Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết. Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 Thị trường sơ cấp – Phát hành chứng khoán do TS. Trần Thị Mộng Tuyết biên soạn với nội dung chính là: Phương thức phát hành, bảo lãnh phát hành, chức năng của tổ chức bảo lãnh phát hành,.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-tien-te-chuong-5-ts-tran-thi-mong-tuyet-xnpbuq.html

Nội dung


1117723

Tài liệu liên quan


Xem thêm