Bài thuyết trình Dùng phổ Raman và phổ quang phát quang: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ khí Oxy và sự ủ nhiệt đối với màng TiO2 chế tạo bằng PP phún xạ magneton phản ứng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 95 | Page: 15 | FileSize: 1.23 M | File type: PDF
of x

Bài thuyết trình Dùng phổ Raman và phổ quang phát quang: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ khí Oxy và sự ủ nhiệt đối với màng TiO2 chế tạo bằng PP phún xạ magneton phản ứng. Mục đích của bài thuyết trình Dùng phổ Raman và phổ quang phát quang: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ khí Oxy và sự ủ nhiệt đối với màng TiO2 chế tạo bằng PP phún xạ magneton phản ứng là nhằm nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỉ lệ dòng Oxy đưa vào trong hệ phún xạ trong việc chế tạo màng, sự ảnh hưởng của nhiệt độ ủ trong quá trình hình thành cấu trúc của màng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-dung-pho-raman-va-pho-quang-phat-quang-nghien-cuu-anh-huong-cua-aadauq.html

Nội dung


Quang phổ Laser DÙNG PHỔ RAMAN VÀ PHỔ QUANG PHÁT QUANG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ KHÍ OXY VÀ SỰ Ủ NHIỆT ĐỐI VỚI MÀNG TIO2 CHẾ TẠO BẰNG PP PHÚN XẠ MAGNETON PHẢN ỨNG Quang phổ Laser MỤC ĐÍCH: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tỉ lệ dòng oxy đưa vào trong hệ phún xạ trong việc chế tạo màng Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ ủ trong quá trình hình thành cấu trúc của màng Quang phổ Laser GiỚI THIỆU: Chế tạo màng TiOx bằng phương pháp phún xạ magneton trực tiếp ở nhiệt độ phòng với tỉ lệ dòng oxy đưa vào khoảng 3-15% FO2%  FOF FAr100% Sau đó đem ủ nhiệt ở 350-750oC Dùng phổ nhiễu xạ tia X, quang phát quang và phổ Raman để nghiên cứu tính chất của màng Quang phổ Laser THÍ NGHIỆM: Dùng đế p-Si(100), làm sạch bởi H2SO4 và H2O Target Ti tinh khiết 99.99%, đường kính 2in và được áp vào nguồn DC 100W Đế được áp điện thế -150V Khoảng cách giữa đế và bia là 100mm Áp suất nền 2.7*10-4 Pa, Áp suất làm việc 2.7*10-4 Pa Thời gian phún xạ 40 phút Độ dày của màng từ 50-200nm Quang phổ Laser ĐO TÍNH CHẤT MÀNG: Cấu trúc màng, thông tin phase (anatase hay rutile) đo bởi quang phổ kế tia X sử dụng bức xạ Cu Kα (0.1542nm). Made in Japan Các liên kết được đo bởi phổ Raman. Made in France Phổ PL dùng laser He-Cd 325nm 50mW, cách tử và CCD ... - tailieumienphi.vn 1055024

Tài liệu liên quan


Xem thêm