Chapter 3: Objective testing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 16 | FileSize: 0.09 M | File type: PPT
of x

Chapter 3: Objective testing. Subjective & Objective terms the scoring methods All tests subjectively constructed by the test writer Objective tests: only one correct answer. + scored mechanically by computer + responsible for testing a large number of candidates. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chapter-3-objective-testing-t711tq.html

Nội dung


667431