Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 6 - Vũ Hữu Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 6 - Vũ Hữu Thành. Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 6: Các tổ chức phi ngân hàng do Vũ Hữu Thành biên soạn. Nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về tổ chức tín dụng phi ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tien-te-ngan-hang-chuong-6-vu-huu-thanh-5cubuq.html

Nội dung


5/24/2016

Chương 6

Các tổ chức phi ngân hàng
Ths. Vũ Hữu Thành

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

Tổng quan.
Công ty tài chính.
Công ty cho thuê tài chính.
Quỹ đầu tư.
Quỹ hưu trí.

1

5/24/2016

I

Tổng quan về tổ chức tín dụng

phi ngân hàng

Khái niệm
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng
được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy
định của pháp luật.

2

5/24/2016

Đặc điểm
• Không nhận tiền gửi không kỳ hạn.
• Chỉ được nhận tiền gửi có kỳ hạn nhất định.
• Không được làm các dịch vụ thanh toán như các ngân hàng.
• Không tham gia quá trình tạo tiền gửi và không bị điều hành chặt chẽ của
Ngân hàng Trung ương như các Ngân hàng Thương mại.
• Đưa các khoản tiết kiệm nhỏ lẻ vào phục vụ quá trình sản xuất và đời
sống theo các hoạt động thế mạnh của mình như: chứng khoán, cho vay
tiêu dùng, thế chấp đồng thời làm các dịch vụ như: môi giới, đại lý.

Đặc điểm
• Các hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng đem lại các hợp
đồng bảo hiểm, các dịch vụ cung cấp thông tin… cho các khách hàng,
giúp họ được bảo vệ tài chính và phân tán rủi ro.
• Nếu như các khoản đầu tư của Ngân hàng thương mại chủ yếu tập trung
vào lĩnh vực thương mại và công nghiệp thì các tổ chức tài chính phi ngân
hàng lại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chứng khoán, cho vay tiêu dùng và
thế chấp
• Các Ngân hàng thương mại không ngừng mở rộng dịch vụ thanh toán qua
Ngân hàng, còn các tổ chức tài chính phi ngân hàng lại tăng cường dịch
vụ trên các mặt môi giới, đại lý chứng khoán và các dịch vụ ủy thác.

3

5/24/2016

II

Công ty tài chính

Khái niệm
• Là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng mà hoạt động chủ
yếu là (i) huy động vốn từ việc phát hành các chứng từ có giá:
tín phiếu, cổ phiếu, trái phiếu hoặc vay từ ngân hàng và (ii) sử
dụng tiền huy động được để cho vay và cấp tín dụng khác.
• Khác với NHTM, CTTC thường huy động số tiền lớn nhưng
cho vay bằng những số tiền nhỏ

4

5/24/2016

Đặc điểm
• Không được nhận tiền gửi từ khách hàng dưới hình thức mở tài
khoản.
• Không bị điều tiết bởi các quy định về dự trữ bắt buộc hay các
quy định về hạn chế tín dụng như NHTM

Hoạt động của CTTC
Tài trợ
bán
hàng

Financial
Tài trợ
tiêu
dùng

Company

Tài trợ
kinh
doanh

5

1123815