: Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học quốc gia Hà Nội phục vụ phương thức đào tạo theo tín chỉ

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát hệ thống các sản phẩm và dịch vụ thông tin của Trung tâm phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ, đồng thời đề xuất các biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

10/20/2021 6:31:07 AM +00:00

Điểm mới trong quy định về công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/nđ-cp và giải pháp triển khai

Nội dung bài viết phân tích sự cần thiết phải ban hành văn bản thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; những điểm mới trong công tác văn thư từ quy trình quản lý văn bản điện tử đến những điều chỉnh đối với hoạt động soạn thảo và ban hành văn bản hành chính; từ công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan đến hoạt động quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật, chứng thư số.

10/20/2021 4:13:14 AM +00:00

Phản hồi của nhà tuyển dụng và người học đối với chương trình đào tạo ngành Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị đào tạo. Theo đó, một nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tìm hiểu phản hồi của nhà tuyển dụng và người học đối với chương trình đào tạo ngành Thông tin – Thư viện của Khoa Thư viện – Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

10/20/2021 4:13:05 AM +00:00

Yêu cầu về năng lực đối với chuyên viên thư viện đại học tại Việt Nam: Phân tích thông báo tuyển dụng từ 2015 đến 2021

Trong bối cảnh môi trường thông tin và công nghệ có nhiều sự thay đổi, các thư viện đại học dần chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hiện đại có sự ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ. Chính sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng đến vai trò của chuyên viên thư viện đại học và từ đó dẫn đến những yêu cầu về năng lực từ phía các đơn vị tuyển dụng.

10/20/2021 4:12:37 AM +00:00

Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Có đáp án)

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Có đáp án) được chia sẻ dưới đây để ôn tập, hệ thống các kiến thức liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi sắp diễn ra. Chúc các bạn thi tốt!

10/19/2021 3:25:27 PM +00:00

Giải pháp quản lý và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cá nhân là thanh niên, trí thức yêu nước tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 đã khẳng định: “Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa của dân tộc, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thật vậy, tài liệu lưu trữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức khai thác sử dụng để phục vụ các hoạt động khác nhau của đời sống xã hội.

10/18/2021 5:47:26 PM +00:00

Thách thức đối với Thư viện các trường đại học Việt Nam trong việc phát triển OER

OER đang là xu hướng phát triển trong các cơ sở giáo dục trên thế giới trong đó có Việt Nam. Phát triển OER tại Việt Nam nói chung và tại thư viện các trường đại học Việt Nam nói riêng là một việc phải đối mặt với nhiều thách thức về vấn đề chính sách, bản quyền, năng lực thông tin, sự hiểu biết về OER, sự liên kết giữa các thư viện và hạ tầng công nghệ thông tin. Bài viết giới thiệu một số nội dung chính như: Khái niệm OER; vai trò, thách thức và đề xuất đối với các thư viện đại học ở Việt Nam trong việc phát triển OER.

10/17/2021 3:29:31 PM +00:00

Tự động hoá công tác thông tin - thư viện bằng phần mềm

Hiện nay, khi nói đến phần mềm ứng dụng cho thư viện, thì đầu tiên người ta quan tâm là phần mềm quản lý thư viện, nhưng một phần mềm cho tất cả công việc của thư viện thỉ không đủ. Bài viết này giới thiệu một số phần mềm sử dụng trong các hoạt động của thư viện như: Total commander, Các phần mềm tải file: internet dovvnload manager, Utorrent..., Calibre (Quản lí thư viện ebook),  Acrobat Pro, Sharepoint (phiên bản miễn phí/có phí), ứng dụng QR code, Phần mềm tìm kiếm sách 3D, Lấy ISBN tự động, Thumbnail,...

10/17/2021 3:29:01 PM +00:00

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu phục vụ bạn đọc tại Thư viện Hà Nội

Thư viện Hà Nội tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, trang thiết bị, áp dụng chuẩn nghiệp vụ vào công tác thư viện, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công tác chuyên môn, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thông tin, đẩy mạnh công tác số hóa tài liệu, nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc Thủ đô. Bài viết nêu lên thực trạng và các đề xuất giải pháp trong công tác ứng dụng CNTT, số hóa tài liệu tại Thư viện Hà Nội.

10/17/2021 3:28:44 PM +00:00

Tăng cường khả năng tiếp cận của sinh viên với tài nguyên số hóa của trung tâm thông tin thư viện thông qua mạng xã hội Facebook

Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, vai trò của truyền thông đối với việc tiếp cận nguồn lực thư viện của sinh viên ngày cần phải được chú trọng. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn vai trò của hoạt động truyền thông trong công tác tăng cường khả năng tiếp cận của sinh viên với tài nguyên số hóa của Trung tâm Thông tin – Thư viện thông qua mạng xã hội Facebook.

10/17/2021 3:28:31 PM +00:00

Tài liệu số trong công tác phục vụ bạn đọc - Thực trạng và giải pháp tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển nguồn tài nguyên số là một trong những hướng đi cần thiết của hệ thống thư viện công cộng, tiên đến xây dựng thư viện điện tử phục vụ bạn đọc. Chương trình số hóa, xây dựng bộ sưu tập số đã được Thư viện Khoa học Tổng hợp (TVKHTH) quan tâm và thực hiện khá sớm. Bài viết đề cập đến thực trạng tổ chức phục vụ bạn đọc, công tác xây dựng nguồn lực điện tử và các giải pháp thúc đẩy việc khai thác nguồn tài nguyên số tại TV KHTH.

10/17/2021 3:27:58 PM +00:00

Sự phát triển thư viện điện tử tại Việt Nam và luận giải về những tồn tại

Thông qua kết quả khảo sát thực trạng các thư viện và trung tâm thông tin (TV&TTTT), bài viết khái quát về sự phát triển của thư viện điện tử tại Việt Nam, đồng thời luận giải về những tồn tại cần khắc phục để các thư viện phát triển bền vững.

10/17/2021 3:27:18 PM +00:00

Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình tổ chức quản lý

Bài viết này tập trung vào các nội dung sau: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về mô hình tổ chức quản lý thư viện trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin; Khảo sát thực tế tại 72 thư viện lớn nhằm phân tích được sự phát triển của các thư viện Việt Nam, xác định mô hình tổ chức quản lý đang áp dụng trong các thư viện Việt Nam; Luận giải về những vấn đề đặt ra, sự cần thiết phải đổi mới và những yêu cầu đổi với mô hình tổ chức quản lý thư viện Việt Nam hiện nay.

10/17/2021 3:26:46 PM +00:00

Sử dụng đa phương tiện trong thiết kế bài giảng, nguyên tác và xu hướng toàn cầu - Một số ứng dụng tại thư viện Đại học Quốc tế RMIT

Trong lĩnh vực thư viện, việc sử dụng công cụ đa phương tiện, lồng ghép các hoạt động mang tính tương tác trong thiết kế bài giảng đào tạo người dùng tin ngày càng được nhìn nhận một cách nghiêm túc đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay. Bài viết này sẽ giới thiệu những nguyên tắc và xu hướng mới nhất của việc ứng dụng đa phương tiện vào thiết kế bài giảng đào tạo người dùng tin trên thế giới, cũng như những ứngdụng có hiệu quả tại thư viện trường Đại học RMIT Việt Nam.

10/17/2021 3:26:19 PM +00:00

Phần mềm xã hội - Kênh giao lưu trực tuyến hữu hiệu để thực hiện dịch vụ thông tin, thư viện tại các trường Đại học trên thế giới

Bài viết đề cập đến khái niệm và những tính năng ưu việt phần mềm xã hội (PMXH) trong tiến trình phát triển của nó. Đồng thời cũng phân tích những PMXH phổ biến nhất với các công cụ cơ bản nhất đang được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau trong đó có hoạt động thông tin, thư viện. Đưa ra một số PMXH đã và đang được ứng dụng để thực hiện các dịch vụ thông tin, thư viện của một số trường đại học ở Hoa kỳ và Úc nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ thông tin/tài  liệu hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa  học (NCKH) của nhà trường.

10/17/2021 3:25:48 PM +00:00

Phát triển thư viện số và sách điện tử tại Việt Nam

Nội dung bài viết này chỉ đề cập đến một vấn đề: Làm thế nào để chuyển đổi một Thư viện trở thành Thư viện số, hay phát triển hài hoà Thư viện điện tử thành Thư viện số thực thụ trong một thời gian ngắn (3&6 tháng)? Và một số vấn đề cần phải giải quyết như sau: Công nghệ số hoá và lưu tr, An toàn và bảo vệ nội dung số, Truy cập trên mọi thiết bị.

10/17/2021 3:25:34 PM +00:00

Phát triển nguồn tài liệu nội sinh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trường Đại học sư phạm TP. HCM

Bài viết trình bày quan niệm về nguồn tài liệu nội sinh; Nguồn tài liệu nội sinh tại Trường Đại học Sư phạm  TP.HCM và thực trạng thu nhận nguồn tài liệu nội sinh tại Thư viện Trường Đại học sư phạm TP.HCM, đồng thời đưa ra các giải pháp phát triển nguồn tài liệu nội sinh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

10/17/2021 3:24:39 PM +00:00

Phát triển nguồn tài liệu điện tử nội sinh tại thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Thư viện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chi Minh là một bộ phận của trường có chức năng chi dẫn, định hướng cho người dùng tin trong việc lựa chọn, sử dụng nguồn thông tin trong thư viện. Bài viết này đề cập đến vấn đề xây dựng nguồn tài liệu trong công tác phát triển tài liệu điện tử nội sinh của Thư viện trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM.

10/17/2021 3:23:59 PM +00:00

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin thư viện, Trường Đại học công nghiệp Hà Nội (trùng)

Hoạt động Thông tin - Thư viện đang ngày càng được coi trọng và phát triển, vấn đề đặt ra cho các thư viện là phải định hướng đúng trong công tác phát triển nguồn lực thông tin, nhằm làm cho nguồn lực thông tin được phong phú, cập nhật và đáp ứng được nhanh chóng, kịp thời và đúng đắn yêu cầu thông tin của người dùng tin trong thư viện. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày nghiên cứu về thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin, đánh giá công tác phát triển nguồn lực thông tin, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

10/17/2021 3:23:20 PM +00:00

Phát triển dữ liệu – công nghệ số - trung tâm tri thức số trong thư viện số của trường Cao Đẳng Công nghệ & Kỹ thuật Ô tô trong công tác đào tạo

Bài viết giới thiệu về Dữ liệu – công nghệ trong thư viện số/ Trung tâm Tri thức số đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất hướng phát triển dữ liệu – thông tin – tri thức cho thư viện điện tử trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô/Tổng cục Kỹ thuật.

10/17/2021 3:23:00 PM +00:00

Phát triển dịch vụ thông tin trong các thư viện đại học

Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,...khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.

10/17/2021 3:22:23 PM +00:00

Phát triển dịch vụ thông tin phục vụ cho hoạt động đào tạo - nghiên cứu khoa học, cân đối giữa phục vụ miễn phí và có thu phí tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM

Đối với các thư viện trong trường đại học việc phát triển các dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và học tập càng được quan tâm phát triến mạnh mẽ. Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một số vấn đề về cung cấp dịch vụ thông tin miễn phí và có thu phí tại trung tâm Thông tin -Thư viện trường đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh và đưa ra một số giải pháp đế có thể triển khai các hoạt động cung cấp thông tin trong thời gian tới tại thư viện ngày càng hiện quả hơn.

10/17/2021 3:21:37 PM +00:00

Những khó khăn, thách thức trong việc phát triển thư viện điện tử đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0 - Trường Đại học Đồng Nai

Phát triển công nghệ mạnh mẽ trong hoạt động thư viện là một quá trình hướng đến lâu dài mà trong những năm gần đây đã được các nhà quản lý về hoạt động thư viện nhận thức rõ. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động thư viện trong Trường đại học Đồng Nai, kiến nghị đề xuất thực hiện cách mạng 4.0 trong việc phát triển hoạt động thư viện.

10/17/2021 3:20:51 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện trong mạng lưới các trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bài viết giới thiệu một số nội dung về: Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư viện  đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam; Hoạt động phát triển Sản phẩm - Dịch vụ thông tin thư viện tại các trường đại học Việt Nam; Mô hình phát triển hệ thống SP-DV TTTV liên hợp tại các trường đại học nước ngoài. Ứng dụng ICT, nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển hệ thống Sản phẩm - Dịch vụ thông tin thư viện liên hợp trong mạng lưới các trường đại học Việt Nam.

10/17/2021 3:20:09 PM +00:00

Ngành thư viện Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết trình bày một số nội dung chính như: Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 với hệ thống thư viện Việt Nam; Một số kinh nghiệm của Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên trước những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

10/17/2021 3:19:37 PM +00:00

Một vài ý kiến đề xuất về mô hình hệ thống thông tin thư viện hiện đại - Phát triển thư viện điện tử tại Việt Nam

Thư viện điện tử, thư viện số là những ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông - trực tiếp, là công nghệ web trong hoạt động thông tin - thư viện ở những mức độ khác nhau. Bài viết nên lên đề xuất và giải pháp xây dựng mô hình hệ thống thông tin thư viện hiện đại - phát triển thư viện điện tử tại Việt Nam.

10/17/2021 3:19:04 PM +00:00

Một vài nhận định về lựa chọn phần mềm mã nguồn mở Koha và Dspace phục vụ thực hành các dịch vụ thư viện hiện đại cho sinh viên chuyên ngành khoa học thư viện

Bài viết tập trung phân tích về mối quan hệ giữa yêu cầu thực tiễn của hoạt động thư viện từ đó đề xuất hướng lựa chọn phần mềm cho quá trình đào tạo đại học chuyên ngành khoa học thư viện nhằm góp phần cho các cơ sở đào tạo thêm thông tin khi tiến hành đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành khoa học thư viện theo mục tiêu của thực tiễn đặt ra.

10/17/2021 3:18:27 PM +00:00

Một số ý kiến đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cải thiện dịch vụ thư viện

Bài viết tổng hợp và đưa ra một số các tiêu chí lựa chọn giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm cải thiện các dịch vụ thông tin - thư viện hiện có để từ đó có hướng lựa chọn giải pháp phù hợp đối với đơn vị của mình trong công tác dịch vụ thông tin thư viện.

10/17/2021 3:17:55 PM +00:00

Một số vấn đề về số hóa tài liệu

Hiện nay, một số Thư viện lớn trong nước như Thư viện Quốc gia, Thư viện tổng hợp Hồ Chí Minh, các Trung tâm lưu trữ đã ứng dụng việc lưu trữ tài liệu dưới dạng số hóa thông qua các phần mềm xử lý chuyên. Với hệ thống lưu trữ điện tử, tài liệu lưu trữ đã phát huy tối đa hiệu quả trong việc phục vụ vào lợi ích phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ. Bài viết nêu lên một số vấn đề quan tâm hiện nay đối với công tác số hóa tài liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10/17/2021 3:17:47 PM +00:00