Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 32 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lịch sử ra đời của ngân hàng, các giai đoạn phát triển của ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-2-ths-nguyen-thuy-dung-6fubuq.html

Nội dung


HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

NỘI DUNG BÀI HỌC
1

Lịch sử ra đời của ngân hàng

2
3
4

Các giai đoạn phát triển của ngân hàng
Ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung gian

MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Biết được lịch sử ra đời và phát triển của
hệ thống ngân hàng

- Hiểu được hệ thống ngân hàng 2 cấp là
gì.
- Phân biết được các loại hình ngân hàng,
nắm được chức năng và các nghiệp vụ cơ
bản

2.1 Lịch sử ra đời của ngân hàng
- Những ngân hàng đầu tiên được biết tới
trong lịch sử nhân loại là các đền thờ cổ đại.
- Thế kỷ 18 TCN: Hình thức ngân hàng sơ
khai được nhiều nhà sử học cho rằng đã hình
thành trước khi con người phát minh ra tiền.

- Thế kỷ thứ 4 TCN: hoạt động NH được tổ
chức trong 3 khu vực: nhà thờ, khu vực tư và
khu vực công.

2.2 Các giai đoạn phát triển
Thế kỷ
15 - 18

Thế kỷ
18 - 20

Thế kỷ 20
đến nay

- Các NH hoạt
động độc lập

- Nhà nước can
thiệp vào hoạt
động NH

- 1 NH phát hành
& nhà nước quản
lý NH phát hành

- NH phát hành
& NH trung gian

- Hình thành hệ
thống ngân hàng
2 cấp

- Hoạt
động
nhìn chung là
tương tự nhau

1123924

Tài liệu liên quan


Xem thêm