Ebook Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả: Phần 1 - Trần Đương

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 64 | Page: 117 | FileSize: 7.06 M | File type: PDF
of x

Ebook Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả: Phần 1 - Trần Đương. Lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng, hai vị Chủ tịch nước kính mến, hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc. Trong cuộc sống hôm nay, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng với tình bạn cao cả của hai Bác vẫn là những tấm gương trong sáng về đạo đức cách mạng, lối sống dản dị, trong sáng... để mỗi thế hệ người dân Việt Nam noi theo. Tình bạn, tình đồng chí gắn bó keo sơn giữa Bác Hồ và Bác Tôn là một mẫu mực về lòng chung thủy của những người cộng sản... Cuốn sách "Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả" giúp bạn đọc có thể hình dung một cách khái quát và hệ thống về mối quan hệ tình bạn giữa hai nhà lãnh đạo, hai lão đồng chí kính yêu của dân tộc. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo phần 1 sau đây.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-bac-ho-va-bac-ton-mot-tinh-ban-cao-ca-phan-1-tran-duong-uwk8tq.html

Nội dung


Danh N h^ Hổ CHÍ MINH BÁCHộ nộĩTlnnmCAO^ TRẦN ĐƯƠNG BẬCHỒ 1ỘT BẠỌTONổ NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN ... - tailieumienphi.vn 971596

Tài liệu liên quan


Xem thêm