of x

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: AT SCHOOL

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: AT SCHOOL. Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 2: at school', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-tieng-anh-lop-7-unit-2-at-school-nd3vtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: AT SCHOOL.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông đưa vào cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Tài liệu Giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: Unit 2: AT SCHOOL trong chuyên mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông được giới thiệu bởi user tienganhphothong tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Tiếng Anh phổ thông , có tổng cộng 26 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có giáo án tiếng anh, học tiếng anh tốt, làm quen với tiếng Anh, bài soạn giảng dạy tiếng anh, tài liệu giảng dạy anh văn ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng tiếng anh lớp 7: unit 2: at school', ngoại ngữ, anh ngữ phổ biến phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Giáo án tiếng văn 7 Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands, nói thêm là Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives, bên cạnh đó Teaching aids: Wordcards, Realia Tim Contents Teacher Student e ’s ’s activitie s activitie s *REVISION: Noughts & Crosses -Guides -Play how to the 9 - 5 20 – 10 + 7 2 17 + 6 + 5 8 : 4 1 play -Draws the table on the BB game -Divide class into 2 groups 3 - 3 6 x 3 5 + 3 *PRESENTATION: Pre-teach: -(to) come in -(to) sit down # (to) stand up -(to) open y
Giáo án tiếng văn 7 Unit 2: AT SCHOOL Lesson 1 Aims: Help Ss practise classroom imperatives to understand the teacher’s commands. Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to understand the teacher’s commands by classroom imperatives. Teaching aids: Wordcards, Realia Tim Contents Teacher Student e ’s ’s activitie s activitie s *REVISION: Noughts & Crosses -Guides -Play how to the 9 - 5 20 – 10 + 7 2 17 + 6 + 5 8 : 4 1 play -Draws the table on the BB game -Divide class into 2 groups 3 - 3 6 x 3 5 + 3 *PRESENTATION: Pre-teach: -(to) come in -(to) sit down # (to) stand up -(to) open your book # (to)close.. Slap the boardi xuống Ði vào Đóng sách lại -Uses the pictures, exam, mime, to present new words -Models -Give the words -Repeat in chorus and -Writes individu Đứng lên Mở sách ra -Writes the on al -Divide the BB class Presentation Text: A1 (P20) *PRACTICE: Matching: A2 (P91) Mime Drill -Guides into 2 how to groups play -Says -Slap the the words in board Simon Says: A3 (P22) English. *FURTHER PRACTICE: Mapped Dialogue: Miss Hoa ……..morni Children …….morning -Present the text -Mimes - Practise ng! How…..? Fine…Sit  Open your , Miss Hoa! We’re…How …? Yes, Miss! Yes, Miss! these comman - ds Practise -Says these comman ds Example Exchange -Shows the mapped dialogue on the BB - Comple te the dialogu e -Guides how to complet - Practise in pairs e the dialogue -Gives example ... - tailieumienphi.vn 389001

Sponsor Documents