Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 do Vũ Hữu Thành biên soạn trang bị cho người học những kiến thức về phát hành tiền. Nội dung chính trong chương này: Phát hành tiền của Ngân hàng trung ương, phát hành bút tệ của ngân hàng thương mại, những vấn đề thực tiễn liên quan tới sự phát hành tiền.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-7-vu-huu-thanh-6cubuq.html

Nội dung


5/26/2016

Chương 7

Phát hành tiền
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung
1. Phát hành tiền của NHTW.
2. Phát hành bút tệ của NHTM.
3. Những vấn đề thực tiễn liên quan tới sự phát hành tiền.

1

5/26/2016

I

Phát hành tiền của NHTW

Các trường hợp phát hành tiền
Phát hành qua
cửa ngõ chính
phủ

Phát hành qua
cửa ngõ NHTM

Phát hành qua
cửa ngõ thị
trường mở

Phát hành qua
cửa ngõ thị
trường ngoại hối

Vay từ ngân hàng
TW khi bị bội chi

Cứu cánh cho vay
cuối cùng
Cửa sổ chiết khấu

Mua hoặc bán
giấy tờ có giá

Mua vào hoặc
bán ra vàng hay
ngoại tệ

2

5/26/2016

II

Phát hành bút tệ của NHTM

Khối tiền tệ
• Tiền trong lưu thông không chỉ có tiền giấy hay kim loại.
• Tiền trong lưu thông được phân biệt thành nhiều khối tiền tệ: M1, M2, M3
và L
 M1 = Tiền giấy + Tiền kim loại + Tiền gửi không kỳ hạn
 M2 = M1 + Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ

 M3 = M2 + Tất cả tiền gửi ở các định chế tài chính khác
 L = M3 + các loại trái phiếu, thương phiếu và công cụ khác của thị trường tiền tệ

3

5/26/2016

Cơ chế tạo ra bút tệ
Ngân hàng A : Nhận tiền gửi không kỳ hạn của A
Tài sản có

Nguồn vốn

Tiền mặt tại quỹ

1000

Tiền gửi không kỳ hạn của A

1000

Ngân hàng A: Tạo dự trữ (10%) và cho vay
Tài sản có

Nguồn vốn

Dự trữ tại NHNN

100

Cho vay

900

Cộng

1000

100

Tiền gửi không kỳ hạn của A

100

Ngân hàng B : Nhận tiền gửi không kỳ hạn của B
Tài sản có

Nguồn vốn

Tiền mặt tại quỹ

900

Tiền gửi không kỳ hạn của B

900

Tổng số tiền lưu hành
• Sn: Tổng số tiền lưu hành
• U1: Số tiền phát hành ban đầu
• q = 1 – tỷ lệ dự trữ bắt buộc
• n: Số lần nhận tiền gửi
1123816