Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính của Việt Nam năm 2016 và dự báo 2017

Bài viết đề cập và bình luận một số diễn biến quan trọng về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính trong năm 2016, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần duy trì sự ổn định và tận dụng những cơ hội thuận lợi, thúc đẩy phát triển của nền kinh tế trong năm 2017.

5/22/2021 5:49:14 AM +00:00

Báo cáo ngân sách của Chính phủ Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nội dung của bài viết này tìm hiểu hệ thống ngân sách vốn và ngân sách hoạt động của Chính phủ Mỹ là cần thiết cho quá trình thiết lập báo cáo ngân sách của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

5/22/2021 4:41:03 AM +00:00

Thực trạng rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị

Bài viết dựa trên tổng hợp dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức, nhóm tác giả phân tích thực trạng rủi ro hệ thống tại ngân hàng thương mại Việt Nam, giai đoạn 2009- 2019, thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, cơ cấu tín dụng, đòn bẩy tài chính và khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm quản lý rủi ro hệ thống trong khu vực ngân hàng.

5/22/2021 3:06:03 AM +00:00

Một số kĩ thuật học máy cho chấm điểm tín dụng

Bài viết đưa ra một số kỹ thuật học máy cho chấm điểm tín dụng đã và đang được các tổ chức tài chính và ngân hàng sử dụng; đưa ra kết quả thử nghiệm các kỹ thuật học máy trên bộ dữ liệu Kaggle- bộ dữ liệu miễn phí cho nghiên cứu về khoa học dữ liệu, từ đó đánh giá hiệu suất phân loại của các kỹ thuật học máy này. Qua đánh giá thì các thuật toán về học sâu cho kết quả khá tốt và cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.

5/22/2021 3:05:57 AM +00:00

Đề xuất chính sách quản lý kiều hối trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

Bài viết nghiên cứu dựa trên số liệu thống kê từ Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, phân tích thực trạng chính sách quản lý kiều hối ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp về chính sách quản lý, nhằm tăng nguồn kiều hối cũng như tạo thuận lợi để tiếp tục thu hút kiều hối gửi về nước.

5/22/2021 3:05:44 AM +00:00

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tác động của vốn chủ sở hữu đến tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006–2018.

5/21/2021 10:02:01 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Ngành: Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh viên Khối ngành Tài chính ngân hàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm 9 chương được trình bày như sau: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp; Nghiệp vụ cho vay dài hạn khách hàng doanh nghiệp; Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân; Nghiệp vụ chiết khấu chứng từ có giá; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu.

5/21/2021 9:39:38 PM +00:00

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Tài chính Ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 được tóm tắt lại các nội dung cơ bản theo chương trình môn học bậc Cao đẳng; là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh ngành Tài chính ngân hàng, đáp ứng chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung giáo trình gồm có 7 chương được trình bày như sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp; Thời giá tiền tệ; Giá sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp;...

5/21/2021 9:37:20 PM +00:00

Giáo trình Thanh toán quốc tế (Nghề: Tài chính Ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thanh toán quốc tế bao gồm 6 chương được trình bày cụ thể như sau: Các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng ngoại thương; Tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương; Các công cụ thanh toán quốc tế sử dụng trong ngoại thương; Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dựng trong ngoại thương; Các phương thức thanh toán quốc tế kèm chứng từ thương mại và phi thương mại sử dụng trong ngoại thương; Bộ chứng từ của thanh toán quốc tế.

5/21/2021 9:36:51 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm. Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản như: Bản chất của bảo hiểm, các chức năng của công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (PC), định giá và đánh giá hoạt động của một công ty bảo hiểm, qũy hưu trí.

5/21/2021 9:00:51 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại. Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản như: Khái quát về ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng thương mại, quản lý nhà nước với ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:42 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 11: Các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất

Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất như: Hợp đồng hoán đổi lãi suất (swap lãi suất), trần lãi suất, sàn lãi suất, kết hợp trần - sàn lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:33 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về thị trường quyền chọn, đầu cơ và phòng ngừa rủi ro với quyền chọn cổ phiếu, phí quyền chọn, quyền chọn hợp đồng tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:25 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 9: Thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính

Chương 9: Thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát thị trường hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai tài chính, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, rủi ro khoảng mở của hợp đồng tương lai tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:16 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 7&8: Thị trường cổ phiếu

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 7&8: Thị trường cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm cổ phiếu, chức năng thị trường cổ phiếu, các phương thức thực hiện giao dịch trên thị trường, định giá cổ phiếu, rủi ro của cổ phiếu.

5/21/2021 9:00:07 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 6: Thị trường khoản vay thế chấp bất động sản

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Thị trường khoản vay bất động sản, rủi ro đầu tư vào khoản vay bất động sản, dịch vụ cho khoản vay bất động sản, các dạng của khoản vay bất động sản, chứng khoán bất động sản chuyển tiếp, định giá các khoản vay bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:00 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 5: Thị trường trái phiếu

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 5: Thị trường trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm trái phiếu, trái phiếu kho bạc, trái phiếu đô thị, khái niệm trái phiếu công ty, đặc trưng của trái phiếu công ty, bán trái phiếu công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:59:51 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 4: Thị trường tiền tệ

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường tiền tệ. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Khái niệm và đặc điểm thị trường tài chính, mục đích tham gia thị trường tài chính, các thành phần tham gia thị trường tài chính, tín phiếu kho bạc, lợi suất trên tín phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:59:37 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 3: Cấu trúc của lãi suất

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, cấu trúc thời hạn của lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:59:30 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 2: Lãi suất

Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Khái niệm và chức năng của lãi suất, lý thuyết lãi suất dựa trên quỹ có thể cho vay, các lực lượng kinh tế tác động tới lãi suất, dự báo lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:59:22 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế toàn cầu, cấu trúc của thị trường tài chính, tài sản tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 8:59:13 PM +00:00

Determinants affecting tax compliance: A case of business households in Ho Chi Minh City, Vietnam

This paper aims to identify key factors influencing the tax compliance of business households in Ho Chi Minh City, Vietnam. The researchers surveyed 215 owners of business households in Ho Chi Minh City from June 2020 to July 2020.

5/21/2021 8:33:53 PM +00:00

Tác động của đặc điểm ban giám đốc và đặc điểm doanh nghiệp đến công bố trách nhiệm xã hội tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu liệu mức độ tác động của đặc điểm ban giám đốc và đặc điểm doanh nghiệp đối với việc công bố trách nhiệm xã hội tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

5/21/2021 8:00:04 PM +00:00

Tác động của các nhân tố nội tại và vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài nghiên cứu tiến hành điều tra mối quan hệ giữa các nhân tố nội tại và vĩ mô đối với tăng trưởng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng bốn phương pháp kinh tế lượng bao gồm: Mô hình Pooled OLS, mô hình ảnh hưởng cố định (FEM), mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) và mô hình ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) kết hợp dữ liệu bảng cân bằng của 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017.

5/21/2021 7:59:57 PM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chương 5: Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương này có những nội dung chính sau: Mục đích và thông tin phục vụ phân tích, nội dung phân tích và đánh giá, xếp hạng ngân hàng thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:27:30 PM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chương 4: Định giá các dịch vụ của ngân hàng thương mại. Chương này có những nội dung chính sau: Các loại giá sản phẩm và phương pháp định giá sản phẩm của ngân hàng thương mại, xác định lãi suất tài sản sinh lãi, định giá nguồn vốn huy động,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:27:14 PM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại. Chương này có những nội dung chính sau: Những vấn đề chung về rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:26:56 PM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chương 2: Quản trị kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ khác của ngân hàng thương mại. Chương này có những nội dung chính sau: Quản trị kinh doanh ngoại hối, quản trị dịch vụ bảo lãnh, quản trị các dịch vụ khác,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:26:38 PM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chương 1 - Quản trị hoạt động cho thuê và đầu tư tài chính của ngân hàng thương mại. Chương này có những nội dung chính sau: Quản trị hoạt động cho thuê tài chính, một số vấn đề cơ bản về cho thuê và cho thuê tài chính, các hình thức cho thuê tài chính, quản trị cho thuê tài chính, quản trị hoạt động đầu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 4:26:23 PM +00:00

Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng Chương 7 được trình bày như sau: Quản trị rủi ro lãi suất, đánh giá rủi ro lãi suất, kiểm soát và tài trợ tổn thất do rủi ro lãi suất, quản trị rủi ro tín dụng.

5/21/2021 4:24:58 PM +00:00