Tài liệu miễn phí Nông nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông nghiệp

Một số vấn đề về loại thải trong chăn nuôi bò sữa

Bài viết này nhằm cung cấp cho các cán bộ kỹ thuật, các nhà quản lý chăn nuôi bò sữa các cấp, cũng như các chủ sở hữu sản xuất và kinh doanh ngành sữa có thêm thông tin, các khái niệm và các nhìn nhận tổng hợp về loại thải trên bò sữa và ứng dụng phù hợp cho điều kiện ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 2:19:20 AM +00:00

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp

Mục tiêu nghiên cứu là phân tích chuỗi giá trị ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu của nghiên cứu từ báo cáo có liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ sen ở tỉnh Đồng Tháp và phỏng vấn trực tiếp 10 chuyên gia, nhà hỗ trợ chuỗi, 44 nông dân, 05 cơ sở sơ chế, 05 tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền và 05 doanh nghiệp chế biến thành phẩm. Phương pháp nghiên cứu dựa vào khung lý thuyết chuỗi giá trị của Kaplinsky & Morris (2001), phương pháp Filière - Phân tích ngành hàng (CCA), mô hình SCP (Struture – Conduct Performance).

10/21/2021 1:43:32 AM +00:00

Thực trạng sản xuất và tiêu thụ sen vùng đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sen khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu của nghiên cứu từ báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ năm 2014 - 2017 và phỏng vấn trực tiếp 06 chuyên gia, 140 nông dân, 20 thương lái và 10 cơ sở chế biến.

10/21/2021 1:43:06 AM +00:00

Hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ đồng bằng sông Cửu Long

Kết quả ước lượng bằng phương pháp bình phương bé nhất dựa trên dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp từ mẫu ngẫu nhiên gồm 498 nông hộ trồng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thể hiện mối quan hệ cũng như mức độ tác động của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của nông hộ. Bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của nông hộ thông qua tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao trình độ học vấn,…

10/21/2021 1:42:53 AM +00:00

Ứng dụng máy học cho định danh loài nấm mối

Bài viết giới thiệu mô hình máy học áp dụng cho tập dữ liệu ITS của nấm mối để xác định tên loài và xây dựng cây định danh loài. Mô hình xây dựng cây định danh nấm mối được thực nghiệm bằng các thuật toán XGBoost, Random Forest và phân cụm phân cấp UPGMA.

10/21/2021 1:19:13 AM +00:00

Dự báo giá khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bằng trí tuệ nhân tạo

Bài viết này trình bày việc ứng dụng mô hình học sâu Long Short Term Memory (LSTM) trong dự báo giá khoai lang huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long. Thực nghiệm trên bộ số liệu về giá loại khoai lang Tím nhật phổ biến ở huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long từ năm 2015 đến tháng 3/2020 cho thấy LSTM dự báo dài hạn tốt hơn ARIMA.

10/21/2021 1:04:58 AM +00:00

Nghiên cứu thành phần và sự phân bố của các loài ong mật (Hymenoptera: Apoidea) ở miền Bắc, Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm làm rõ thành phần và sự phân bố của các loài Ong mật ở miền Bắc, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đóng góp một phần trong việc đánh giá sự đa dạng sinh học cũng như cung cấp những thông tin cần thiết cho vấn đề bảo tồn các loài Ong mật ở miền Bắc

10/21/2021 1:03:28 AM +00:00

Xác định giá trị năng lượng trao đổi và axit amin tiêu hóa hồi tràng chuẩn thích hợp trong khẩu phần lợn nái cấp giống bố mẹ ở giai đoạn mang thai

Bài nghiên cứu được thực hiện, để xác định giá trị năng lượng trao đổi và hàm lượng axit amin thiết yếu dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn, phù hợp trong khẩu phần lợn nái bố mẹ giai đoạn mang thai. Tổng cộng 90 lợn nái Landrace X Yorkshire và Yorkshire X Landrace, được sử dụng cho thí nghiệm kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, hai yếu tố, với 3 mức năng lượng trao đổi (2.900; 3.000; 3.100 kcal/kg) và 3 mức lysine dạng tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần (0,50%; 0,60%; 0,70%). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:53:25 AM +00:00

Ảnh hưởng của phụ phẩm quả dứa đến thành phần dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa và hiệu quả sử dụng khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh lên men (FTMR) trên dê thịt

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phụ phẩm quả dứa thay thế 10% vật chất khô (VCK) cây ngô tươi đến thành phần dinh dưỡng, khả năng bảo quản, tỷ lệ tiêu hoá và hiệu quả sử dụng thức ăn của khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh lên men (FTMR) trên dê thịt. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/21/2021 12:53:08 AM +00:00

Chọn lọc cải thiện tính trạng số con sơ sinh sống/ổ của lợn nái Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty Lợn giống hạt nhân Dabaco

Bài viết được tiến hành từ năm 2015 - 2021 nhằm chọn lọc để cải thiện khả năng sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty Lợn giống hạt nhân Dabaco. Trên cơ sở các tham số di truyền về các tính trạng số con/ổ ước tính được, mô hình lặp lại được sử dụng để dự đoán giá trị giống về tính trạng số con sơ sinh sống/ổ. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:52:47 AM +00:00

Chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn đực giống Duroc, Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty Lợn giống Hạt nhân Dabaco

Nghiên cứu được tiến hành từ 2015 đến 2021 nhằm chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn đực giống Duroc, Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty Lợn giống Hạt nhân Dabaco. Trên cơ sở các tham số di truyền và giá trị giống ước tính được, quá trình chọn lọc được thực hiện qua 3 giai đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:52:26 AM +00:00

Khả năng sản xuất của con lai giữa gà Lạc Thủy dòng trống LT1 với dòng mái LT2

Mục đích của đề tài này đánh giá khả năng sản xuất của con lai LT12 giữa 2 dòng (dòng trống LT1 và dòng mái LT2) nhằm đánh giá lại kết quả chọn tạo 2 dòng, đồng thời xác định được ưu thế lai và các chỉ tiêu năng suất của con lai tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:52:11 AM +00:00

Khả năng sản xuất của lợn đực giống Landrace nuôi tại Công ty cổ phần giống chăn nuôi Bắc Giang

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sản xuất lợn đực giống Landrace nuôi tại Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang. 69 lợn đực giống Landrace được khai thác tinh dịch để kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, được phối cho 60 nái Fl (Landrace X Yorkshire). Tinh dịch lợn đực được khai thác và bảo quản bằng môi trường TH4 trong 24 giờ, sau đó được pha loãng và kiểm tra các chỉ tiêu bằng hệ thống Ceros II. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:51:47 AM +00:00

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của ngan Trâu

Đề tài này được tiến hành tại trạm Nghiên cứu chăn nuôi gia cầm Thụy Phương từ năm 2019 đến năm 2020. Đề tài đã sử dụng phương pháp nghiên cứu thường quy phổ biến trong chăn gia cầm; nhằm mục tiêu bước đầu đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của ngan Trâu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:51:27 AM +00:00

Nghiên cứu phương thức nuôi phù hợp cho ngan Sen nuôi sinh sản

Bài nghiên cứu trình bày thí nghiệm một nhân tố ngẫu nhiên hoàn toàn (phương thức nuôi) được tiến hành trên 1.800 con ngan Sen nuôi sinh sản tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên, nhân tố thí nghiệm là phương thức nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng và nuôi nhốt trong chuồng + vườn cây để đưa ra được phương thức nuôi phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:51:03 AM +00:00

Ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và tiếng ồn trong nhà nuôi yến đến năng suất tổ yến

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được các thông số môi trường về nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, tiếng ồn trong nhà nuôi yến cho năng suất tổ yến cao nhất. Nghiên cứu được thực hiện tại 19 tỉnh Nam bộ, từ tháng 01-6/2020. Chọn ngẫu nhiên 647 nhà nuôi yến trong danh sách các hộ nuôi yến tại 19 tỉnh Nam bộ để khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:50:48 AM +00:00

Tình hình nhiễm cầu trùng trên thỏ nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thuốc điều trị

Bài viết Tình hình nhiễm cầu trùng trên thỏ nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thuốc điều trị” được thực hiện tại 2 địa điểm: Thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh từ 30/4/2020-30/1/2021, nhằm cung cấp thêm các thông tin khoa học cơ bản làm tiền đề giúp người chăn nuôi có cái nhìn bao quát hơn về tình hình nhiễm cầu trùng và đưa ra sự lựa chọn các loại thuốc tẩy trừ một cách thích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:50:26 AM +00:00

Ảnh hưởng các mức xơ trung tính trong khẩu phần đến sự tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất, môi trường dạ cỏ và tích lũy nitơ của bò thịt

Mục đích của đề tài là đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ xơ trung tính trong khẩu phần đến sự tận dụng thức ăn, tỷ lệ tiêu hóa, các thông số dịch dạ cỏ và tích lũy nitơ của bò lai (Black Angus X lai Zebu) để ứng dụng trong nghiên cứu. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/21/2021 12:49:52 AM +00:00

Nghiên cứu sử dụng bột sắn và bã sắn được làm giàu protein trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh nuôi vỗ béo bò

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng của bột sắn và bã sắn được làm giàu protein bằng công nghệ lên men vi sinh cũng như hiệu quả sử dụng bột sắn và bã sắn được làm giàu protein trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) nuôi vỗ béo bò. Bột sắn, bã sắn được bổ sung chế phẩm enzyme Kermin ở mức 0,1% (tính theo VCK). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:49:32 AM +00:00

Nghiên cứu chọn lọc tạo hai dòng gà LV qua bốn thế hệ

Đề tài được triển khai tại Trạm nghiên cứu chăn nuôi gia cầm thuộc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương từ năm 2017-2020. Từ đàn gà LV nguyên liệu ban đầu được chọn lọc định hướng thành 2 dòng: dòng trống LV1 chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể và gà dòng mái LV2 chọn lọc theo hướng nâng cao năng suất trứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:49:16 AM +00:00

Đa hình di truyền một số gen liên quan đến sinh sản và sinh trưởng ở lợn Hung và lợn Mẹo

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá tần số alen và tần số kiểu gen của một số gen ứng cử OVGP1, LIF liên quan đến tính trạng sinh sản và gen GH, IGF1 liên quan đến tính trạng sinh trưởng trên hai giống lợn Hung và lợn Mẹo. Nghiên cứu được tiến hành trên 84 lợn nái Hung và 86 lợn nái Mẹo, 86 lợn thịt Hung và 85 lợn thịt Mẹo bằng phương pháp PCR-RFLP. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:49:01 AM +00:00

Tình hình nhiễm giun tròn ở đường tiêu hóa của chó nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc tẩy trừ

Nghiên cứu “Tình hình nhiễm giun tròn ở đường tiêu hóa của chó nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc tẩy trừ” được thực hiện tại 3 địa điểm: Thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành và huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh từ 1/9/2019 đến 15/12/2020. Tổng số 540 mẫu phân chó được kiểm tra bằng phương pháp phù nổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:48:08 AM +00:00

Khả năng sản xuất và chất lượng tinh đông lạnh dạng cọng rạ từ tinh dịch của trâu Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Nội dung nghiên cứu của đề tài là đánh giá khả năng sản xuất và chất lượng tinh đông lạnh cọng rạ sản xuất từ trâu Chiêm Hóa; Khả năng thụ tinh của đàn trâu cái ở Tuyên Quang và Thái Nguyên khi giao phối bằng tinh cọng rạ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/21/2021 12:47:45 AM +00:00

Xác định mức protein thích hợp trong thức ăn cho ngan Sen nuôi sinh sản

Bài nghiên cứu này được tiến hành trên 1.350 con ngan Sen nuôi sinh sản tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Bắt đầu từ 1 ngày tuổi, ngan thí nghiệm được đeo số cánh từng con, được nuôi nhốt trong chuồng (có chất độn chuồng) có sân chơi kiểu thông thoáng tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:47:24 AM +00:00

Đánh giá đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Trụi lông cổ tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu nhằm mục tiêu là bước đầu đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản của gà Trụi lông cổ. Gà Trụi lông cổ được theo dõi từ đàn nuôi bảo tồn tại bản Na Sái, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An từ 2019 đến 2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:47:00 AM +00:00

Đánh giá sự phân bố, đặc điểm ngoại hình của gà Lông Xước tại tỉnh Hà Giang

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá được sự phân bố, đặc điểm ngoại hình của gà Lông Xước tại tỉnh Hà Giang, từ đó có cơ sở cho việc chọn lọc gà Lông Xước có đặc điểm ngoại hình đặc trưng phục vụ cho việc khai thác, phát triển nguồn gen giống gà này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:46:39 AM +00:00

Cải thiện năng suất, chất lượng cây thức ăn gia súc và hướng nghiên cứu

Bài viết này tổng hợp các tài liệu nhấn mạnh tầm quan trọng của cây trồng thức ăn gia súc, những cải tiến hiện tại và một số định hướng trong tương lai để cải thiện năng suất và chất lượng dinh dưỡng của cây thức ăn gia súc. Từ những kết quả nghiên cứu thu được từ cây ngũ cốc có thể được áp dụng cho cây trồng làm thức ăn gia súc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:45:59 AM +00:00

Công tác giống vật nuôi của Việt Nam

Mục tiêu của bài viết nhằm nâng cao năng suất vật nuôi, chất lượng sản phẩm vật nuôi tốt, mức độ an toàn thực phẩm cao và hiệu quả chăn nuôi lớn thì công tác giống vật nuôi phải đóng vai trò then chốt: phải được hoàn thiện từ chọn lọc, nhân giống, lai tạo để hệ thống giống vật nuôi phục vụ có hiệu quả nhất trong sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:45:25 AM +00:00

Đánh giá ảnh hưởng của phương thức chăn nuôi trong chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ đến bệnh axit dạ cỏ của bò sữa

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi và tình hình mắc bệnh axit dạ cỏ trong chăn nuôi bò sữa quy mô trại nhỏ ở Việt Nam. Đề tài tiến hành điều tra tại 135 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ ở ba miền Bắc, Trung, Nam từ năm 2017 đến năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:45:11 AM +00:00

Ảnh hưởng của các mức bổ sung thức ăn tinh đến khả năng tăng khối lượng của trâu Bảo Yên nuôi thương phẩm giai đoạn 13-24 tháng tuổi

Bài viết Ảnh hưởng của các mức bổ sung thức ăn tinh đến khả năng tăng khối lượng của trâu Bảo Yên nuôi thương phẩm giai đoạn 13-24 tháng tuổi với mục tiêu là xác định được mức bổ sung thức ăn thích hợp trong khẩu phần ăn nuôi trâu Bảo Yên thương phẩm giai đoạn 13 - 24 tháng tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:44:54 AM +00:00