Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 3 - ThS. Nhan Thị Lạc An

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 3 - ThS. Nhan Thị Lạc An. Chương 3 giúp người học hiểu về Tri giác. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quá trình tri giác, tri giác sự vật, tiếp cận các thành tố, tổ chức tri giác, tại sao nói tri giác là cửa ngỏ của nhận thức,.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tam-ly-hoc-nhan-thuc-chuong-3-ths-nhan-thi-lac-an-fgubuq.html

Nội dung


9/10/2017

CHƯƠNG 3

TRI GIÁC
(Perception)

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

Giới thiệu

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

1

9/10/2017

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

1.1 Quá trình từ dưới lên (Bottom-up) và từ
trên xuống (Top-down)
▪ Máy tính nhận và xử lý thông tin
▪ Máy tính = não người?
▪ Não của Nam không chỉ chứa noron và
synapses, nhưng còn có sự hiểu biết
(knowledge).
▪ Thông tin đi vào + sự hiểu biết  kết quả phản
ứng.

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

2

9/10/2017

Phân biệt hai quá trình: từ trên xuống & từ
dưới lên
• Quá trình từ dưới lên (bottom – up processing):
là quá trình dựa trên dữ liệu đi vào.
• Bắt đầu cho quá trình nhận thức, không có dữ
liệu vào thì không có nhận thức.
• Quá trình từ trên xuống (Top – down
processing): quá trình dựa trên sự hiểu biết
(knowledge), đôi khi chúng ta không nhận thức
sự hiện diện của nó.
TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

Thí dụ: Xem một bức tranh

Nhìn hình 3.3
Sau đó nhắm mắt lại và sang hình kế tiếp.
Mở mắt ra và nhìn hình 3.4 thật nhanh.
Cho biết bạn thấy gì dựa trên những gì đã
chiếu?

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

3

9/10/2017

Hình 3.3
TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

Hình 3.4
TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

4

9/10/2017

• Bạn thấy gì trong hình 3.4? Một con
chuột?
• Bạn đã bị ảnh hưởng bởi hình con chuột
rõ ràng trong hình 3.3.
• Nhưng đối với những người lần đầu xem
hình 3.4 thì họ cho rằng hình đó là hình
một người đàn ông.

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

Thí nghiệm này chỉ ra kiến thức có thể
ảnh hưởng đến tri giác

TÂM LÝ HỌC NHẬN THỨC

5

1123933

Tài liệu liên quan


Xem thêm