Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Trúc Phương

Bài viết tiến hành nghiên cứu quan niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn của nhà văn Trúc Phương chính là để tìm hiêu cách hiểu, cách giải thích về con người của ông. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/19/2021 2:00:16 AM +00:00

Thiết kế hồ sơ học tập trong dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực và phẩm chất người học. Theo đó, việc đa dạng hóa các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực là một hướng đi phù hợp với tinh thần đổi mới của chương trình Ngữ văn 2018. Tăng cường hoạt động học tập cho HS vì thế mà trở nên cần thiết.

3/19/2021 12:43:29 AM +00:00

Khái niệm sự kiện trong tự sự học hiện đại

Sự kiện là thuộc tính bắt buộc của văn bản tự sự, tuy nhiên một thời gian dài trong các sách, giáo trình lí luận văn học chưa hề nghiên cứu sâu về phạm trù này. Dựa vào ý tưởng của các nhà lí thuyết hiện đại như Bakhtin, Lotman, Tiupa, Schmid tác giả bài báo trình bày cách hiểu hiện đại về phạm trù sự kiện, tính sự kiện, các điều kiện và biểu hiện đa dạng của phạm trù sự kiện, từ đó có thể nhận ra đặc trưng phong cách, thi pháp của các văn bản tự sự, lí giải tính truyện cũng như tính phi cốt truyện của các văn bản tự sự.

3/18/2021 8:26:44 PM +00:00

Bài giảng Đánh giá lời nói – Phạm Thùy Giang

Bài giảng Đánh giá lời nói – Phạm Thùy Giang trình bày định nghĩa lời nói, âm vị; các âm Tiếng Việt; phát âm, rối loạn lời nói, đánh giá âm nói, phân tích từ đơn, phân tích câu ngắn.

3/18/2021 8:25:50 PM +00:00

Giá trị hiện thực trong tiểu thuyết “ngồi” của Nguyễn Bình Phương

Bài viết này tiến hành nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những giá trị hiện thực cuộc sống mà Nguyễn Bình Phương phản ánh trong tác phẩm Ngồi.

3/18/2021 8:25:43 PM +00:00

Liên văn bản hay tiếp nhận của tiếp nhận

Nội dung của bài viết này trình bày nguồn gốc khái niệm liên văn bản; ai là người quan trọng bậc nhất đối với liên văn bản; lối về của liên văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:25:36 PM +00:00

Lịch sử tiếp nhận tiểu thuyết phóng sự ngô tất tố trong giới phê bình, nghiên cứu giai đoạn 1976-2000 tại Việt Nam

Nhà văn Ngô Tất Tố có một vị trí lớn trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm của ông đã trải qua một thời kỳ tiếp nhận lâu dài, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và giới nghiên cứu văn học nói riêng. Do đó, các tác phẩm này đã có một quá trình tiếp nhận phong phú. Một số tác phẩm của nhà văn Ngô Tất Tố đã được đưa vào giảng dạy tại trường trung học cơ sở và đại học. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:25:27 PM +00:00

Diễn ngôn nhân vật trong nhóm truyện ngắn thế sự của Nguyễn Huy Thiệp

Bài viết góp thêm một cái nhìn về diễn ngôn trong văn học, đồng thời để làm rõ nét độc đáo về cách sử dụng ngôn từ lời thoại, cách xây dựng lời thoại trong giao tiếp, cũng như trong độc thoại ở nhóm truyện ngắn thế sự Nguyễn Huy Thiệp.

3/18/2021 8:25:13 PM +00:00

Cách xưng hô trong tiếng Việt và áp dụng dạy từ xưng hô cho lưu học sinh Lào tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bài viết miêu tả, phân tích từ xưng hô ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai của tiếng Việt nhằm làm tư liệu để nghiên cứu giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

3/18/2021 7:19:16 PM +00:00

Một số đặc trưng văn hóa xứ Thanh qua khảo sát lớp từ ngữ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa

Bài viết nghiên cứu lớp từ ngữ chỉ quy trình hoạt động nghề biển ở Thanh Hóa để làm sáng tỏ luận điểm văn hóa và ngôn ngữ có mối quan hệ với nhau và kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp phần nào trong việc nhận diện đặc trưng văn hóa biển Thanh Hóa.

3/18/2021 7:18:36 PM +00:00

Những đặc tính văn hóa của tiếng Việt và cách áp dụng trong dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Bài viết đề cập những đặc tính văn hóa trong tiếng Việt cũng như những đặc tính văn hóa được phản ánh trong từ vựng tiếng Việt, những mẫu phát ngôn hoặc mẫu hành vi tiêu biểu được sử dụng trong giao tiếp để áp dụng trong giảng dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, nhằm giúp người học sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp một cách hiệu quả.

3/18/2021 7:16:39 PM +00:00

Thời điểm ra đời của danh xưng Thanh Hóa

Trên cơ sở nghiên cứu về chữ “quân” trong An Hoạch sơn Báo Ân tự bi ký và các thư tịch cổ như Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư… Bài viết kết luận danh xưng Thanh Hóa ra đời vào năm 1029 (niên hiệu Thiên Thành thứ 2, triều vua Lý Thái Tông).

3/18/2021 7:08:48 PM +00:00

Dấu ấn Hàm Rồng trong văn học

Hàm Rồng là một địa danh lịch sử - văn hóa đặc biệt của xứ Thanh, mang dấu ấn linh thiêng và gắn liền với sự phát triển của diễn trình lịch sử dân tộc. Bài viết đề cập đến giá trị của Hàm Rồng trong văn học để bổ sung thêm vào kho tư liệu nghiên cứu về Hàm Rồng.

3/18/2021 7:07:55 PM +00:00

Common structural errors in Vietnamese - English translation made by English majored students at Duy Tan University

This article investigates common errors that Vietnamese students often make in the process of translating Vietnamese sentence structures into English. The analysis focuses on the types and frequency of errors in translating Vietnamese structures into the English language such as sentences with elliptical subjects, passive sentences, subordinate clauses in complex sentences, and negative sentences.

3/18/2021 5:53:40 PM +00:00

Ứng dụng chức năng livestream trên mạng xã hội để sản xuất và chuyển tải thông tin - hướng đi mới của báo chí chính thống ở Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội trong những năm gần đây đã đặt ra nhiều vấn đề trong tiến trình phát triển của xã hội nói chung và báo chí nói riêng. Một trong số đó là sự xuất hiện của ứng dụng Live stream trên Facebook. Sự ra đời của ứng dụng Live stream làm tăng năng lực của Facebook trong mảng cung cấp thông tin cho công chúng – nhanh nhạy hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn

3/18/2021 5:16:11 PM +00:00

Giá trị hiện thực trong những người đàn bà tắm (Thiết Ngưng) qua không gian và thời gian nghệ thuật

Tiểu thuyết Những người đàn bà tắm đã miêu tả thành công bức tranh hiện thực xã hội Trung Quốc từ những năm đầu của phong trào Cách mạng Văn hoá cho đến những năm cuối của thế kỷ XX. Nhà văn Thiết Ngưng đã sử dụng một cách sáng tạo những phạm trù nghệ thuật trong tác phẩm, đặc biệt là không gian và thời gian nghệ thuật.

3/18/2021 5:15:04 PM +00:00

Tìm hiểu thể loại Vãn trong sáng tác của thiền sư Toàn Nhật Quang Đài

Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài không những là một cao Tăng của Phật giáo Việt Nam mà còn là một tác gia lớn của nền văn học Việt Nam. Đến nay, vị trí của thiền sư trong nền văn học dân tộc vẫn chưa tương xứng với số lượng tác phẩm đồ sộ mà thiền sư để lại. Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài sáng tác nhiều thể loại, trong đó thể Vãn là sự lựa chọn nổi bật.

3/18/2021 5:14:58 PM +00:00

Những đặc điểm sử dụng từ vựng trong từ đề phim tiếng Anh và tiếng Việt

Bài viết là một khảo sát về những đặc điểm sử dụng từ vựng trong các tựa đề phim tiếng Anh và tiếng Việt, nhằm cung cấp một cái nhìn sâu sắc về khía cạnh này của ngôn ngữ cũng như thông hiểu hơn việc sử dụng ngôn ngữ trong tựa đề phim của các nhà làm phim.

3/18/2021 5:14:52 PM +00:00

Diễn ngôn thân thể trong thơ nữ đương đại Việt Nam

Bài viết đi sâu khai thác diễn ngôn này thông qua hai dạng: Diễn ngôn thân thể hiện thể và diễn ngôn thân thể phi hiện thể. Qua các diễn ngôn thân thể trong thơ nữ đương đại, các nhà thơ nữ bày tỏ tình cảm, ước mơ, quyền lợi và khát vọng giới chính đáng của mình bằng tiếng nói trữ tình mạnh dạn, nồng nhiệt, có khi bạo liệt, nhưng đầy yêu thương, trách nhiệm và nhân ái.

3/18/2021 5:14:45 PM +00:00

Ẩn dụ ý niệm về thời vận trong tiếng Việt nhìn từ miền nguồn màu sắc

Nhận thức và khám phá tận cùng bản thân mình trên tất cả các phương diện là một trong những nhu cầu và cũng là nguồn cảm hứng chưa bao giờ ngừng lại của con người. Trong phạm vi bài viết khoa học này,hướng sự quan tâm vào ẩn dụ ý niệm về thời vận mà trong đó màu sắc là một ý niệm nguồn đã ánh xạ sang miền đích thời vận được người Việt tri nhận.

3/18/2021 5:14:39 PM +00:00

Tổng quan tình hình nghiên cứu dải mức độ trên thang độ và phương tiện biểu thị chúng trong tiếng Việt

Bài viết triển khai theo hướng tổng thuật tài liệu này sẽ làm rõ diện mạo nghiên cứu về dải mức độ trên thang độ và từ ngữ chỉ mức độ trong tiếng Việt và gợi mở đường hướng nghiên cứu tiếp theo mang tính chuyên sâu hơn, toàn diện hơn về chúng.

3/18/2021 5:14:33 PM +00:00

Trò chơi và sự chơi trong tiểu thuyết bay trên tổ chim cúc cu của nhà văn Ken Kesey

Vào nửa sau thế kỉ XX, lý thuyết trò chơi đã trở thành một khuynh hướng sáng tác, nghiên cứu mới lạ, hấp dẫn trên thế giới. Các nhà văn ủng hộ trào lưu dân chủ, tự do tìm được lối đi mới từ lý thuyết trò chơi, trong đó có Ken Kesey - nhà văn người Mỹ nổi tiếng thế giới với cuốn tiểu thuyết đầu tay Bay trên tổ chim cúc cu. Cả cuốn tiểu thuyết thật sự đã trở thành cuộc chơi vừa có lý lại vừa phi lý.

3/18/2021 5:14:26 PM +00:00

Đội ngũ sáng tác của bộ phận văn học hoàng tộc thời Nguyễn

Bài viết tập trung khái quát về thời đại nhà Nguyễn qua mấy nét chính về chính trị, xã hội; tổng lược về diễn trình văn học của thời đại này; đặc biệt là miêu thuật về tình hình đội ngũ sáng tác, tác phẩm của dòng văn chương hoàng tộc thời Nguyễn, một đối tượng nghiên cứu mà từ trước đến nay ít được chú ý.

3/18/2021 5:13:58 PM +00:00

Di sản vật chất trong văn hóa Rome cổ đại

Công trình kiến trúc là một trong những di sản vật chất có khả năng truyền tải thông điệp chính trị của các Đế chế thời cổ đại. Riêng Đế quốc Rome đã truyền đạt sự hùng vĩ, lộng lẫy và sang trọng đến với thế giới để nhận biết họ. Một loạt các công trình được xây dựng như đền thờ, trường học, quảng trường, khải hoàn môn, nhà tắm công cộng, góp phần nhận dạng văn hóa mang tính vật thể của Đế quốc Rome.

3/18/2021 5:13:45 PM +00:00

Bàn thêm về đặc điểm ngữ pháp của từ rồi trong tiếng Việt

Trong bài viết này, trên cơ sở phân tích các mô tả về từ rồi trong chức năng phụ ngữ cho vị từ của các nhà nghiên cứu đi trước, bài viết trình bày quan điểm của mình về từ hữu quan.

3/18/2021 5:13:38 PM +00:00

Thơ Trương Đăng Dung hay là lời tự bạch của “đứa trẻ biết già”

Với tập thơ Những kỉ niệm tưởng tượng, nhà nghiên cứu, dịch giả Trương Đăng Dung trở thành nhà thơ có phong cách độc đáo, giàu suy tư trong nền thơ Việt Nam đương đại. Chọn triết học hiện sinh làm nền tảng lý luận với mục đích biểu hiện, thơ Trương Đăng Dung có những nét riêng trong cách giải bày bản thể.

3/18/2021 5:13:32 PM +00:00

Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong những người đàn bà tắm của Thiết Ngưng

Những người đàn bà tắm là cuốn tiểu thuyết miêu tả thành công bức tranh hiện thực xã hội Trung Quốc từ những năm đầu của phong trào Cách mạng Văn hoá cho đến những năm cuối của thế kỷ XX. Để làm được điều này, Thiết Ngưng đã sử dụng nhuần nhuyễn và sáng tạo đa dạng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật độc đáo.

3/18/2021 5:13:26 PM +00:00

Nhân vật giễu nhại trong truyện ngắn Việt Nam đương đại

Giễu nhại là một trong những yếu tố nghệ thuật nổi bật và độc đáo trong truyện ngắn đương đại Việt Nam. Các nhà văn đã nắm bắt hiện thực đời sống và thể hiện nó một cách nghệ thuật trong tác phẩm của mình thông qua tiếng cười đa chức năng và đa tính chất mang tinh thần giễu nhại hậu hiện đại.

3/18/2021 5:13:18 PM +00:00

Biểu thức quy chiếu “người phụ nữ” trong một số truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn của phân tích diễn ngôn

Nghiên cứu về ngôn ngữ trong các truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện đặc biệt của hệ thống các nhân vật nữ. Sự xuất hiện không hề khiêm tốn của thế giới hình tượng các nhân vật nữ trong các truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư đã đặt ra những hoài nghi về ý nghĩa ngầm ẩn được đặt trong thế giới nhân vật này.

3/18/2021 5:13:11 PM +00:00

Hiện tượng “chuyển trường” trong câu đố dân gian xứ Huế nhìn từ lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận

“Chuyển trường” là hiện tượng thuộc từ vựng nhưng chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài của một hình thức chuyển đổi khác: Chuyển đổi ý niệm, có cơ sở từ cách tri nhận thế giới, cách ý niệm hóa thế giới của người bản ngữ.

3/18/2021 5:13:05 PM +00:00