Tài liệu miễn phí Tâm lý học

Download Tài liệu học tập miễn phí Tâm lý học

Đề cương học phần Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Psychology of ages and Educational psychology)

Đề cương học phần Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Psychology of ages and Educational psychology) cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để chủ động hơn trong việc học tập và nghiên cứu.

12/29/2020 8:47:09 PM +00:00

Đề cương học phần Tâm lý học đại cương (Introduction to Psychology)

Để nắm chi tiết nội dung, thời gian đào tạo, tóm tắt nội dung, các yêu cầu, thang điểm của học phần Lập trình web Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Đề cương học phần Tâm lý học đại cương (Introduction to Psychology).

12/29/2020 8:47:03 PM +00:00

Bài giảng Logic học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Logic học đại cương - Bài 6: Chứng minh, bác bỏ và ngụy biện cung cấp kiến thức đến người học bao gồm các tiền đề của chứng minh; chứng minh; bác bỏ; ngụy biện.

12/29/2020 3:58:49 PM +00:00

Bài giảng Logic học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Logic học đại cương - Bài 5: Các quy luật cơ bản của tư duy Logic hình thức giúp cho sinh viên xác định được khái niệm về quy luật, quy luật tư duy; cơ sở hình thành, nội dung, cách vận dụng từng quy luật của logic hình thức.

12/29/2020 3:58:43 PM +00:00

Bài giảng Logic học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Logic học đại cương - Bài 4: Hình thức tư duy suy luận thông tin đến các bạn kiến thức về phân loại suy luận; khái quát về suy luận; suy luận diễn dịch; suy luận quy nạp; suy luận tương tự.

12/29/2020 3:58:36 PM +00:00

Bài giảng Logic học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Logic học đại cương - Bài 3: Hình thức tư duy phán đoán để nắm được khái quát về phán đoán; phân loại phán đoán; tính chu diên của các thuật ngữ; quan hệ giữa các phán đoán cơ bản – hình vuông logic; phán đoán phức.

12/29/2020 3:58:29 PM +00:00

Bài giảng Logic học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Logic học đại cương - Bài 2: Hình thức tư duy khái niệm trình bày khái quát về hình thức khái niệm của tư duy; quan hệ giữa các khái niệm; các thao tác logic đối với khái niệm.

12/29/2020 3:58:21 PM +00:00

Bài giảng Logic học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

Bài giảng Logic học đại cương - Bài 1: Nhập môn Logic học đại cương được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho sinh viên tri thức “logic học là một khoa học” về đối tượng của logic học, các nhiệm vụ của logic học, vị trí, ý nghĩa của khoa học tâm lí trong cuộc sống của con người.

12/29/2020 3:58:15 PM +00:00

Công tác đào tạo giáo viên và vai trò của các bài tập tâm lí học

Thực tế ở các nhà trường cho thấy, sinh viên tập sự và sinh viên năm cuối có kiến thức chuyên môn vững, nhưng năng lực nghiệp vụ sư phạm còn yếu, chưa đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn công tác giảng dạy cũng như vai trò mà giáo viên ngày nay phải đảm nhiệm. Vì thế, đây là “mảng” thiếu hụt cần bù đắp trong thời gian thực tập sư phạm cho sinh viên.

12/29/2020 2:45:54 PM +00:00

Rối loạn stress sau sang chấn và các hình thức can thiệp của công tác xã hội

Bài viết này là tài liệu hữu ích cho những người làm công tác chuyên môn như nhân viên CTXH, nhân viên tham vấn,... cũng như cộng đồng để tăng thêm nhận thức, từ đó hỗ trợ hiệu quả đối những người bị mắc chứng rối loạn này.

12/29/2020 2:44:17 PM +00:00

Second main theorem for holomorphic mappings from the discs into the projective spaces

In this paper, we establish a second main theorem for holomorphic mappings from a disc (R) into Pn(C) and families of hyperplanes in subgeneral position. Our result is an extension the classical second main theorem of Cartan-Nochka and the second main theorem of Fujimoto.

12/29/2020 9:41:55 AM +00:00

Khó khăn học tập của học sinh khiếm thị lớp 1 hòa nhập

Giáo dục hòa nhập đang được xem là mô hình giáo dục tối ưu nhất cho trẻ khiếm thị học tập và phát triển. Giai đoạn chuyển tiếp từ trường mầm non hoặc gia đình vào học lớp 1 ở các trường hòa nhập là một gia đoạn quan trọng đánh dấu nhiều sự thay đổi về tâm sinh lí của trẻ khiếm thị.

12/29/2020 9:41:05 AM +00:00

Thực nghiệm quy trình sử dụng phương pháp đánh giá trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường đại học sư phạm

Bài viết này đề xuất quy trình bốn giai đoạn: Xác định mục tiêu cần đánh giá, thực hiện phương pháp đánh giá, xử lí thông tin và điều chỉnh dạy - học; mỗi giai đoạn gồm các bước thực hiện tương ứng. Thông qua một kì học thực nghiệm quy trình trên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kết quả điểm số và số liệu về hứng thú học tập của sinh viên cho thấy quy trình đề xuất có tính khả thi và hiệu quả rõ rệt.

12/29/2020 9:40:32 AM +00:00

Xây dựng hệ thống phương tiện hỗ trợ công tác cố vấn học tập và đánh giá hiệu quả công tác cố vấn học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Trong đào tạo theo học chế tín chỉ, công tác cố vấn học tập là một trong những hoạt động quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, đội ngũ cố vấn học tập trong các trường đại học, cao đẳng nước ta hiện nay còn thiếu nhiều kinh nghiệm, chưa được tập huấn một cách đầy đủ những kiến thức, kĩ năng cần thiết.

12/29/2020 9:40:26 AM +00:00

Khó khăn tâm lí của người đồng tính nam

Bài viết phân tích những thách thức và khó khăn tâm lí của người đồng tính nam ở độ tuổi từ 25 đến 35 và chỉ ra những vấn đề gây nên khó khăn tâm lí của người đồng tính nam trong 4 lĩnh vực: Tình yêu; giao tiếp ứng xử với người khác; mối quan hệ với cha mẹ và định hướng phát triển bản thân.

12/29/2020 9:39:58 AM +00:00

Culturally and developmentally adapting group interpersonal therapy for adolescents with depression in rural Nepal

Evidence-based interventions are needed to reduce depression among adolescents in low- and middle-income countries (LMICs). One approach could be cultural adaptation of psychological therapies developed in high-income countries.

12/29/2020 8:34:29 AM +00:00

Relational trajectories in families with parental mental illness: A grounded theory approach

Adult children of parents with mental illness experience a myriad of complex emotions as they attempt to make meaning of the lived experiences of their parents. A crucial time for adult children is emerging adulthood, a time when they move away from their family of origin and establish their own identity and independence.

12/29/2020 8:34:23 AM +00:00

Adult attachment style and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress

The quality of maternal-infant bonding is related to important child outcomes. The literature has assumed that the ability to form relationships is a relatively stable trait, and research studies have suggested that a mother’s attachment style in close adult relationships is related to mother-infant bonding.

12/29/2020 8:34:16 AM +00:00

How anxious is too anxious? State and trait physiological arousal predict anxious youth’s treatment response to brief cognitive behavioral therapy

Exposure therapy is the gold standard for treating childhood anxiety, yet not all youth improve. Children do not always have insight on their distress, which can limit the utility of self-reported units of distress (SUDS) during exposures. Physiological assessment provides an objective means of monitoring emotional arousal.

12/29/2020 8:34:10 AM +00:00

Internet addiction and associated factors among medical and allied health sciences students in northern Tanzania: A crosssectional study

Internet addiction is one of the fast-growing addictive behaviors and is a significant public health problem affecting a large number of people worldwide. Excessive use of the internet among university students increases their risk of internet addiction and related negative consequences.

12/29/2020 8:34:04 AM +00:00

Discrepancies between explicit and implicit evaluation of aesthetic perception ability in individuals with autism: A potential way to improve social functioning

The capacity to evaluate beauty plays a crucial role in social behaviour and social relationships. It is known that some characteristics of beauty are important social cues that can induce stereotypes or promote different behavioural expectations. Another crucial capacity for success in social interactions is empathy, i.e. the ability to understand and share others’ mental and emotional states.

12/29/2020 8:33:57 AM +00:00

CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: Factor structure and psychometric properties

Instruments for monitoring the clinical status of adolescents with emotional problems are needed. The Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM) according to theory measures problems/ symptoms, well-being, functioning and risk. Documentation of whether the theoretical factor structure for CORE-OM is applicable for adolescents is lacking.

12/29/2020 8:33:50 AM +00:00

Time preference and personal value: A population-based cross-sectional study in Japan

This study aimed to investigate the association between time preference (i.e., time discounting and hyperbolic time discounting) and personal values (the areas of priority values and commitment to value) in a sample of adult community residents in Japan.

12/29/2020 8:33:43 AM +00:00

Characteristics of adolescent boys who have displayed harmful sexual behaviour (HSB) against children of younger or equal age

Adolescents who have displayed harmful sexual behaviour (HSB) are often described as a heterogeneous population, but different ofender-, offense-, or victim-based typologies have been proposed. Two common typologies are based on the victim’s age and/or on ofender–victim age discrepancies.

12/29/2020 8:33:36 AM +00:00

Perceived leader integrity as a mediator between ethical leadership and ethical climate in a teaching context

Scandalous incidents occurring in prominent organisations in the world have brought to limelight the role of leaders in shaping the ethical climate of their organisations. As a result, several studies across different organisational/occupational contexts and climes have examined and unanimously proven that ethical leadership was positively related to ethical climate.

12/29/2020 8:33:29 AM +00:00

Personality traits, emotional intelligence and decision-making styles in Lebanese universities medical students

This study aims to assess the impact of personality traits on emotional intelligence (EI) and decisionmaking among medical students in Lebanese Universities and to evaluate the potential mediating role-played by emotional intelligence between personality traits and decision-making styles in this population.

12/29/2020 8:33:22 AM +00:00

A revised short version of the compassionate love scale for humanity (CLS-H-SF): Evidence from item response theory analyses and validity testing

Compassionate love is defined as awareness and understanding of one’s suffering, connecting with the distress, and being emotionally and cognitively moved to alleviate suffering. The Compassionate Love Scale for Humanity (CLS-H) was developed to measure compassion towards strangers who need help and/or are vulnerable.

12/29/2020 8:33:16 AM +00:00

Association between HEXACO personality traits and medical specialty preferences in Mexican medical students: A cross-sectional survey

Medical specialty is a critical choice in a physician’s life because it determines their professional future and medical practice. While some are motivated to choose a specific specialty based on the monetary gain it can provide, others are inspired by seeing the work performed by a physician or by a patient’s recovery. It is common to stereotype doctors’ personalities by their specialty.

12/29/2020 8:33:10 AM +00:00

Reliability and validity of the Japanese version of the active-emphatic listening scale

Active-emphatic listening is active listening that focuses on empathy. The Active-Empathic Listening Scale (AELS) is a self-report scale comprising three dimensions: sensing, processing, and responding. However, translated versions are not available for languages used in Asian countries, such as Japanese.

12/29/2020 8:33:03 AM +00:00

Mindfulness in primary school children as a route to enhanced life satisfaction, positive outlook and effective emotion regulation

Mindfulness programmes as a potential avenue of enhancing pupil wellbeing are beginning to show great promise. However, research concerning the effectiveness of mindfulness training for primary aged school children (7–11 years of age) has been neglected.

12/29/2020 8:32:57 AM +00:00