Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Tiếng Việt gốc Khmer trong ngôn ngữ bình dân ở miền Tây Nam Bộ - Nhìn từ góc độ ca dao

Bài viết tìm hiểu không gian văn hóa, tiếng Việt gốc Khmer qua ca dao Tây Nam Bộ và sự giao lưu văn hóa, ngôn ngữ giữa hai dân tộc. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

12/29/2020 8:54:05 PM +00:00

Các từ đa tiết phương ngữ Nam Bộ trong cao dao, dân ca

Bài viết tìm hiểu cấu tạo của lớp từ đa tiết trong ca dao dân ca Nam Bộ nhằm cung cấp nguồn cứ liệu quan trọng góp phần nghiên cứu từ địa phương Nam Bộ cả về cấu tạo và định danh.

12/29/2020 8:53:56 PM +00:00

Tục ngữ, ca dao nói ngược

Bài viết trình bày một vài suy nghĩ rút ra từ kho tàng phong phú của tục ngữ, ca dao Việt Nam để hiểu hơn về ca dao tục ngữ ngược. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 8:53:47 PM +00:00

Quan niệm của người Việt về cái đẹp qua ca dao

Bài viết nghiên cứu nhằm chỉ ra một số quan niệm về cái đẹp của người Việt qua ca dao được biểu hiện ở những khía cạnh khác nhau: cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của con người, cái đẹp gắn với lý tưởng sống...

12/29/2020 8:53:34 PM +00:00

Đề cương học phần Văn học Mỹ (American Literature)

Đề cương học phần Văn học Mỹ (American Literature) trình bày thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nội dung và lịch trình giảng dạy, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập.

12/29/2020 8:48:05 PM +00:00

Đề cương học phần Văn học Anh (British Literature)

Thông qua học phần này các bạn sinh viên am hiểu sự hình thành của văn học Anh; làm quen với một số tác giả và tác phẩm đặc trưng của văn học Anh; phát triển khả năng tư duy sau khi đọc và tìm hiểu tác giả, tác phẩm; ứng dụng một số bài học nhân văn cho bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Văn học Anh (British Literature) để nắm chi tiết hơn nội dung.

12/29/2020 8:47:59 PM +00:00

Đề cương học phần Tiếng Anh chuyên ngành Kinh thương (Special English For Business)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Tiếng Anh chuyên ngành Kinh thương (Special English For Business) để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần và có phương pháp chủ động trong học tập.

12/29/2020 8:47:28 PM +00:00

Đề cương học phần Thực hành Biên - Phiên dịch nâng cao (Advanced Interpretation & Translation)

Đề cương học phần Thực hành Biên - Phiên dịch nâng cao (Advanced Interpretation & Translation) được thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:47:15 PM +00:00

Đề cương học phần Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu trữ hồ sơ

Đề cương học phần Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu trữ hồ sơ cung cấp đủ kiến thức cơ bản về kỹ thuật văn bản hành chính và tổ chức lập hồ sơ và hệ thống hồ sơ lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết thông tin tổng quan về môn học này.

12/29/2020 8:46:50 PM +00:00

Đề cương học phần Soạn thảo văn bản tiếng Anh (English for Correspondence)

Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương học phần Soạn thảo văn bản tiếng Anh (English for Correspondence) với mục tiêu cung cấp các thông tin về thời gian giảng dạy, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:46:43 PM +00:00

Đề cương học phần Phiên dịch văn bản hội Nghị Anh - Việt (Conference Interpretation)

Đề cương học phần Phiên dịch văn bản hội Nghị Anh - Việt (Conference Interpretation) được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn sinh viên thông tin tổng quan về môn học bao gồm phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu của môn học, cách đánh giá kết quả học tập...

12/29/2020 8:45:56 PM +00:00

Đề cương học phần Phiên dịch chuyên ngành Anh – Việt (Business Interpretation)

Đề cương học phần Phiên dịch chuyên ngành Anh – Việt (Business Interpretation) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần như phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:45:49 PM +00:00

Đề cương học phần Phiên dịch Anh – Việt 3 (English - Vietnamese Interpretation 3)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Lập trình ứng dụng quản lý như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, kỹ năng để có thể học tập, hoàn thành học phần với kết quả như mong đợi.

12/29/2020 8:45:43 PM +00:00

Đề cương học phần Phiên dịch Anh - Việt 2 (Interpretation 2)

Mục tiêu của học phần này là giúp sinh viên có thể nhận biết và đoán được nội dung qua ngữ cảnh để có thể dịch được phần chính qua các giọng đọc khác nhau. Đồng thời cập nhật thông tin, tăng vốn hiểu biết về văn hóa và từ vựng và sử dụng những từ vựng này cũng như các cấu trúc phức tạp để dịch lưu loát phục vụ cho chuyên ngành của mình. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Phiên dịch Anh - Việt 2 (Interpretation 2) để nắm chi tiết hơn nội dung phân phối chương trình của môn học.

12/29/2020 8:45:37 PM +00:00

Đề cương học phần Phiên dịch Anh - Việt 1 (Interpretation 1)

Đề cương học phần Phiên dịch Anh - Việt 1 (Interpretation 1) thông tin đến các bạn về thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:45:30 PM +00:00

Đề cương học phần Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis)

Đề cương học phần Phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis) được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:45:21 PM +00:00

Đề cương học phần Nói trước công chúng 2 (Public Speaking 2)

Đề cương học phần Nói trước công chúng 2 (Public Speaking 2) được biên soạn nhằm phục vụ cho quá giảng viên trong quá trình biên soạn bài giảng giảng dạy theo đúng chương trình của môn học.

12/29/2020 8:45:14 PM +00:00

Đề cương học phần Nói trước công chúng 1 (Public Speaking 1)

Với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học Nhập môn Công nghệ thông tin, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương học phần Nói trước công chúng 1 (Public Speaking 1). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:45:08 PM +00:00

Đề cương học phần Nói 3 (Speaking 3)

Học phần Nói 3 (Speaking 3) cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh, cấu trúc từ vựng, cấu trúc câu theo từng chủ đề, tình huống cụ thể nhằm phát triển kỹ năng thảo luận theo nhóm và lớp ở trình độ trung-cao thông qua nhiều hoạt động nói thực tế và chủ để mang tính thời sự. Sinh viên tham gia vào các hoạt động tích hợp như hội thoại, thảo luận, lập kế hoạch, sắp xếp và trình bày trước lớp nội dung đã thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chi tiết phân phối chương trình đào tạo của học phần này.

12/29/2020 8:45:02 PM +00:00

Đề cương học phần Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh (Introduction to English language studies)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Tham vấn cơ bản; mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh (Introduction to English language studies).

12/29/2020 8:44:42 PM +00:00

Đề cương học phần Ngữ nghĩa học (Semantics)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian, các yêu cầu, thang điểm của học phần Pháp luật về lĩnh vực xã hội và có phương pháp chủ động trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Ngữ nghĩa học (Semantics). Mời các bạn cùng tham khảo!

12/29/2020 8:44:30 PM +00:00

Đề cương học phần Ngữ âm học (Phonetics)

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về âm (nguyên âm và phụ âm), âm tiết; trọng âm của từ và câu; các ký hiệu phiên âm để giúp sinh viên phát âm chuẩn và sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp xã hội và chuyên môn đồng, thời phát huy khả năng tự học khi biết phát âm đúng các từ mới sau khi nhìn vào phiên âm trong từ điển. Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương học phần Ngữ âm học (Phonetics) để nắm chi tiết hơn nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:44:23 PM +00:00

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3 (Methodology 3 - Theory & Practice)

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 3 (Methodology 3 - Theory & Practice) cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

12/29/2020 8:43:38 PM +00:00

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2 (Methodology 2)

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2 (Methodology 2) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

12/29/2020 8:43:31 PM +00:00

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Methodology 1)

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Methodology 1) là tư liệu tham khảo hữu giúp giảng viên nắm được phân bố chương trình giảng dạy từ đó xây dựng tiết học hiệu quả hơn và sinh viên trong quá trình chủ động học tập học phần này.

12/29/2020 8:43:25 PM +00:00

Đề cương học phần Lý luận và phương pháp biên - Phiên dịch (Theories of TranslationInterpretation)

Tài liệu thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Lý luận và phương pháp biên - Phiên dịch như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập môn học này hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:43:19 PM +00:00

Đề cương học phần Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (Classroom testing)

Đề cương học phần Kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ (Classroom testing) thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Cấu trúc dữ liệu và giải thuật như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.

12/29/2020 8:42:59 PM +00:00

Đề cương học phần Hình thái học (Morphology)

Đề cương học phần Hình thái học (Morphology) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:42:51 PM +00:00

Đề cương học phần Giao tiếp kinh doanh (Business communication)

Đề cương học phần Giao tiếp kinh doanh (Business communication) sẽ thông tin đến các bạn thông tin chung về môn học; mục tiêu môn học; tóm tắt nội dung chương trình học; một số yêu cầu của môn học, nhiệm vụ của sinh viên và cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

12/29/2020 8:42:25 PM +00:00

Đề cương học phần Đọc báo chí (Press reading)

Mời các bạn cùng tham khảo Đề cương chi tiết học phần Đề cương học phần Đọc báo chí (Press reading) để nắm chi tiết các thông tin tổng quát của môn học.

12/29/2020 8:41:59 PM +00:00