Bạo hành gia đình với người đồng tính, song tính và chuyển giới

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bạo hành gia đình với người đồng tính, song tính và chuyển giới. Tài liệu trình bày khái niệm về bạo lực gia đình, các hình thức bạo lực, quan điểm xã hội về đồng tính, song tính và chuyển giới, bạo lực tinh thần, hiện trạng bạo lực gia đình với người đồng tính, song tính và chuyển giới, bạo lực thân thể, bạo lực tình dục, bạo hành tình dục, hậu quả của bạo lực gia đình với người đồng tính, song tính và chuyển giới, bạo lực gia đình với người đồng tính, song tính và chuyển giới ngoài vùng phủ sóng.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bao-hanh-gia-dinh-voi-nguoi-dong-tinha-song-tinh-va-chuyen-gioi-w9bbuq.html

Nội dung


1100370

Tài liệu liên quan


Xem thêm