Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân có cấu trúc chương được trình bày như sau: Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân, quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất GCCN với tính ND và tính DT của NN,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tu-tuong-ho-chi-minh-chuong-6-dh-thuong-mai-joqbuq.html

Nội dung


U U M M TT __ M M TT H H D D CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 9/26/2017 Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương Mại 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG U U M M TT __ M M TT H H D D I. XÂY DỰNG NN THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN II. QUAN ĐIỂM CỦA HCM VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GCCN VỚI TÍNH ND VÀ TÍNH DT CỦA NN. III. XÂY DỰNG NN CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ IV. XÂY DỰNG NN TRONG SẠCH, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ KẾT LUẬN 9/26/2017 2 I. XÂY DỰNG NN THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN U U M M TT __ M M TT H H D D 1. Nhà nước của dân 2. Nhà nước do dân 3. Nhà nước vì dân 1. Nhà nước của dân U U M M TT __ M M TT H H D D - Xác lập tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. - HCM đã nêu lên quan điểm dân là chủ và dân làm chủ 2. Nhà nước do dân - Nhà nước do dân lập nên, dân ủng hộ, dân làm chủ U U M M TT __ M M TT H H D D - Quyền tham gia xây dựng và quản lý Nhà nước của dân được thể hiện: + Toàn bộ công dân có quyền bầu ra Quốc hội + Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ + Hội đồng Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và chấp hành pháp luật + Mọi công việc của bộ máy nhà nước trong việc quản lý xã hội đều thực hiện ý chí của dân 5

1119041

Tài liệu liên quan


Xem thêm