Bài giảng Thủy nông: Chương 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thủy nông: Chương 2. Bài giảng Thủy nông Chương 2 Hệ thống đất – nước – cây trồng trình bày các nội dung chính như: giới thiệu dẫn nhập, hệ thống đất – nước, các phương pháp xác định độ ẩm và đường đặc trưng của đất, sự hấp thụ nước của rễ cây.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thuy-nong-chuong-2-bbrbuq.html

Nội dung


1119861