Tài liệu miễn phí Ngư nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngư nghiệp

Hiệu quả của mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn và tài nguyên thiên nhiên cho vùng ven biển đồng bằng Sông Cửu Long

Dưới tác động của BĐKH xói lở bờ biển và suy thoái rừng ngập mặn đã gây nên thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Rừng ngập mặn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chức năng phòng hộ, phòng chống sạt lở, xói mòn đất, xói mòn bờ biển, bảo vệ đê biển, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống và sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển. Quản lý và sử dụng rừng ngập mặn bền vững được xem là một trong nhiều giải pháp có tính bền vững. Bài báo này phân tích hiệu quả mô hình đồng quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên ở ấp Âu Thọ B, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả đánh giá cho thấy mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn bảo vệ và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước ven biển đã cải thiện sinh kế vì lợi ích của dân cư gắn với bảo vệ khôi phục hiệu quả rừng ngập mặn.

7/8/2020 9:32:00 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bài viết sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả ngành khai thác thủy sản ở Phan Thiết, Bình Thuận trên cả 3 phương diện kinh tế, môi trường và xã hội.

7/8/2020 9:31:14 PM +00:00

Kết quả theo dõi tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của sò huyết Anadara granosa (Linner, 1759) từ ấu trùng trôi nổi đến sò giống cấp 2 trong ao đất

Nghiên cứu được thực hiện làm 2 giai đoạn, từ giai đoạn trôi nổi đến sò giống cấp 1 và từ sò giống cấp 1 đến sò giống cấp 2, mỗi giai đoạn đều ương 3 đợt. Kết quả ương giai đoạn 1 cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các đợt ương về tỷ lệ sống (từ 21,8-24%). Chiều dài trung bình của sò đạt giá trị từ 1070 - 1130 μm/ cá thể. Ở giai đoạn ương giống cấp 2, tốc độ tăng trưởng tương đối không có sự khác biệt giữa 3 đợt ương. Tỷ lệ sống của 3 đợt ương lần lượt là 30%; 19,4% và 15,8%.

7/8/2020 9:16:28 PM +00:00

Kỹ thuật nuôi cá chim trắng nước ngọt - NXB Nông nghiệp

Cá chim trắng là loài cá nhiệt đới, khả năng chịu lạnh kém. Theo tài liệu của viện nghiên cứu Thủy sản Châu Giang (Trung Quốc)khi nhiệt độ nước ở 12 độ C cá bơi lội không thăng bằng, nhiệt độ 10oC là giới hạn thấp nhất đối với cá và nhiệt độ xuống dưới 10oC cá sẽ chết. Đặc biệt khi nhiệt độ thấp từ 12-20oC cá con dễ mắc bệnh: bệnh trắng da, bệnh ký sinh trùng Gyrodaetylus, bệnh trùng quả dưa, bệnh trùng amip ở dạ dày.

7/8/2020 8:39:33 PM +00:00

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

Để hỗ trợ cho bà con nông dân và những cán bộ khuyến ngư cấp cơ sở. Trung tâm nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí phối hợp với Nhà xuất bản lao động xã hội cho xuất bản tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt”. Tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản của đời sống của một số loài cá và những kiến thức ban đầu về canh tác nuôi trồng thủy sản.

7/8/2020 8:39:17 PM +00:00

Tần số xuất hiện Vibrio cholerae trên tôm và nhuyễn thể, xác định Serogroup O1, O139 và Biotype của V. cholerae bằng kỹ thuật Multiplex-PCR

Nghiên cứu được thực hiện trên 240 mẫu tôm và nhuyễn thể thu thập ở Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Mẫu được tăng sinh bằng hai dung dịch muối pepton kiềm không bổ sung và bổ sung polymycin B 50 UI và 3 % NaCl. DNA ly trích trực tiếp từ dung dịch tăng sinh được kiểm tra bằng 3 phản ứng m–PCR để xác định (i) loài V. cholerae (mPCR1); (ii) serogroup O1, O139 (m-PCR2) và (iii) biotype (m-PCR3). Bên cạnh đó, các gốc vi khuẩn cũng định danh bằng phương pháp sinh hóa và xác định lại bằng các phản ứng m-PCR.

7/8/2020 8:28:39 PM +00:00

Identification of protein from muscle tissue of marine finfish

The isolation of natural products from marine fish includes several essential steps. The process begins with the isolation of tissues from the fish. Often, in the past, the isolation of compound has been a random process. However there is now a growing recognition that the source of fish samples can be important for increasing the success rate of bioactive discovery. Due to the various and often chemically mediated interactions that occur between tissues and their host and between members of the fish community, isolation of compound from marine finfish can significantly increase the chances of obtaining bioactive producing strains. The present study was to evaluate the antimicrobial activity of Mugil cephalus Muscle Tissue and proteins were tested by using disc diffusion techniques against seven pathogenic bacteria.

7/8/2020 6:19:33 PM +00:00

Effect of stocking density on the growth, survival and yield of carp fry reared in pens

Optimal stocking density of Catla catla and Labeo rohita fry in pen based nursery management system in reservoirs had been evaluated in the present study. The study was conducted in four selected sites i.e. Bendharwadi, Savarli-1, Savarli-2 and Dighad in Dimbhe reservoir, Pune District, Maharashtra. C. catla and L. rohita fry of 48-57 mm and 5.5-5.6 g were stocked in the ratio of 1:1 and reared for 55 days under four stocking densities: 11.5, 12, 12.5 and 16 fry per m2 respectively in pens installed in Savarli-2, Bendharwadi, Dighad and Savarli-1sites.

7/8/2020 6:19:27 PM +00:00

Nghiên cứu hiện trạng và hiệu quả kinh tế - môi trường mô hình sản xuất lúa tôm càng xanh kết hợp huyện Thới Bình, Cà Mau

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng và hiệu quả kinh tế- môi trường mô hình sản xuất lúa tôm càng xanh kết hợp ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu được thực hiện tại các xã Biển Bạch Đông, Tân Bằng và Biển Bạch thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

7/8/2020 6:09:58 PM +00:00

Accumulation of heavy metals and poly aromatic hydrocarbons in marine fishes around offshore oil and gas fields in west coast of India

Accelerated exploitation of oil and gas resources planned and implemented by ONGC and BGEIPL in west coast offshore region would result into stress particularly on marine environment. The long term physical, chemical and biological changes due to routine discharges from offshore installations can best be assessed through a study on accumulation of hydrocarbons and heavy metals in fishes, plankton and sediments which together form biotic and abiotic components of marine environment. The accumulation of hydrocarbon and heavy metals are considered as major threat to biota when concentration levels exceed the levels of toxicity either in abiotic or biotic environment. The existing scenario is based on the data generated in the offshore area of west cost of India. Studies were carried out to find out the levels of hydrocarbons and heavy metals and their accumulation in marine fish tissues of liver, muscle, grills and reproductive organs in and around offshore oil and natural Gas field in west cost of India. Data was collected for post monsoon and pre-monsoon seasons. It was observed that levels of hydrocarbons in gills were found to be high (2128 µg/g) during pre-monsoon and might be the primary uptake site of hydrocarbons through water and the micellar layer in grills might be playing an important role in absorption/adsorption of hydrophobic hydrocarbons. However, hydrocarbons levels in the water column, during the study were observed in the range of ND – 2.5 µg/l, presence of high levels of hydrocarbons in fish tissues, could be explained only through the process of both bioaccumulation and biomagnification.

7/8/2020 5:53:36 PM +00:00

Chain of custody of fish marketed in Cochin city: safety and quality issues

The present study examines the chain of custody of fish marketed in Cochin City and its associated safety and quality issues. Among the data isolated, major intermediaries involved in the fish marketing channels of Cochin were identified and the role of each intermediary in the chain was covered in detail.

7/8/2020 4:50:07 PM +00:00

Bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ thủy điện

Ngành Nuôi trồng thủy sản nước ta trong thời gian vừa qua đã có những bước phát triển vượt bậc, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nuôi trồng thủy sản nhanh nhất thế giới. Ngành đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản nói chung, ngành nuôi trồng thủy sản vùng hồ chứa nói riêng vẫn còn không ít những bất cập, và phải đối mặt với hàng loạt thách thức, điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Việc đánh giá xem mức độ bền vững phát triển nuôi trồng thủy sản ở một địa bàn cụ thể là cần thiết. Trong nghiên cứu này, qua việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan, tác giả sử dụng phương pháp Delphi kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc Analytic Hierarchy Process- AHP để đề xuất bộ tiêu chí đánh giá mức độ bền vững phát triển nuôi trồng thủy sản vùng hồ thủy điện và tính toán trọng số các tiêu chí. Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong nuôi trồng thủy sản vùng hồ thủy điện gồm 14 chỉ báo, trong đó có 4 chỉ báo trên khía cạnh kinh tế; 5 chỉ báo trên khía cạnh xã hội và 5 chỉ báo trên khía cạnh môi trường.

7/8/2020 4:41:41 PM +00:00

New record of indian hill trout Barilius bendelisis (Cypriniformes: Cyprinidae) from Kangsabati reservoir, West Bengal, India

Exploration and characterization of germplasm resource is important for documentation of species. The present study reports new distribution record of Indian hill trout, Barilius bendelisis (Hamilton 1807) from Kangsabati Reservoir, West Bengal, India. Based on the past records and literature this is the first report of Barilius bendelisis a member of Cyprinidae family from the Kangsabati Reservoir, under Damodar basin, Ganga River system in West Bengal. The species is defined as a species of Barilius with dorsal profile is less convex than that of ventral; dorsal fin entirely inserted in advance of anal fin; lateral line complete with 40-42 scales and runs in the lower half of the body and predorsal scales 19; each scale with black spot and anal fin short with 8 branched rays. The paper also provides detailed diagnostic characters of the studied species.

7/8/2020 4:40:11 PM +00:00

Dietary composition of flathead fish Cociella crocodila (Tilesius, 1812), in Hooghly Estuary, India

The present study was aimed to analyse the dietary composition of Cociella crocodila in the Hooghly estuary, West Bengal. The fish sample was collected from the Kakdwip coast. As the fish was carnivorous so after analysis the gut, fishes, Stomatopods, Crustaceans and miscellaneous items were found. Stomatopods were found in the gut content dominantly during all the season followed by Crustaceans and fishes. Also analyse the degree of fullness of stomach of C. crocodila.

7/8/2020 4:37:51 PM +00:00

Antimicrobial properties of Sargassum spp. (Phaeophyceae) against selected aquaculture pathogens

The purpose of this study was to investigate the antibacterial and anti-fungal activities of four species Sargassum namely: Sargassum polycystum, Sargassum oligocystum, Sargassum crassifolium and Sargassum cristaefolium collected along the coastal areas of Diora-Zinungan Sta. Ana Cagayan, Philippines. Extracts of powdered seaweeds were prepared using sequential extraction with different organic solvents in order to increasing the polarity (Ethanol, n-hexane, dichloromethane and ethyl acetate and aqueous). Five fractions (Ethanol, n-hexane, dichloromethane ethyl acetate and aqueous) were examined for antimicrobial activity by using disc diffusion assay on thirteen (13) strains of aquaculture pathogens.

7/8/2020 4:25:36 PM +00:00

Evaluation of pyrus pashia leaf extract as a disinfectant for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fertilised eggs

In hilly areas, local population with their traditional knowledge utilize several medicinal herbs and plants parts for treating injuries and aliments of their livestock, agricultural crop and human population. Among these Pyrus pashia, commonly known as Indian pear or Mehal is hardy wild mid hill fruiting tree. Crude leave extract traditionally used for treating infection of toe finger particularly during rainy season. Fruit juice and ripe fruits of P. pashia used for treating eye injury and mouth sours. With a view to minimize use of chemical disinfectant in hatchery and to find out a locally available suitable herbal substitute for disinfecting trout eggs, present comparative study was undertaken to observe the effect of leaves extract of Pyrus pashia on egg survival and hatching during incubation phase.

7/8/2020 3:45:50 PM +00:00

Studies on biodegradation of shrimp farm wastes by using of seaweeds

Biological treatment aims at using plants and animals to reduce nutrients load and particulate matter in shrimp farm discharge. Although extensive literature is available on the different types of shrimp culture practices, its advantages and disadvantages including the impact caused due to enormous application of chemicals such as antibiotics and use of robotics, he information available on the treatment of effluent in general and biological methods in particular are very scarce.

7/8/2020 3:38:34 PM +00:00

Food and feeding biology of brackish water fish Epinephelus diacanthus along the south Konkan Coast of Maharashtra, India

The Spinycheek grouper (Epinephelus diacanthus) is a marine species usually associated with rocky bottoms and reefs. Groupers are one of the most important carnivorous fishes of coral reefs, feeding mainly on the crustaceans and fishes. The present study revealed the food and feeding biology of Epinephelus diacanthus collected from the South Konkan coast of Maharashtra. The percentage of dietary concentration and feeding intensity was investigated from October 2017 up to June 2018 The results were promising and revealed the information on the food consumption of fishes in the study area and helped to understand the fish’s feeding biology.

7/8/2020 3:29:23 PM +00:00

Role of minerals supplementation on growth and survival of Litopenaeus vannamei in low salinity water

The present study “Effect of Aqueous and dietary minerals supplementation on growth and survival of Litopenaeus vannamei in low salinity water” was conducted in the Krishi Vigyan Kendra, Kampasagar, Nalgonda of Professor Jayashankar Telangana state Agriculture University. L. vannamei culture in inland low salinity water in currently being practiced various parts of the country. These environments are often deficient in key ions essential for normal physiological function of shrimp, which resulted in reduced growth and mortalities. In the present study it has been evaluated to identify the efficient source mineral supplementation for L. vannamei in low salinity waters. Aqueous and dietary mineral supplementations were tested for the efficiency on survival and growth of L. vannamei in low salinity water.

7/8/2020 3:24:00 PM +00:00

Broodstock age as a determinant of embryonic development and growth of Rohu (Labeo rohita) under captive conditions

The present study is undertaken to observe different stages of embryonic development of an Indian major carp, Labeo rohita of two different age groups (+2 and +3), kept under culture and hatchery conditions. The studies of embryonic and larval development provide the essential information regarding the early life history of the target species kept under experimentation. The main aim of this study is to provide information about the comparison of embryonic development of the same species with two different brooder age groups. Egg size, morula formation, organogenesis, yolk absorption rate, larval size at hatching, and onset of feeding were examined under this experiment. The results suggested that the embryos of the fishes of +3 age group showed better and faster growth as well as development than the embryos of fishes of +2 year age group.

7/8/2020 3:23:35 PM +00:00

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và chẩn đoán bệnh Koi herpes virus (KHV) trên cá chép nuôi tại miền Bắc Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và phương pháp chẩn đoán bệnh KHV trên cá chép nuôi ở Việt Nam. Tiến hành điều tra 207 hộ nuôi cá với 294 ao nuôi tại 5 tỉnh phía Bắc và tiến hành thu mẫu cá bệnh để theo dõi đặc điểm triệu chứng, bệnh tích và xác định tác nhân gây bệnh bằng phương pháp PCR.

7/8/2020 12:36:36 PM +00:00

Đặc điểm bệnh lý và ứng dụng phương pháp PCR chẩn đoán bệnh gan thận mủ trên cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus)

Nghiên cứu được thực hiện để xác định đặc điểm bệnh lý và ứng dụng phương pháp PCR để chẩn đoán bệnh gan thận mủ do Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus) nuôi ở các tỉnh phía bắc Việt Nam.

7/8/2020 12:35:29 PM +00:00

Ảnh hưởng của artemia sinh khối lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống

Nghiên cứu được hiện nhằm đánh giá thời gian sử dụng Artemia làm thức ăn ảnh hưởng đến tỉ lệ sống và tăng trưởng của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống.

7/8/2020 12:34:43 PM +00:00

Freshwater fish cultivation economy value chain model - survey on two villages in Subang and Purwakarta

The result of this research are: (1) the freshwater fish cultivation in both village includes input market, operational activity, distribution, human resource development, and cultivation technology; (2) there are weaknesses in the primary and support activities of freshwater fish cultivation in Mayang Village, which produced by a weak non-physical infrastructure, cultivation technology utilization, and cultivator human resource development.

7/8/2020 12:11:40 PM +00:00

Food safety management systems in Indian seafood export industry- the case of Kerala

Indian Fishery trade has expanded considerably in recent decades and this has been an important source of foreign exchange for the country with total earnings of US$ 5.5 billion in 2014-15.

7/8/2020 12:05:04 PM +00:00

Application of a mathematic model to evaluate the impact of temperature to plankton development processes in the pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) production pond in Viet Nam

Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus) (catfish) is a popular food in many countries around the world as well as in Viet Nam. At the same time, Pangasius also brings great economic benefits from the exportation. However, unplanned catfish farming leads to environmental degradation, susceptible to disease and high consumption of water. Modeling is a solution that helps to better control the biological processes in the pond, optimizes feed supply and water use. In this study research data collected, measured and analyzed from experimental catfish ponds in Can Tho, together with comparative data sets from other related studies were used to simulate the nutrition and development processes of fish in the ponds. The mathematic equations of plankton development processes were built and solved by the fourth-order RungeKutta method and coded in the Matlab programming language.

6/18/2020 5:27:06 PM +00:00

Utilization of pangasius mince in the development of ready to eat snacks and its storage study

The demand for ready to eat and ready to cook products are gradually increasing because of their convenience. Considering the demand for ready to eat fish products especially in developing countries like India, there is an instant need to diversify our fish based products. Pangasius is a candidate species for inland aquaculture but the yellow discoloration problem in its fillet has restricted its production recently. Therefore, an attempt has been made in the present investigation to utilize Pangasius mince for making a ready to eat snacks product i.e. fish Sev and its storage study at room temperature. The results suggested that the fish mince quantity can be kept around 50% of the total composition.

6/18/2020 3:29:34 PM +00:00

Use of fish silage based blended protein source for replacement of fish meal in Thai-pangas diet

A study was carried out to assess the impact of replacement of fish meal by fish silage based blended protein source in Thai-pangas (Pangasianodon hypophthalamus) diet. Five isonitrogenous experimental diets with 35% crude protein level were formulated by replacing fish meal at blended protein source consisting of one third each of fish silage, groundnut oil cake and soya bean meal The growth performance of P. hypophthalmus after feeding with different experimental diets was significantly different.

6/18/2020 3:26:33 PM +00:00

Làng ngư dân ven biển Nam Trung Bộ

Nội dung cơ bản của bài viết: Mô tả khái quát về sự hình thành các cụm dân cư, làng ngư dân ven biển của người Việt vùng Nam Trung Bộ theo tiến trình mở rộng bờ cõi về phía Nam.

6/18/2020 2:01:39 PM +00:00

Nutrient profile study on locally available small indigenous species (SIS) of Paschim Medinipur district of West Bengal, India

The crude protein content ranged between 13.86% and 19.17% with the highest protein was found in shinghi (H. fossilis) and lowest in kholisha (C. fasciata). Likewise, the lipid content varied from 1.18% (H. fossilis) to 5.21% (B. dario). Moisture content shows a discrepancy from 72.65% (P. sophore) to 79.71% (C. punctatus). Other nutrients such as carbohydrate content varies from 1.05% (N. chitala) to 4.95% (A. testudineus) whereas, the ash content varied from 1.38% (C. batrachus) to 4.35% (P. ticto). From the present study, it could be concluded that the SIS are the cheap source of quality protein and major micronutrients thereby safeguarding both nutritional and livelihood security as well as the protein hunger.

6/18/2020 12:06:26 PM +00:00