Ebook Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar - NXB Mỹ thuật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 29 | Page: 80 | FileSize: 34.55 M | File type: PDF
of x

Ebook Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar - NXB Mỹ thuật. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về hợp âm thì sẽ rất có ích trong việc tìm hiểu Ebook Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar này được dễ dàng hơn. Ebook đề cập kỹ thuật chơi chính và chơi nhịp đúng cách với các thành phần cần thiết như quay lại, luyến ngắt, luyến nốt, và rung. Tất cả các kỹ thuật được minh họa bằng đoạn nhạc mẫu xác thực và củng cố bằng tối thiểu một bản độc tấu nhạc Blue nhịp 12.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-choi-nhac-blue-bang-dan-guitar-nxb-my-thuat-nfu1tq.html

Nội dung


    657345