Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Lê Thị Tuyết

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - Lê Thị Tuyết. Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-thi-truong-chung-khoan-chuong-2-le-thi-tuyet-ggsbuq.html

Nội dung


CHƢƠNG 2

https://sites.google.com/site/lindatuyetle/

BỐ CỤC CHƢƠNG
2.1 TỔNG QUAN VỀ CHỨNG KHOÁN

2.2 CỔ PHIẾU (STOCK)
2.3 TRÁI PHIẾU (BONDS)

2.4 CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

www.trungtamtinhoc.edu.vn

2.1.1 Khái niệm:

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp
pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ
chức phát hành.
2.1.2 Đặc điểm:
 Tính thanh khoản (Tính lỏng)
 Tính rủi ro: rủi ro hệ thống, phi hệ thống
 Tính sinh lợi

www.trungtamtinhoc.edu.vn

2.1.3 Phân loại chứng khoán
 Chứng khoán vốn: là CK xác nhận quyền được sở hữu
một phần thu nhập và tài sản của công ty phát hành.
 Chứng khoán nợ : là CK xác nhận quyền được nhận lại
khoản vốn đã ứng trước cho nhà phát hành vay khi chứng
khoán đáo hạn cũng như quyền được đòi những khoản lãi
theo thoả thuận từ việc cho vay.
 Chứng khoán phái sinh (hay những công cụ phái sinh): là
những công cụ tài chính có nguồn gốc từ khứng khoán và
có quan hệ chặt chẽ với các chứng khoán sơ sở.

www.trungtamtinhoc.edu.vn

2.2.1 Khái niệm:

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp
pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ
chức phát hành.
(Luật CK Việt Nam 2006)
Quyền của cổ đông:
 Quyền tham gia quản lý công ty
 Quyền sở hữu tài sản ròng của công ty.
 Quyền tham gia chia lợi nhuận ròng
www.trungtamtinhoc.edu.vn

1121342

Tài liệu liên quan


Xem thêm