Bài thuyết trình: Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 25 | FileSize: 3.40 M | File type: PPTX
of x

Bài thuyết trình: Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phương châm, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là những nội dung chính trong bài thuyết trình Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-thuyet-trinh-con-duonga-bien-phap-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-2ie9tq.html

Nội dung


BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Bài báo cáo: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề tài: CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. GVHD: NGUYỄN THỊ TÚ TRINH Nhóm thực hiện: 5B TP.HCM, tháng 9 năm 2015 Thành viên thực hiện Bùi Văn Sự 3008140170 Huỳnh Ngọc Quang 3008140018 Hoàng Phi Tiến 3008140014 Nguyễn Đình Gian 3008140143 Trần Lâm Tới 3005140089 Nguyễn Minh Tâm 3001140155 Đoàn Thị Kim Bình 3001140156 Con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam • Thời kì quá độ mang tính chất cách mạng của một sự chuyển biến sâu sắc tư xa hội cũ sang Thực • chất xa hội mới. Thơi ky qua đô la môt lich sư tất yếu của xã hội, diên ra môt cach lâu dai đô dai ngăn cua thơi ky qua đô phu thuôc vao đặc điêm cua từng dân tôc, từng thơi đai. • Quá độ lên XHCN là khoảng thời gian chuyển tư xa hội TBCN đến xa hội CNCS. ... - tailieumienphi.vn 1009980

Tài liệu liên quan


Xem thêm