Tài liệu miễn phí Ngôn ngữ học

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngôn ngữ học

Nghiên cứu ứng dụng than cốc được điều chế từ vỏ Maccadamia và biến tính bằng H2O2 để xử lý màu methylene blue

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm biến tính than hoạt tính bằng tác nhân oxy hóa để thay đổi cấu trúc bề mặt của than hoạt tính từ kỵ nước thành ưa nước, không phân cực thành phân cực, làm tăng lượng hấp phụ đồng thời tạo liên kết bền hơn giữa phẩm nhuộm và than hoạt tính.

5/20/2020 4:19:26 AM +00:00

Từ lí luận của M. Bakhtin đi tìm kết cấu đặc trưng của tiểu thuyết

Bài viết bước đầu chỉ ra những đặc trưng kết cấu cơ bản của tiểu thuyết so với các thể loại tự sự ra đời trước nó và thể loại cùng thời với nó là truyện ngắn. Sự đúc rút này phần nào có giá trị hữu ích đối với việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về thể loại nói chung, tiểu thuyết nói riêng.

5/20/2020 4:07:06 AM +00:00

High – low context communication: Vietnamese style

Communication presents at all times in our daily life. In order to understand a person and the culture that person comes from, one has to look around, past and inside that person. There are deeply embedded values and thoughts which have shaped a person’s behavior.

5/20/2020 4:06:54 AM +00:00

Tìm hiểu bài giảng E-Learning và vận dụng vào thiết kế bài “mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm” trong dạy học luyện từ và câu lớp 4

Bài viết đề cập đến sự cần thiết của bài giảng E-Learning trong dạy học và vận dụng vào thiết kế bài “Mở rộng vốn từ: Du lịch, thám hiểm” trong dạy học Luyện từ và câu lớp 4, nhằm giúp học sinh phát huy năng lực tư duy sáng tạo và chủ động hơn trong quá trình học tập.

5/20/2020 4:06:48 AM +00:00

Một số đặc điểm của mạch lạc trong quan hệ lập luận ở văn bản nghị luận tiếng Việt

Mạch lạc là yếu tố quan trọng quyết định chất văn bản của một văn bản. Bài viết này làm rõ biểu hiện mang tính đặc trưng của mạch lạc trong văn bản nghị luận là mạch lạc qua quan hệ lập luận ở một số phương diện là kiểu lập luận, đặc điểm của các thành phần lập luận và hiện tượng đa thanh.

5/20/2020 4:06:28 AM +00:00

Cái tôi cô đơn, lạc loài của Vũ Bằng trong tùy bút “thương nhớ mười hai”

“Thương nhớ mười hai” là một tùy bút xuất sắc, là tác phẩm kết tinh tài năng nghệ thuật của Vũ Bằng. Bên cạnh những nhớ thương đầy vơi về bốn mùa Bắc Việt, tác phẩm còn thể hiện rõ nét chân dung cái tôi cô đơn, lạc loài của tác giả.

5/20/2020 4:06:22 AM +00:00

Phong cách nghiên cứu, phê bình văn học của Kiều Thanh Quế

Bài viết này tìm hiểu các phương diện từ phương pháp nghiên cứu, phê bình đến cách kết cấu, văn phong, ngôn ngữ trong các bài nghiên cứu, phê bình của Kiều Thanh Quế, qua đó chúng ta thấy được sự linh hoạt trong việc vận dụng đa dạng phương pháp nghiên cứu, phê bình; kết cấu bài nghiên cứu logic, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc khoa học;...

5/20/2020 4:05:44 AM +00:00

Văn hóa đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hóa

Văn hóa đọc được quan tâm thảo luận trên các diễn đàn khoa học và báo chí ở Việt Nam với tần suất cao trong khoảng hai thập niên gần đây. Bài viết làm rõ các yếu tố của văn hóa đọc và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng hình thành khuôn mẫu văn hóa đọc của một cộng đồng.

5/20/2020 4:05:38 AM +00:00

Dấu ấn chủ nghĩa hiện thực trong truyện ngắn Nam Bộ đầu thế kỉ XX: Trường hợp Sơn Vương

Bài viết này tập trung tìm hiểu mười hai truyện ngắn của Sơn Vương (tức nhà văn tướng cướp Trương Văn Thoại) được sưu tầm, nghiên cứu, tập hợp trong tuyển tập Sơn Vương – Nhà văn – Người tù thế kỉ (Nxb Văn học, 2007) nhằm xác quyết dấu ấn của chủ nghĩa hiện thực giai đoạn này thông qua thể loại truyện ngắn trong sáng tác của ông.

5/20/2020 4:05:25 AM +00:00

Khát vọng canh tân đất nước của Nguyễn Bá Trác trong Hạn mạn du kí

Bài viết tìm hiểu hai khía cạnh trong khát vọng canh tân đất nước của ông, đó là mong mỏi có một thể chế chính trị tiến bộ và đi liền với đó là một xã hội phát triển phồn vinh.

5/20/2020 4:04:28 AM +00:00

Ẩn dụ cấu trúc “con người là vật dụng nhà bếp” trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt

Bài viết vận dụng lí thuyết về ẩn dụ cấu trúc của ngôn ngữ học tri nhận để đi sâu khám phá ẩn dụ CON NGƯỜI LÀ VẬT DỤNG NHÀ BẾP trong thành ngữ và ca dao tiếng Việt; trong đó, “vật dụng nhà bếp” đóng vai trò là miền nguồn ánh xạ tới miền đích “con người” để hình thành các ẩn dụ như: Ngoại hình của con người là “vật dụng nhà bếp”, tình cảm của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoạt động của con người là “vật dụng nhà bếp”, hoàn cảnh/ địa vị của con người là “vật dụng nhà bếp”.

5/20/2020 4:04:15 AM +00:00

Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông qua dự án học tập trong dạy học truyện ngắn “Chí Phèo”

Bài viết này nghiên cứu sâu sắc các quan điểm và tổ chức học tập dựa trên dự án trong việc dạy truyện ngắn của Chí Phèo tại trường trung học để phát triển năng lực đọc viết cho học sinh. Chúng tôi cũng làm rõ quan điểm học tập dự án từ góc độ lý thuyết. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích các ví dụ cụ thể từ truyện ngắn Ấn Chí Phèo, để làm rõ định hướng phát triển năng lực văn học cho học sinh. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài viết cho thấy sự kết hợp giữa khoa học cơ bản với lý thuyết và phương pháp giảng dạy, và sự cần thiết phải chú ý đến các đặc điểm cụ thể của việc học dự án trong chương trình giảng dạy Văn học 2018 ở trường trung học.

5/20/2020 3:21:15 AM +00:00

Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

Khởi đầu của tư tưởng đọc hiểu là để đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí cho mọi công dân bằng cách học suốt đời, qua đó để mở rộng hiểu biết và chủ động ứng xử phù hợp với tự nhiên, xã hội, con người và với bản thân để sống cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa. Bài viết này đề cập một số vấn đề lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông.

5/20/2020 3:21:09 AM +00:00

Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Bài viết này nêu một số biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” theo hướng phát triển năng lực tư duy phản biện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 3:21:03 AM +00:00

Vai trò của giới nho thương người Hoa Chợ Lớn trong việc truyền bá Truyện Kiều ở Nam Bộ

Trong bối cảnh kỹ thuật in ấn chưa phát triển mạnh mẽ ở Nam Bộ, giá cả giấy mực trên thị trường khá đắt đỏ, việc sao chép mất nhiều thời gian công sức, mà nhu cầu thưởng thức của giới nho sĩ trí thức Nam Bộ là rất lớn, nên các hiệu sách người Hoa Chợ Lớn (Gia Định) đã đưa Truyện Kiều sang khắc in ở Phật Sơn (Quảng Đông) rồi mang về phát hành ở Nam Bộ, góp phần truyền bá kiệt tác dân tộc này trong lòng xã hội miền Nam.

5/20/2020 2:32:17 AM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 32 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 32 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết quốc ngữ của các tác giả nho học tân học Việt Nam đầu thế kỷ XX, biểu tượng trong thơ nữ Việt Nam đương đại - tiếp cận từ diễn ngôn nữ quyền, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:26:02 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 30 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 30 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau:Hhành trình đến với giải nobel của tác gia Hoa ngữ Cao Hành Kiện, nhân vật trẻ thơ trong tiểu thuyết tội ác và hình phạt của F. Dostoevsky, giá trị thẩm mỹ của cái hài trong nghệ thuật chèo cổ Việt Nam, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống và con người trong truyện cổ tích Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:54 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 29 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 29 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Giọng điệu trần thuật - dấu ấn chuyên biệt trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, bàn về chức năng tu từ của thành ngữ hình dung từ trong tiếng Hán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:47 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 26 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 26 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Hai kiểu nhân vật theo cách nhìn phân tâm học, nhìn lại đội ngũ sáng tác và những thành tựu của văn học dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, đặc sắc của các bài thơ thư gửi mẹ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:25 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 25 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 25 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Quan niệm nghệ thuật về hiện thực trong tiểu thuyết của một số nhà văn nữ Việt Nam hải ngoại, diễn trình từ thơ cổ điển sang lãng mạn và tượng trưng trong thơ Bích Khê, ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng đế Thiệu Trị,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:17 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 23 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 23 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Nghệ thuật kể chuyện của F.Kafka trong hóa thân và vụ án, biểu hiện của tính mơ hồ trong ngôn ngữ thơ ca, mấy suy nghĩ về giảng dạy văn chương trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:10 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 22 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 22 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Bút pháp tự sự trận Bạch Đằng Giang (1288) trong Đại Việt sử ký toàn thư, biểu tượng màu trắng trong thơ Hàn Mặc Tử, hình tượng nhân vật trẻ em trong truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:25:03 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 21 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 21 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Thế giới nhân vật trong sáng tạo nghệ thuật của V.Hugo từ góc nhìn phân tâm học, thế giới “ma mị” trong tiểu thuyết kì ảo của Phan Hồn Nhiên, cái ác và sự hóa giải trong cõi người rung chuông tận thế của Hồ Anh Thái,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:24:56 PM +00:00

Tạp chí Khoa học: Số 19 - Khoa học xã hội và giáo dục

Tạp chí Khoa học: Số 19 - Khoa học xã hội và giáo dục trình bày các nội dung chính sau: Số phận con người của M.A. Sô Lô Khốp xét từ góc độ sinh thái nhân văn, Ngư Phong thi tập của Nguyễn Quang Bích từ góc nhìn văn hóa, đạo Hinđu trong tiểu thuyết ngôi nhà dành cho ông Biswas của V.S. Naipaul,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:24:48 PM +00:00

Quan điểm hệ thống động trong dạy học Ngữ văn

Bài viết phân tích cơ sở và vai trò của việc vận dụng quan điểm hệ thống động - một quan điểm dạy học tích cực, gắn với giao tiếp - trong dạy học Ngữ văn. Từ đó, góp thêm một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc lĩnh hội, phân tích và đánh giá từ ngữ trong hoạt động giao tiếp nói riêng và trong dạy học Ngữ văn nói chung.

5/19/2020 8:06:39 PM +00:00

Tiếp cận lập trình Scratch với ứng dụng học tiếng Anh qua chủ đề

Ngôn ngữ lập trình kéo thả các khối lệnh Scratch được phổ biến trong khoảng vài năm trở lại đây đã giúp học sinh có thể tìm kiếm và vận dụng viết thành một ứng dụng mang tính thiết thực cho cuộc sống hàng ngày. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết về ứng dụng lập trình học tiếng Anh nói trên.

5/19/2020 6:48:08 PM +00:00

Vận dụng sáng tạo chiến lược lịch sự trong giao tiếp bằng tiếng Việt

Cuộc sống có vô vàn tình huống giao tiếp hoàn toàn khác nhau. Để thành công ở phương diện giao tiếp bằng tiếng Việt, vấn đề đặt ra ở bài viết này là chúng ta phải biết cách vận dụng sáng tạo chiến lược lịch sự.

5/19/2020 6:41:54 PM +00:00

Giọng điệu của cái tôi trữ tình trong thơ trẻ Việt Nam 1965-1975

Thơ ca là tiếng nói khởi nguồn từ nhu cầu giãi bày của tâm hồn nghệ sĩ. Giọng điệu chính là một phương thức bộc lộ rõ nhất những trạng thái cảm xúc của cái tôi trữ tình. Với những biểu hiện đa dạng của cái tôi trữ tình, giọng điệu thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975 cũng mang nhiều sắc thái, cung bậc.

5/19/2020 6:41:48 PM +00:00

Tìm hiểu kiểu truyện phân xử trong truyện cổ các dân tộc Việt Nam

Truyện cổ tích hình thành trong quá trình phân hóa giai cấp, trên cơ sở sự tan rã của gia đình lớn chuyển sang gia đình nhỏ với cơ chế một vợ một chồng. Bài viết trình bày việc tìm hiểu kiểu truyện phân xử trong truyện cổ các dân tộc Việt Nam.

5/19/2020 6:41:42 PM +00:00

Thiên nhiên trong thơ Huyền Quang

Thiên nhiên là cách để ông bày tỏ quan niệm và trình bày một cách gián tiếp triết lí nhà Phật. Thiên nhiên trong thơ Huyền Quang còn là hiện thân của tâm hồn, cách sống của thi nhân. Qua thiên nhiên, Huyền Quang - hình tượng tác giả hiện lên thật rõ trong một tâm thế sáng với tinh thần tỉnh thức của người tu Thiền và một tâm hồn thi nhân rộng mở.

5/19/2020 6:40:53 PM +00:00