Bài giảng Thủy nông: Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Thủy nông: Chương 1. Bài giảng Thủy nông Chương 1 Mở đầu trình bày các nội dung chính như: định nghĩa, vấn đề nước tưới trên thế giới, vấn đề thủy nông ở Việt Nam, giới hạn môn học, các thách đố trong tương lai.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thuy-nong-chuong-1-abrbuq.html

Nội dung


1119860