Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp: Phật giáo và ảnh hưởng của phật giáo đến đạo đức con người Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trình bày có hệ thống Phật giáo và những ảnh hưởng của Phật giáo đến đạo đức Việt Nam từ xưa đến nay. Làm rõ nguồn gốc ra đời của Phật giáo và nội dung của đạo đức Phật giáo. Làm rõ sự ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đối với đạo đức con người Việt Nam hiện nay. Giải pháp để phát triển đạo đức Phật giáo trong thời đại ngày nay.

10/21/2021 2:22:16 AM +00:00

Tiểu luận tình huống: Giải quyết tranh chấp ranh đất giữa ông Nguyễn Văn A và bà Trần Thị B tại thị trấn C, huyện D

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xử lý dứt điểm vụ khiếu nại kéo dài lên tất cả các cấp, cơ quan có thẩm quyền, đúng điểm dừng theo quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo và Luật Đất đai hiện hành. Giải quyết đơn khiếu nại của ông A đảm bảo đúng theo pháp luật, đúng theo trình tự thủ tục, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông A là người sử dụng đất có khiếu nại trực tiếp.

10/21/2021 2:21:22 AM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Trà Cú: Thực trạng và giải pháp

Mục đích của đề tài là nghiên cứu và hệ thống lại, làm sáng tỏ hệ thống lý luận về nếp sống văn minh đô thị, phân tích thực trạng hiện nay. Qua đó, đưa ra những giải pháp nhằm góp phần nâng cao công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn Trà Cú.

10/21/2021 2:21:15 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật

Với đề tài là: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật”, khóa luận đi sâu vào việc khám phá những nét tinh túy trong tinh thần phục vụ của con người Nhật Bản, từ đó rút ra được giá trị văn hóa qua tinh thần này. Khóa luận không phân tích hết tất cả những khía cạnh của đời sống Nhật mà chỉ chọn lọc ra những nét đặc trưng và điển hình, làm nổi bật lên được văn hóa Omotenashi trong từng vấn đề đưa ra. Trình bày một cách khái quát tinh thần Omotenashi để thấy được những giá trị văn hóa Nhật được thể hiện như thế nào.

10/20/2021 8:10:02 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Âm nhạc truyền thống Việt Nam - Nhật Bản sự tương đồng và khác biệt

Khóa luận này giúp cho không chỉ riêng sinh viên mà còn toàn bộ thế hệ trẻ nắm bắt được cái hay, cái đẹp của hai nền văn hóa âm nhạc truyền thống Việt Nam và Nhật Bản, từ đó có ý thức gìn giữ, quảng bá nhằm thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 7:24:23 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả kỹ năng nghe và nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật trình độ sơ cấp băng phương pháp Shadowing

Cấu trúc của khóa luận gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo nội dung khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Khái quát về Shadowing; Chương 2 - Thực trạng và kết quả khảo sát; Chương 3 - Ứng dụng phương pháp Shadowing trong việc học và giảng dạy tiếng Nhật. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 6:57:34 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản từ sau năm 1945 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bố cục của khoá luận gồm phần mở đầu, Kết luận, Thư mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, khóa Luận có 3 chương: Chương I - Nhận thức về nhân tố “con người” trong sự phát triển của Nhật Bản; Chương II - Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản từ sau năm 1945 đến nay; Chương III - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 6:55:01 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) thông qua kể chuyện có tranh minh họa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu một số cơ sở lí luận và thực tiễn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Xây dựng một số biện pháp dạy trẻ MGN (4-5 tuổi) kể chuyện có tranh minh họa nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Tổ chức thực nghiệm để khẳng định tính khả thi của các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ MGN (4-5 tuổi) qua kể chuyện có tranh minh họa mà đề tài nghiên cứu.

10/20/2021 6:08:45 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Di tích kiến trúc nghệ thuật với sự phát triển của du lịch Thái Bình, khảo sát tại 3 điểm di tích lớn: chùa Keo, đền Trần và đền Tiên La

Mục đích nghiên cứu của đề tài là góp phần phát triển du lịch văn hóa Thái Bình nói chung, đồng thời đẩy mạnh phát triển các điểm du lịch di tích, kiến trúc, nghệ thuật ở Thái Bình, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, di sản văn hóa của tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:59:34 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Chính sách phát triển thủy quân của chúa Nguyễn ở Đàng Trong thế kỉ XVIXVIII

Khoá luận này khảo cứu một số trận đánh lớn của thủy quân Đàng Trong làm minh chứng để người đọc có thể thấy rõ hơn hiệu quả của chính sách phát triển thủy quân của chúa Nguyễn trong giai đoạn thế kỉ XVI-XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:59:21 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo, quản lý. Các nhà lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam cần có kỹ năng giao tiếp nào để điều hành doanh nghiệp hiệu quả

Tiểu luận được thực hiện với mục tiêu nhằm giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ lợi ích trong giao tiếp, quyết định sự thành công của quản trị, dường như bị các nhà quản trị bỏ qua và họ không cảm thấy cấp thiết phải nâng cao trình độ kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 5:37:17 AM +00:00

Luận văn Thực trạng vấn đề vi phạm đạo đức nhà báo trên báo mạng điện tử hiện nay

Luận văn tập trung khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng vấn đề đạo đức nhà báo trên báo mạng điện tử hiện nay. Từ đó, đề xuất những giải pháp để nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo nói chung và báo mạng điện tử nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 4:25:51 AM +00:00

Tiểu luận Cơ sở văn hóa Việt Nam: Đặc điểm võ Bình Định

Tiểu luận Cơ sở văn hóa Việt Nam: Đặc điểm võ Bình Định được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu và nghiên cứu giúp mọi người hiểu thêm về Bình Định, muốn phát huy tác dụng của việc học và dạy võ, có thể giới thiệu cho mọi người những lý luận và kiến thức cơ bản về võ thuật Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 4:25:43 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nhìn lại Ông già và biển cả dưới góc độ nghi lễ trong Giải phẫu phê bình của Northrop Frye

Đề tài nghiên cứu giúp bạn đọc nhìn nhận bản chất của thuyết nghi lễ của Northrop Frye và ứng dụng của lý thuyết này vào một tác phẩm văn học cụ thể, cảm nhận những dấu ấn của nghi lễ cổ xưa trong một tác phẩm văn học phương Tây hiện đại.

10/16/2021 2:13:55 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Cái say trong thơ Nguyễn Khuyến

Khóa luận sẽ đi vào tìm hiểu, nghiên cứu về cái say trong thơ Nguyễn Khuyến xem nó xuất phát từ đâu, nó có những biểu hiện như thế nào, nó cho ta thấy gì về thế giới tâm hồn cụ Yên Đổ. Cũng trong khóa luận này, người viết cũng sẽ đi vào tìm hiểu những phương thức biểu hiện cái say trong thơ Nguyễn Khuyến như ngôn ngữ, thời gian – không gian, giọng điệu.

10/16/2021 2:13:27 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phức cảm Genji trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại Nhật Bản

Qua việc tìm hiểu khái niệm và đặc trưng của phức cảm Genji qua các tác phẩm của ba nhà văn lớn trong nền văn học Nhật Bản: Tanizaki, Kawabata, Murakami, đề tài sẽ góp phần lí giải, làm sáng tỏ những ảnh hưởng của văn chương truyền thống thời Heian, cùng những nét tâm lý xa xưa, mang tính cổ mẫu đến văn chương hiện đại Nhật Bản. Đồng thời, làm sáng rõ một số vấn đề về nội dung và nghệ thuật của các nhà văn hiện đại trong các tác phẩm của mình. Đó là một dòng chảy của nghệ thuật và cái đẹp xuyên suốt từ thời văn học Heian cho đến ngày nay.

10/16/2021 2:13:14 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu hình thành kỹ năng tạo lập văn bản đa phương thức bằng megastory cho học sinh trung học phổ thông

Mục đích nghiên cứu: Xây dựng được quy trình tạo lập văn bản đa phương thức bằng megastory cho học sinh THPT. Cụ thể, áp dụng chủ yếu vào hoạt động hình thành kiến thức mới và hoạt động luyện tập, vận dụng. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 9:50:13 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Một số biện pháp hướng dẫn học sinh trung học phổ thông viết văn bản thuyết minh có lồng ghép yếu tố nghị luận

Mục đích nghiên cứu của đề tài là thực hiện nghiên cứu này nhằm đề xuất một số biện pháp hướng dẫn học sinh trung học phổ thông viết văn bản thuyết minh có lồng ghép yếu tố nghị luận. Để hiểu rõ hơn, mời các ban tham khảo chi tiết nội dung khóa luận này.

10/15/2021 9:49:43 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thiết kế hoạt động tích hợp rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho học sinh lớp 11 trong quá trình dạy học đọc hiểu truyện ngắn hiện đại

Thực hiện nghiên cứu này nhằm đề xuất một số hoạt động tích hợp rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho HS lớp 11 trong quá trình dạy học đọc hiểu truyện ngắn hiện đại. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 9:49:05 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng hồ sơ đọc để phát triển hứng thú đọc thơ hiện đại của học sinh trung học phổ thông theo định hướng năng lực

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là đề xuất các biện pháp sử dụng hồ sơ đọc để phát triển hứng thú đọc thơ hiện đại cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng năng lực. Mời các bạn tham khảo!

10/15/2021 9:46:51 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Lựa chọn văn bản thông tin sử dụng trong phần Đọc hiểu của Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng sử dụng văn bản thông tin trong SGK Ngữ văn hiện hành bậc THCS và trong phần ĐH của Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn tại Tp.HCM. Từ đó đề xuất một số yêu cầu về việc lựa chọn VBTT trong phần ĐH của của Đề thi Tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn tại Tp.HCM.

10/15/2021 9:46:09 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Lịch sử vật lý hạt nhân từ năm 1932 đến năm 1983 qua nghiên cứu tương tác nucleon - nucleon

Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận là tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Vật lý hạt nhân thông qua các lý thuyết về tương tác nucleon – nucleon. Bổ sung kiến thức về Vật lý hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:38:54 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu những quan niệm sai lầm về phóng xạ của học sinh, sinh viên và nguyên nhân mắc phải sai lầm

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu cơ sở lí luận về những quan niệm sai lầm về phóng xạ ở học sinh, sinh viên. Nghiên cứu các bài báo khoa học về khảo sát học sinh về phóng xạ ở các nước ngoài. Nghiên cứu các quan niệm về phóng xạ ở học sinh, sinh viên Việt Nam. Nghiên cứu chương trình dạy học, phương pháp dạy học phóng xạ ở trung học phổ thông và đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:38:31 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Chế tạo hệ thống đầu dò điều khiển từ xa cho các thí nghiệm về phóng xạ ở phổ thông

Mục đích nghiên cứu của khoá luận là chế tạo máy đếm tia phóng xạ bằng đầu dò Geiger-Muller điều khiển tự động nhằm cho học sinh có thể thực hiện các thí nghiệm về phóng xạ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 9:37:37 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế chủ đề STEM “đèn học thay đổi cường độ sáng” theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở

Bố cục của đề tài gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, khoá luận được trình bày qua 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lí luận; Chương 2 - Thiết kế tổ chức dạy học chủ đề Đèn học thay đổi cường độ sáng; Chương 3 - Tham khảo ý kiến chuyên gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:36:46 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cân bằng và chuyển động của vật rắn” – Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM

Cấu trúc khóa luận gồm phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về dạy học theo định hướng giáo dục STEM; Chương 2 - Tổ chức dạy học một số kiến thức chương Cân bằng và chuyển động của vật rắn- Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM; Chương 3 - Thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:35:51 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thiết kế và sử dụng một số thí nghiệm trong dạy học Vật lí 10 gắn kết với cuộc sống của học sinh

Cấu trúc luận văn gồm phần mở đầu, tài liệu tham khảo thì luận văn có ba chương: Chương 1 - Cơ sở lí luận dạy học thí nghiệm vật lý gắn kết cuộc sống của học sinh; Chương 2 - Tổ chức dạy học thí nghiệm gắn kết cuộc sống một số kiến thức Vật lý 10; Chương 3 - Thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:32:33 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Biên soạn và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập vật lý dạng đồ thị trung học phổ thông

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về bài tập vật lý, nghiên cứu cơ sở lý thuyết về đồ thị - hàm số trong Toán. Xác định các cơ sở, dấu hiệu nhận biết bài tập vật lý dạng đồ thị và các cách thể hiện dữ kiện, thông số trên đồ thị, từ đó biên soạn hệ thống bài tập vật lý dạng đồ thị. Xây dựng quy trình hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý dạng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:31:26 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức dạy học chương Các định luật bảo toàn – Vật lý 10 theo định hướng giáo dục STEM

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm tổ chức dạy học một số kiến thức chương Các định luật bảo toàn – Vật lý 10 theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát huy tính tích cực và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong thực tiễn của HS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:30:46 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Các phương pháp giải tích giải bài toán phương trình Vật Lý - Toán

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra được hệ thống các phương pháp giải tích để giải phương trình đạo hàm riêng ứng dụng rộng rãi trong vật lý: phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace. Đưa ra hệ thống bài giải các bài tập phương trình đạo hàm riêng đã nói ở trên bằng các phương pháp giải tích: phương pháp tách biến, phương pháp đa thức D’Alembert, phương pháp biến đổi tích phân và phương pháp hàm Green. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:30:29 PM +00:00