Tài liệu miễn phí Âm nhạc

Download Tài liệu học tập miễn phí Âm nhạc

Hình tượng con cò, từ ca dao cổ truyền đến ca từ trong ca khúc

Bài viết này tiến hành phân tích hình tượng con cò trong ca dao cổ truyền và trong ca khúc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:53:11 PM +00:00

Dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực

Âm nhạc là một trong những trí thông minh sẵn có của con người. Âm nhạc luôn gắn với nền văn hóa và là một phần thiết yếu trong giáo dục của mỗi đứa trẻ. Trong thực tế, chương trình giáo dục phổ thông đã dạy âm nhạc cho tất cả học sinh, bắt đầu ở bậc tiểu học.

12/29/2020 1:29:36 PM +00:00

Bài kiểm tra ngành lí thuyết âm nhạc theo định hướng dạy học tích hợp

Bài viết giới thiệu một số mẫu bài kiểm tra các môn Lí thuyết trong ngành Âm nhạc của các tổ chức khảo thí uy tín trên thế giới, dùng thang đo Bloom cải tiến để đối chiếu nhằm rút ra nhận định về các cấp độ tư duy cần thiết của người học, từ đó đưa ra một số gợi ý cho các nhà chuyên môn nhằm thiết kế các định dạng bài kiểm tra kiến thức phù hợp với khuynh hướng giáo dục hiện đại ngày nay.

12/29/2020 9:16:03 AM +00:00

Một số kiến thức nhạc lý cơ bản cần có (để dễ dàng trong việc tự học Piano)

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết những kiến thức nhạc lý cơ bản về Piano bao gồm: đọc nốt nhạc, nhớ kí hiệu hợp âm, thứ tự dấu hóa (thăng, giáng), trường độ nốt nhạc, các chỉ số nhịp cơ bản.

12/29/2020 5:21:54 AM +00:00

Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano

Bài giảng Nhạc lý cho bé học đàn Piano được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về những điều cơ bản về nhạc lý cho bé học đàn piano; trong âm nhạc có 4 yếu tố chính; cao độ trong nhạc lý piano; âm sắc trong nhạc lý piano.

12/29/2020 5:21:47 AM +00:00

Phân loại nhạc theo thể loại dùng phép biến đổi wavelet rời rạc

Bài viết thực hiện minh hoạ trên bốn thể loại Classical, Rock, Jazz và Pop. Nghiên cứu này có thể áp dụng mở rộng đối với các thể loại nhạc khác hoặc xây dựng các hệ thống truy vấn thông tin nhạc dựa vào nội dung, kiểm tra việc sao chép bản quyền nhạc.

12/29/2020 3:58:07 AM +00:00

Tính sử ca – nét đặc trưng của ca khúc cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Mục tiêu chính trị này đã chi phối toàn bộ đời sống xã hội, kinh tế và văn hóa. Âm nhạc cũng như mọi ngành văn học nghệ thuật khác, luôn gắn liền với đời sống tinh thần người dân, đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh, là lúc mà yếu tố tinh thần còn mang ý nghĩa nhân lên gấp bội để khích lệ mỗi công dân góp phần tối đa vào sự sống còn của dân tộc. Trong bài viết này tác giả giới thiệu tính sử ca – nét đặc trưng của ca khúc cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954- 1975.

12/29/2020 12:48:24 AM +00:00

Sử dụng một số làn điệu dân ca Chăm H’Roi, Êđê Phú Yên trong giảng dạy cho sinh viên âm nhạc trường Đại học Phú Yên

Bài viết trình bày việc đề xuất cách làm cụ thể qua phân tích các tiêu chí chọn bài dân ca (tiêu chí về nội dung lời ca, tiêu chí về âm nhạc), cách đưa dân ca vào học phần Đọc-Ghi nhạc và học phần Lý thuyết âm nhạc-hòa âm.

12/29/2020 12:48:18 AM +00:00

Năng lực âm nhạc của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - thực trạng và giải pháp

Năng lực âm nhạc là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức âm nhạc, kỹ năng hát, đàn, biểu diễn, khả năng cảm thụ, sáng tạo âm nhạc và vận hành chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

12/28/2020 8:51:27 PM +00:00

Hát Bà chòi - một giá trị nghệ thuật dân gian ở Hội An - Quảng Nam

Hát Bài chòi truyền thống ở Hội An là hình thức diễn xướng dân gian mang đậm văn hóa âm nhạc dân gian xứ Quảng mà ngày nay vẫn còn được gìn giữ và sinh hoạt rất sôi nổi trên vùng đất thuần hậu này. Đây có thể xem như hình thức sân khấu âm nhạc lớn ở loại hình âm nhạc dân gian, có giá trị riêng về mặt âm nhạc học.

12/28/2020 8:50:19 PM +00:00

Nghệ thuật âm nhạc truyền thống tại Quảng Nam - Đà Nẵng

Bài viết này sẽ tập trung làm rõ lịch sử, bản sắc và giá trị của nghệ thuật âm nhạc truyền thống Quảng Nam - Đà Nẵng; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật âm nhạc truyền thống tại đây.

12/28/2020 8:37:19 PM +00:00

Nâng cao chất lượng giảng dạy bài luyện thanh cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc

Bài tập luyện thanh là tài liệu âm nhạc sử dụng trong học tập, nó làm cầu nối giữa việc luyện tập các mẫu âm và học các tác phẩm thanh nhạc. Những bài tập luyện thanh hoàn toàn thích ứng với những kiểu kỹ thuật khác nhau trong biểu diễn thanh nhạc. Tập hát bài tập luyện thanh là một việc rất quan trọng của quá trình học tập, hoàn thiện giọng hát.

12/28/2020 4:41:54 PM +00:00

Qui trình cân chỉnh mixer

Tài liệu thông tin đến các bạn với các nội dung cắm dây và chuẩn bị; chỉnh gain và volume; chỉnh chất tiếng; chỉnh loa kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung các bước trong quy trình.

12/28/2020 2:22:12 PM +00:00

Bài giảng Mixers

Bài giảng Mixers trình bày độ lớn tín hiệu ngõ vào; núm chỉnh monitor; núm chỉnh effects send; ngõ insert cho từng kênh; núm chỉnh pan; nút chọn PFL; chức năng sub master; unity gain, các bước cân chỉnh âm thanh...

12/28/2020 2:22:05 PM +00:00

Ứng dụng Microphones trong lĩnh vực biểu diễn

Tài liệu bàn về Micro và ứng dụng của nó khi kết hợp với ban nhạc sống, sự quan trọng của cực khi hàn dây micro, cách đặt micro cho các loại guitar ampli va bass ampli... Mời các bạn cùng tham khảo!

12/28/2020 2:21:59 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc cho sinh viên ngành cao đẳng sư phạm âm nhạc

Thanh nhạc là môn học đóng vai trò quan trọng đối với sinh viên ngành sư phạm âm nhạc. Môn học này chiếm thời lượng nhiều nhất và được học suốt cả 3 năm học, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ca hát, có giọng hát tốt để phục vụ công tác giảng dạy âm nhạc ở trường phổ thông và tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Bài viết này đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này.

12/28/2020 10:26:11 AM +00:00

Hiện tượng nối âm trong bài hát tiếng Anh

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu và chỉ ra các khác biệt giữa hiện tượng nối âm trong các bài hát tiếng Anh so với hiện tượng nối âm trong hoạt động giao tiếp bằng lời thông thường. Bài viết cũng đề xuất những điểm người dạy cần lưu ý khi sử dụng các bài hát để dạy về hiện tượng nối âm.

12/28/2020 10:23:30 AM +00:00

Phương pháp mở rộng âm vực giọng hát cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc

Trong quá trình học hát, nhiệm vụ quan trọng và khó khăn của người học là mở rộng âm vực giọng hát. Muốn làm được điều đó, cần phải kiên trì luyện tập đúng phương pháp để đồng nhất màu sắc của các âm khu, nghĩa là làm cho giọng hát vang lên trên toàn bộ âm vực. Đây cũng là tiêu chí để đánh giá giọng hát được đào tạo bài bản về thanh nhạc.

12/28/2020 10:23:24 AM +00:00

Khai thác giá trị của thực hành Then trong phát triển du lịch từ kinh nghiệm một số loại hình diễn xướng dân gian

Không chỉ là một nghi lễ tâm linh, từ góc nhìn nghệ thuật, thực hành Then của các dân tộc thiểu số Thái, Tày, Nùng còn là một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo. Bằng phương pháp phân tích tư liệu, so sánh đối chiếu, phỏng vấn sâu, bài viết đã chỉ ra thế mạnh và hạn chế của diễn xướng dân gian Việt Nam với tư cách một nguồn tài nguyên du lịch.

12/28/2020 10:17:25 AM +00:00

Mối tương quan giữa nghệ thuật âm nhạc và một số loại hình nghệ thuật khác

Âm nhạc là một trong những loại hình nghệ thuật mà chúng ta rất dễ bắt gặp trong cuộc sống. Bên cạnh đó, còn một số loại hình nghệ thuật phổ biến khác như: múa, văn học, sân khấu, kiến trúc, điện ảnh.v.v. Mặc dù các loại hình nghệ thuật này đều có nét đặc thù riêng nhưng chúng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bài viết nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

10/19/2020 3:58:02 PM +00:00

Bản sắc dân tộc qua các tiết mục thanh nhạc trong Opera Việt Nam

Trong lịch sử, âm nhạc Việt Nam đã trải qua nhiều lần giao thoa tiếp biến với âm nhạc các dân tộc khác trên thế giới. Điều đó làm cho âm nhạc Việt Nam càng trở nên phong phú đa dạng hơn. Nhạc sĩ trong sáng tác và nghệ sĩ trong biểu diễn luôn có ý thức dân tộc, thể hiện tinh thần độc lập dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật. Họ đã tiếp thu, chọn lọc những yếu tố tích cực của âm nhạc phương Tây mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc của người Việt. Đặc biệt, các nhạc sĩ Việt Nam đã tạo nên một loại hình nghệ thuật tổng hợp, đồ sộ, mang tính “đại diện” cho thể loại sân khấu “dân tộc và hiện đại”, đó là opera Việt Nam.

10/19/2020 3:56:55 PM +00:00

Tìm hiểu nguồn gốc hát Ví của xứ Nghệ xét trong mối quan hệ với “Việt ca”

Bằng việc phối hợp các điểm nhìn từ ngôn ngữ - lịch sử - văn hóa để xem xét mối quan hệ giữa “Việt ca” và hát Ví của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay, chúng tôi nhận thấy một số điểm tương đồng về cách thực hành, lối đặt lời hát, cách biểu hiện cảm xúc của người hát… giữa hai di sản này. Qua đó có thể thấy “Việt ca” và hát Ví có cùng nguồn gốc. Bài viết góp phần khẳng định được lịch sử lâu dài của hát Ví – có thể nói – từ khi người Nghệ biết ngân nga để tạo thành câu hát, biết đặt lời thơ để thể hiện cảm xúc thì đã có Ví rồi.

10/19/2020 3:56:15 PM +00:00

Bob Zawalich’s brass voicing plugin

Document present brass voicings plugin, brass voicings using plugin, block or Close position voicing techniques are very mathematical in their structure. The arranger voices downward from his lead note using available chord tones in a one octave range.

10/19/2020 11:09:20 AM +00:00

Mixing music a practical framework

Mixing music a practical framework present the content pre-mix eq; static mix; gain staging; top down mixing; automation; mastering...

10/19/2020 11:09:13 AM +00:00

5 Steps to composing music efficiently

The document present the content learn an instrument; learn music theory; listen to music; write a piece of music every week; make friends in the community.

10/19/2020 11:09:07 AM +00:00

Mối tương đồng cảm hứng của Xình ca Cao Lan với dân ca giao duyên các dân tộc miền núi phía Bắc

Tình yêu là một trạng thái tâm hồn đặc biệt của mọi người, mọi dân tộc và mọi thời đại. Tình yêu lứa đôi của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc được phản ánh trong thơ ca dân gian bằng nhiều hình tượng nghệ thuật độc đáo. Trong đó Xình ca Cao Lan có những mối tương đồng cảm hứng với dân ca giao duyên các dân tộc khác như Mông Dao, Tày, Thái, Mường. . . nhưng cũng có những màu sắc riêng bắt nguồn từ quan niệm nghệ thuật và truyền thống văn hóa phong tục của mỗi cộng đồng sắc tộc.

8/29/2020 1:45:10 AM +00:00

Phương pháp luyện thanh cơ bản cho sinh viên ngành sư phạm âm nhạc

Trong quá trình học thanh nhạc, việc luyện thanh đóng vai trò rất quan trọng: hình thành và hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc. Những người học thanh nhạc đều biết luyện thanh là công việc phải thực hiện trong suốt quá trình học tập và cả sau khi ra trường, nếu muốn giữ gìn sức bền của giọng hát cũng như sự ổn định kỹ thuật thanh nhạc.

8/28/2020 11:57:56 PM +00:00

Tính đặc trưng âm nhạc trong sân khấu hát bội

Âm nhạc trong nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam nói chung và âm nhạc sân khấu hát bội nói riêng đóng vai trò quan trọng.Các thể loại âm nhạc trong sân khấu hát bội gọi là làn điệu, bài bản. Các làn điệu và bài bản được hình thành từ nguồn âm nhạc dân gian, từ những điệu dân ca các vùng miền Việt Nam.

8/28/2020 11:56:25 PM +00:00

The review of K-pop reception and participatory fan culture in Austria

The K-pop wave has gradually emerged in South Korea since the early years of the 21st century and gradually embarked on its spread throughout Asia before breaking through and becoming a global phenomenon since the 2010s. The popularity of “Gangnam Style” accompanied by a rising awareness of South Korea’s national image and of K-pop, sharply increased the local participatory fan culture. In K-pop Reception and Participatory Fan Culture in Austria, Sang-Yeon Sung highlights K-pop’s popularity and its participatory fan culture in Austria between February and August 2013 through qualitative in-depth interviews with event organizers, sponsors, fans and participant-observation of two major K-pop events held in Vienna. In the private sector, longtime fans have transitioned from participants to providers, and in the public sector, from observers to sponsors.

5/20/2020 4:12:57 AM +00:00

Chương trình thi vào đại học lý luận môn Piano phổ thông

Tài liệu thông tin đến quý độc giả chương trình thi vào đại học lý luận môn Piano phổ thông nhằm giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo để ôn luyện kiến thức Piano, chuẩn bị chu đáo cho kì thi đại học vào các trường âm nhạc.

5/19/2020 8:48:55 PM +00:00