Tài liệu miễn phí Lâm nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Lâm nghiệp

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình

Bài viết nhằm mục tiêu đánh giá những thành công và bất cập của PFES tại huyện Đà Bắc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm 2017, diện tích rừng được bảo vệ bằng tiền DVMTR đạt 90,35% diện tích rừng của toàn huyện, tăng thu nhập cho 5.883 hộ gia đình (HGĐ), ý thức bảo vệ rừng (BVR) của người dân và cộng đồng được cải thiện rõ rệt.

5/20/2020 3:44:03 AM +00:00

Thực trạng hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu “Thực trạng hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ” nhằm chỉ ra thực trạng của hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng này theo các tiêu chí.

5/20/2020 3:40:55 AM +00:00

Giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5/20/2020 3:40:06 AM +00:00

Đặc điểm cấu trúc không gian của các loài cây ưu thế rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực Tân Phú, Đồng Nai

Cấu trúc không gian là một trong những chỉ tiêu quan trọng để mô tả cấu trúc lâm phần. Sử dụng phương pháp phân tích định lượng cấu trúc không gian của rừng dựa vào quan hệ của các cây lân cận nhau. Số liệu được thu thập trên 12 ô tiêu chuẩn 2.500 m2 (50 m x 50 m) của 3 trạng thái rừng (giàu, trung bình, nghèo), kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại khu vực rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai.

5/20/2020 3:40:00 AM +00:00

Biến đổi cấu trúc không gian của rừng tự nhiên trung bình và giàu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Dựa vào dữ liệu điều tra trên 2 ô định vị diện tích 1 ha thuộc trạng thái rừng trung bình và rừng giàu tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai trong năm 2013 và 2018. Trong mỗi ô tiêu chuẩn, tiến hành xác định tên loài, đường kính ngang ngực, chiều cao, đường kính tán, vị trí của tất cả các cây gỗ (D > 5 cm).

5/20/2020 3:39:54 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp cho quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý rừng dựa vào cộng đồng (QLRDVCĐ) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt đối với những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn và có nhiều đồng bào dân tộc ít người như xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

5/20/2020 3:39:36 AM +00:00

Xác định mật độ thích hợp cho rừng trồng bạch đàn PNCT3 cung cấp gỗ nguyên liệu giấy tại Phù Ninh, Phú Thọ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mật độ tối ưu cho rừng trồng Bạch đàn giống mới chọn lọc PNCT3 cung cấp gỗ nguyên liệu giấy và dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

5/20/2020 3:39:20 AM +00:00

Phân tích đa tiêu chí trong thành lập bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng

Cảnh báo và ngăn chặn cháy rừng nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng là cần thiết và phải được quản lý, giám sát hiệu quả. GIS là một công cụ phân tích không gian kết hợp với phân tích đa tiêu chí có thể dự báo, đánh giá mức độ, nguy cơ cháy rừng xảy ra ở đâu và khi nào.

5/20/2020 3:27:37 AM +00:00

Kỹ thuật trồng ba loài cây thuốc nam Nhàu, Chóc máu và Củ dòm trên đất rừng

Cuốn sách Kỹ thuật trồng ba loài cây thuốc nam Nhàu, Chóc máu và Củ dòm trên đất rừng được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật gieo ươm và gây trồng cây Nhàu, Chóc máu và Củ dòm trên đất rừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/19/2020 10:54:58 PM +00:00

Tạp chí Môi trường: Số 3/2020

Tạp chí Môi trường: Số 3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hiện trạng quản lý môi trường khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/19/2020 8:24:40 PM +00:00

Marketing pattern of rubber plantation in Tripura, India

The present study was carried out to study the marketing pattern of Rubber plantation in Tripura State. In the first stage two districts namely South Tripura and Gomati were selected purposively due to having highest area under rubber plantation crop, while in the second stage one block from each district was selected randomly and further from each block three villages were randomly selected; from each village 10 respondents were selected on the based on stratified random sampling methods. The marketing channels were identified based on the middleman from the point of production to the point of ultimate consumer (traders).

5/19/2020 8:20:50 PM +00:00

Đánh giá tình hình phát triển một số loài lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chương trình, dự án và các mô hình trồng lâm sản ngoài gỗ (LSNG) của người dân đã góp phần không nhỏ cho việc phát triển LSNG của huyện.

5/19/2020 8:03:04 PM +00:00

Đánh giá thực trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Bài viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng lấn chiếm và quản lý sử dụng đất rừng phòng hộ (RPH) tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013-2018 thông qua điều tra khảo sát các hộ gia đình đang sinh sống gần khu vực có diện tích rừng phòng hộ cũng như tham vấn ý kiến của các cán bộ quản lý tại các cơ quan trên địa bàn huyện.

5/19/2020 8:02:10 PM +00:00

Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân thành thị ở tỉnh Kiên Giang cho việc bảo tồn hệ sinh thái rừng U Minh

Bài viết sử dụng phương pháp đánh giá giá trị ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM) để ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân thành thị cho dự án bảo tồn hệ sinh thái của rừng U Minh. Số liệu sơ cấp trong bài viết được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 150 người dân sinh sống ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5/19/2020 8:01:36 PM +00:00

Vai trò của giới trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng của huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Thông qua kết quả phỏng vấn sâu 11 người am hiểu là cán bộ kiểm lâm huyện, trưởng thôn, đại diện ban quản lý rừng cộng đồng; phỏng vấn 60 hộ dân, và thảo luận 8 nhóm nam, nữ và trẻ em tại hai điểm nghiên cứu, đề tài đã xác định được có sự phân biệt giới trong các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở cả 2 nhóm dân tộc Kinh (xã Hương Lộc) và Cơ tu (xã Thượng Quảng).

5/19/2020 8:01:19 PM +00:00

Climate change vulnerability assessment of forests and forest-dependent people - A framework methodology

The vulnerability of a system is a function of its exposure to change, its sensitivity to such change, and its capacity to adapt to it. Vulnerability is a complex concept having many interacting dimensions (environmental, economic, social, political and geographic). A vulnerability assessment should answer the question “what (or who) is vulnerable to what”. In theory, assessment of vulnerability to climate change should take into account both the evolution of the system and the pressures and risks with which it will be confronted.

5/4/2020 11:47:53 PM +00:00

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018

Tạp chí Rừng & Môi trường: Số 91/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới phương thức quản lý nhà nước hoạt động thủy lợi, tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng, xu thế biến động nhiệt độ bề mặt nước biển vùng biển Tây Nam Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

5/4/2020 4:46:06 PM +00:00

Tăng cường công tác quản lý rừng ngập mặn tại thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá hiện trạng công tác quản lý rừng ngập mặn tại Thành phố Hải Phòng dựa trên cơ sở lý luận về rừng ngập mặn và quản lý rừng ngập mặn.

5/4/2020 4:45:59 PM +00:00

Lượng hấp thu CO2 của rừng trồng phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) tại khu vực rừng phòng hộ Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) đã được nhập nội, trồng rừng ở Việt Nam từ năm 1896 và là loài cây sinh trưởng nhanh nên thường được sử dụng làm cây tiên phong trồng rừng ven biển để phòng hộ chống cát bay, cát nhảy. Để góp phần vào việc tính toán khả năng hấp thu CO2 của quần thể rừng trồng phi lao hấp thu CO2 trên mặt đất.

5/4/2020 4:45:13 PM +00:00

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp trồng cây công nghiệp tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu đã xác định được diện tích đất lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Trọng là 10.214,52 ha thuộc 37 chủ rừng khác nhau. Một số mô hình trồng xen cây lâm nghiệp với cây công nghiệp phổ biến hiện nay là Cà phê xen Muồng đen; Hồ tiêu xen Muồng đen; Cà phê xen Mắc ca hoặc Cà phê xen hỗn hợp Sầu riêng, Mắc ca, Bơ. Trong đó, mô hình trồng xen cây lâm nghiệp trên đất đang trồng cây công nghiệp (Cà phê, Hồ tiêu) cho hiệu quả cao hơn so với trồng độc canh cây Cà phê.

5/4/2020 4:45:07 PM +00:00

Thực trạng và một số giải pháp khôi phục - phát triển rừng ngập mặn khu vực biển đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long thông qua điều tra rừng trồng, rừng tự nhiên đại diện tại các khu vực nghiên cứu. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có diện tích có rừng ngập mặn là 73.372,04 ha, chiếm 50,5% diện tích rừng ngập mặn cả nước.

5/4/2020 4:45:00 PM +00:00

Evaluation of kenaf (Hibiscus cannabinus) genotypes suitable for paper industry

Kenaf is 3-5 times more productive per unit area than pulpwood trees producing pulp with quality equal to or superior to that of many woody species. In this study 77 Hibiscus cannabinus germplasm including two checks was evaluate to identify the genotype suitable for paper pulp.

5/4/2020 1:20:18 PM +00:00

Ảnh hưởng của cạnh tranh cùng loài đến sinh trưởng của cây ở rừng trồng thông Hàn Quốc

Bài báo sử dụng số liệu thu thập từ 15 ô tiêu chuẩn định vị rừng trồng thuần loài thông Hàn Quốc (Pinus koraiensis) tại lâm trường Mộng Gia Cương, Đông Bắc Trung Quốc, thông qua một số phương pháp phân tích tương quan và mô hình hồi quy để làm rõ mối quan hệ giữa chỉ số cạnh tranh với sinh trưởng, tăng trưởng của cây riêng lẻ.

3/30/2020 2:42:54 PM +00:00

Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài báo trình bày tóm tắt kết quả tình hình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam theo Nghị Định 99/2010/NĐ-CP. Sử dụng các nguồn tài liệu thứ cấp, bài báo đã tổng hợp được những kết quả nổi bật của việc thực thi chính sách từ năm 2011 đến 2016. Sau 6 năm triển khai, tổng nguồn thu DVMTR là 6.510,6 tỷ đến từ ba đối tượng sử dụng dịch vụ là cơ sở thủy điện, cung cấp nước sạch và kinh doanh du lịch, trong đó phần lớn nguồn thu là từ các cơ sở thủy điện (97,04%).

3/30/2020 11:39:26 AM +00:00

Đề xuất sửa đổi một số quy định về sở hữu rừng trong dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng (Sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã có những sửa đổi nhất định liên quan đến quy định về sở hữu rừng. Tuy nhiên, về quyền sở hữu rừng trong Dự thảo vẫn còn có những điểm bất cập, chưa thực sự phù hợp với chế định về quyền sở hữu trong Hiến pháp cũng như trong các văn bản luật có liên quan.

3/30/2020 11:39:20 AM +00:00

Using net present value method in economic efficiency analysis for forest plantation: Problems and solutions

This paper discussed limitations in perception and application of Net present value method in economic and financial analysis for forest plantation.

3/30/2020 11:39:01 AM +00:00

Key factors influencing tree planting decisions of households: A case study in Hoa Binh province

In this paper analysed the key factors influencing tree planting decision from local people in the Nam Nuong commune, Kim Boi dictrict.

3/30/2020 11:38:55 AM +00:00

Ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới một số tính chất của vật liệu composite gỗ nhựa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ chất độn canxi cacbonat tới độ hút nước, độ bền kéo, độ bền uốn của vật liệu; các thông số tìm được sẽ là cơ sở để đề xuất chế độ gia công và ứng dụng vào trong thực tiễn sản xuất.

3/30/2020 11:38:37 AM +00:00

Water uptake, moisture absorption and wettabillity of beech veneer treated with N-methylol melamine compounds alkyl ketene dimer

This paper veneers treated with N-methylol melamine and AKD chemicals were investigated on water moisture related properties and their stability after cyclic tests.

3/30/2020 11:38:19 AM +00:00

The status of coniferous plants of Nam Nung nature reserve in Dak Nong province

In this study discovered additionally one species (Cephalotaxus mannii Hook.f.) and one family (Cephalotaxaceace) of coniferous plants for Nam Nung nature reserve in Dak Nong province.

3/30/2020 11:38:06 AM +00:00