Tài liệu miễn phí Tâm lý học

Download Tài liệu học tập miễn phí Tâm lý học

Nghiên cứu thực trạng giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh

Trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật trí tuệ (KTTT) nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là kĩ năng tự phục vụ (TPV). Để tìm hiểu về thực trạng giáo dục kĩ năng TPV cho trẻ khuyết tật trí tuệ, đề tài đã tiến hành nghiên cứu khảo sát 30 giáo viên đang chăm sóc-giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục hòa nhập Ước Mơ Xanh, thành phố Đà Nẵng.

10/19/2020 6:37:45 PM +00:00

Giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh trung học cơ sở: Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại các trường THCS quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng)

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn GD phòng ngừa BLHĐ cho HS THCS, nghiên cứu này đã đề xuất 06 giải pháp thúc đẩy lĩnh vực GD quan trọng này, góp phần nâng cao chất lượng GD, đáp ứng yêu cầu GD toàn diện nhân cách HS trong bối cảnh hiện nay.

10/19/2020 6:30:38 PM +00:00

Biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh

Bài viết trình bày một số biện pháp giáo dục KNTBV cho trẻ MG 5 - 6 tuổi qua tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường MN, bao gồm: (1) Sử dụng các phương tiện trực quan nhằm rèn luyện kĩ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn; (2) Sử dụng tình huống về sự nguy hiểm cần tự bảo vệ;...

10/19/2020 6:30:32 PM +00:00

Biện pháp rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh trung học cơ sở

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc là một trong những kĩ năng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách. Ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở, có những sự thay đổi về tâm sinh lí dẫn đến những khó khăn nhất định trong kiểm soát cảm xúc. Có các kĩ năng kiểm soát cảm xúc tốt sẽ giúp cho các em thành công hơn trong việc học tập và cuộc sống của chính mình.

10/19/2020 6:30:19 PM +00:00

Vai trò, đặc điểm và ý nghĩa của kĩ năng quan sát đối với trẻ 5-6 tuổi

Bài viết trình bày khái quát cơ sở lí luận về kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi: Khái niệm kĩ năng quan sát; biểu hiện kĩ năng quan sát; đặc điểm kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi; cơ sở tâm lí của kĩ năng quan sát ở trẻ 5-6 tuổi; vai trò của quan sát đối với sự phát triển nhận thức của trẻ 5-6 tuổi. Đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kĩ năng quan sát cho trẻ 5-6 tuổi một cách hiệu quả.

10/19/2020 6:27:43 PM +00:00

Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ

Bài viết trình bày kết quả đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ (ASD) trẻ em trên kho dữ liệu UCI. Chúng tôi tiến hành đánh giá bộ dữ liệu với các thuật toán SVM và Random Forest, đồng thời khảo sát thêm các thuật toán Decision Trees, Logistic Regression, K-Nearest-Neighbors, Naïve Bayes, và mạng nơ-ron Multi Layer Perceptron (MLP).

10/19/2020 3:58:22 PM +00:00

Tư vấn tâm lý học đường - nhu cầu cần thiết của học sinh, sinh viên tỉnh Phú Yên

Bài viết trình bày thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý của Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Phú Yên và của Trường Đại học Phú Yên, đề xuất giải pháp phát triển tư vấn tâm lý học đường ở các trường học tỉnh Phú Yên.

9/24/2020 9:52:32 PM +00:00

Current situation of working attitude of young officers at research institutes in Hanoi city

Young cadres are considered a core workforce of a nation, greatly contributing to the building and enrichment of each country's economy. Therefore, studying the working attitude of young cadres in general and young cadres at research institutes in Hanoi city in particular is especially essential to help readers have a general view of the current situation of their working attitude, identifying the objective and subjective factors that affect their working attitudes, from which it is enable to take measures to improve the positive working attitudes of young cadres.

9/24/2020 5:45:30 PM +00:00

Tìm hiểu một số công cụ đo lường tư duy phê phán

Bài báo phân tích một số công cụ đánh giá tư duy phê phán hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; từ đó góp phần mở rộng cơ sở lí luận cũng như việc ứng ứng trong thực tiễn cho việc phát triển năng lực tư duy phê phán cho học sinh ở nước ta trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

9/24/2020 5:43:46 PM +00:00

Thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (thông qua việc khảo sát dưới lát cắt tổng quát, và dưới các lát cắt khác nhau, bao gồm giới tính, khoa, chuyên ngành). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất các hướng nghiên cứu nhằm phát triển và nâng cao kĩ năng giao tiếp cho SV sư phạm.

9/24/2020 5:43:15 PM +00:00

Mối quan hệ giữa kết nối với thiên nhiên và sức khỏe tâm thần ở thanh niên-sinh viên: Tổng quan từ một số nghiên cứu nước ngoài

Bài viết này nhằm mục đích tổng hợp và phân tích các dữ liệu về mối quan hệ này trên đối tượng sinh viên để cung cấp các cơ sở lí luận cần thiết, định hướng cho các nghiên cứu thực chứng trong tương lai ở Việt Nam.

9/24/2020 5:43:09 PM +00:00

Mối quan hệ giữa phong cách giáo dục của cha mẹ và trầm cảm ở học sinh trung học cơ sở

Bài viết trình bày nghiên cứu về mối quan hệ giữa phong cách giáo dục của cha mẹ và TC học sinh THCS, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hỗ trợ học sinh ứng phó và vượt qua TC, nâng cao sức khoẻ tinh thần.

9/24/2020 5:43:03 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên trung học cơ sở

Bài viết dưới đây phản ánh kết quả thực trạng năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên Trung học cơ sở hiện nay. Đặc biệt, bài viết tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tư vấn tâm lí của giáo viên Trung học cơ sở, bao gồm: Các yếu tố chủ quan (Về phía giáo viên) và các yếu tố khách quan (Về phía phía học sinh và phụ huynh, các lực lượng xã hội; Về phía nhà trường; Các yếu tố về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách và các điều kiện khác).

9/24/2020 5:42:50 PM +00:00

Nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỉ và gia đình trong các trường tiểu học hòa nhập trên địa bàn Hà Nội

Bài viết phân tích các kết quả nghiên cứu trên ba trường tiểu học hòa nhập tại Hà Nội để khái quát những nhu cầu cần hỗ trợ cơ bản của trẻ mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỉ và gia đình như: Mong muốn có chính sách cụ thể về hòa nhập đối với trẻ khuyết tật; Được hỗ trợ về tài chính và chính sách xã hội; Được sự đồng cảm và chia sẻ của các thầy cô giáo và phụ huynh trong trường; Được tham gia các lớp tập huấn về phương pháp giáo dục trẻ...

9/24/2020 4:15:09 PM +00:00

Thực trạng giáo dục kĩ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4 - 5 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Hà Nội, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giáo viên trong quá trình giáo dục kĩ năng thiết lập mối quan hệ xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở trường mầm non hòa nhập.

9/24/2020 4:12:39 PM +00:00

Educational psychology (13/e): Part 2

Part 2 book “educational psychology” has contents: complex cognitive processes, the learning sciences and constructivism, social cognitive views of learning and motivation, motivation in learning and teaching, creating learning environments,… and other contents.

9/24/2020 2:20:55 PM +00:00

Educational psychology (13/e): Part 1

Part 1 book “educational psychology” has contents: learning, teaching, and educational psychology, cognitive development, the self, social, and moral development, learner differences and learning needs, language development, language diversity, and immigrant education, culture and diversity,… and other contents.

9/24/2020 2:20:39 PM +00:00

Đề thi kết thúc học phần Tâm lý học đại cương (Đề số 01)

Đề thi kết thúc học phần Tâm lý học đại cương (Đề số 01) cấu trúc với 3 câu hỏi và có kèm theo đáp án trả lời, giúp các bạn sinh viên hệ thống, ôn luyện kiến thức để vượt qua bài thi một cách dễ dàng.

8/29/2020 7:38:41 AM +00:00

Thực trạng hoạt động can thiệp cho trẻ tự kỷ ở các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng hoạt động can thiệp cho TTK (TTK) ở các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (TTHTPTGDHN) thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra cho thấy phần lớn cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV) đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động can thiệp cho TTK; hoạt động can thiệp cho TTK ở các TTHTPTGDHN thành phố Hồ Chí Minh đã được chú trọng trên nhiều nội dung với các phương pháp can thiệp khác nhau.

8/29/2020 6:46:07 AM +00:00

Rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

Trong bài viết này, tập trung xây dựng khái niệm, xác định các biểu hiện của rối loạn lo âu và khảo sát đánh giá thực trạng rối loạn lo âu ở học sinh Trung học phổ thông.

8/29/2020 2:42:19 AM +00:00

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phòng chống bạo lực trẻ em cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bài viết là kết quả nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phòng chống bạo lực trẻ em cho sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả nội dung giáo dục này tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

8/29/2020 2:41:05 AM +00:00

Phản ứng của học sinh trung học cơ sở khi có xung đột tâm lý trong giao tiếp với cha mẹ

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu cách ứng xử của học sinh Trung học cơ sở (THCS) khi có xung đột tâm lý (XĐTL) trong giao tiếp với CM. Kết quả khảo sát cho thấy một tỉ lệ lớn HS có XĐTL trong giao tiếp với CM liên quan đến các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

8/28/2020 11:56:13 PM +00:00

Bài giảng Tâm lý học dạy học đại học

Bài giảng với các nội dung bản chất và quy luật phát triển tâm lý người; quy luật về tính không đồng đều; quy luật về tính tích cực; quy luật về tính mềm dẻo và khả năng bù trừ; giao tiếp sư phạm đại học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

8/28/2020 8:23:29 PM +00:00

Năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc - Nghiên cứu tại một số trường học tại phía Nam

ăng lực tâm lý là một chủ đề thú vị được những nhà khoa học chú ý trong thập kỷ vừa qua, là một trong những vũ khí cạnh tranh quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động. Chủ đề này cũng mới chỉ bắt đầu được các nhà nghiên cứu và các nhà quản trị quốc tế quan tâm trong những năm gần đây trong khi các yếu tố cạnh tranh khác như tài chính, công nghệ đang tiến tới mức bão hòa. Tại Việt Nam, đây là chủ đề khá mới. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đánh giá sự tác động của năng lực tâm lý và tự quyết đối với hiệu quả công việc. Thông qua kiểm định mô hình cấu trúc (SEM). Kết quả cho thấy cả năng lực tâm lý và tự quyết đều có ảnh hưởng đến hiệu quả công việc với mức ý nghĩa 5%. Kết quả SEM cũng cho thấy tác động của năng lực tâm lý là rất mạnh so với tự quyết.

8/28/2020 4:41:39 PM +00:00

Job satisfaction of faculty members in Indian universities

The job satisfaction of employees occupies the important place in the field of human resource management. Faculty of higher education institutes make a big community of this sector. They train, teach and lead their students to work efficiently in the interest of society. Therefore, keeping in view the present scenario of society, educational institutes and the importance of job satisfaction of employees working in the institutions the present study was planned to assess the level of job satisfaction of employees in selected state agricultural universities and traditional universities. Data was collected by using selfstructured questionnaire based on Herzberg‟s motivation and hygiene theory from 360 faculty members selected by using simple random sampling technique. Job satisfaction was measured on an ordered 5 point likert scale.

8/28/2020 4:13:10 PM +00:00

Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học

Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học trình bày khái quát về tâm lý học y học; tâm lý cá nhân và những rối loạn thƣờng gặp; tâm lý người bệnh; tâm lý thầy thuốc; giao tiếp với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

8/28/2020 10:53:10 AM +00:00

Hiệu quả của mô hình phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của mô hình phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do nhóm nghiên cứu đề xuất và xây dựng. Sử dụng phương pháp thực nghiệm không đối chứng trên 2 trường THCS và 2 trường THPT (bao gồm 2 trường dân lập và 2 trường công lập) trong vòng một năm học và phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi tự điền với mẫu là 700 học sinh tại cả 4 trường.

7/8/2020 9:36:32 PM +00:00

Ảnh hưởng của sự thân mật và niềm tin đến sự dính kết của người dùng trên mạng xã hội Facebook

Bài viết trình bày các giải pháp cho các nhà quản trị mạng xã hội, cung cấp cơ sở lý thuyết cho các nhà nghiên cứu trong tương lai về hành vi của người dùng trên mạng xã hội.

7/8/2020 9:30:14 PM +00:00

A study on personality traits of architects which influences their job performance

The survey was conducted based on a structured questionnaire distributed among 115 architects from whom 84 responses were received. The statistical analysis was conducted by SPSS using Descriptive Statistics followed by correlation methods.

7/8/2020 7:10:07 PM +00:00

Employee engagement - an empirical study on implications for psychological well being

The term employee engagement has entered into the common parlance of organizational context and extensive researches are carried out to find out the relationship between the construct and positive organizational outcomes.

7/8/2020 4:54:09 PM +00:00