Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - Lê Thị Tuyết

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - Lê Thị Tuyết. Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 Thị trường chứng khoán sơ cấp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thị trường sơ cấp, phân loại chứng khoán, phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng – IPO, phát hành trái phiếu, phát hành cổ phiếu.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-chung-khoan-chuong-3-le-thi-tuyet-hgsbuq.html

Nội dung


3.1 KHÁI QUÁT VỀ TT SƠ CẤP
3.2 PHÂN LOẠI
3.3 PHÁT HÀNH CK LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG – IPO
3.4 PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
3.5 PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

https://sites.google.com/site/lindatuyetle/

3.1.1 Khái niệm:
Thị trường sơ cấp là thị trường trong đó các chứng khoán
mới được các nhà phát hành bán cho các khách hàng đầu
tiên, và do vậy còn được gọi là thị trường phát

• Đối với nền kinh tế quốc dân: huy động nguồn vốn lớn để
làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế
• Đối với chính phủ: giúp Chính Phủ thực hiện chiến lược
phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển cơ sở hạ tầng,
củng cố các chương trình quốc gia về xã hội, an ninh quốc
phòng…
• Đối với các doanh nghiệp: thu hút vốn đầu tư để phát triển
doanh nghiệp..

Thị trường sơ cấp
Phạm vi phát
hành

PH
riêng
lẻ

PH ra
công
chúng

Đợt phát hành

PH lần
đầu

PH bổ
sung

Tính chất
phát hành

PH
trực
tiếp

PH
gián
tiếp

Phương thức
phân phối

PH
chào
bán
toàn
phần

PH
chào
bán
từng
phần

1121343

Tài liệu liên quan


Xem thêm