of x

Bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2015

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 1 | FileSize: 0.22 M | File type: DOCX
16 lần xem

Bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2015. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2015 dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn câu hỏi bài tập về nhận thức chính trị. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-kiem-tra-nhan-thuc-chinh-tri-nam-2015-3ys8tq.html

Nội dung


BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ NĂM 2015 Họ và tên: Trần Minh Tấn Đơn vị: Trạm Khuyến nông Đoan Hùng ĐIỂM NHẬN XÉT Câu hỏi: 1­ Đồng chí hãy cho biết Quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 2­ Những yêu cầu đối với cán bộ, chiến sỹ lực lực vũ trang huyện trong nhiệm vụ phòng chống “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Liên hệ bản thân. Bài làm: 1. Quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch: ... - tailieumienphi.vn 982045

Tài liệu liên quan


Xem thêm