Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế - PGS.TS Trần Hoàng Ngân

Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế cung cấp đến các bạn 9 bài học với những kiến thức tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái; các nghiệp vụ hối đoái và thị trường giao sau, tiền gửi ngoại tệ; hối phiếu; Cheque và thẻ thanh toán; phương thức chuyển tiền và ghi sổ; phương thức thanh toán nhờ thu; phương thức giao chứng từ nhận tiền; phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.

9/24/2020 5:13:03 PM +00:00

Will COVID 19 pandemic trigger another global banking crisis - A lesson from previous global financial crisis

This research described the effects and devastation of the epidemic on the global economy, focusing on analysing the impacts on the international financial banking system.

9/24/2020 1:56:56 PM +00:00

Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xếp hạng tín dụng khách hàng (hay còn được gọi là chấm điểm tín dụng) được đánh giá là một trong những khâu quan trọng nhất giúp các ngân hàng thương mại (NHTM)/ tổ chức tín dụng (TCTD) phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Bài viết trình bày việc đề xuất một giải pháp cho phép các NHTM/TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng trong khi hạn chế tối đa việc chia sẻ dữ liệu của khách hàng giữa các bên liên quan.

8/29/2020 6:45:18 AM +00:00

Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, gia tăng áp lực cạnh tranh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận có thể thôi thúc những hành vi, hoạt động vi phạm pháp luật của ngân hàng thương mại (NHTM). Đặc biệt, khi xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền (phạt tài chính) trong hoạt động của NHTM tại Việt Nam được đánh giá là chưa đủ sức răn đe, chưa linh hoạt và chưa tương xứng với quy mô lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm.

8/29/2020 6:44:48 AM +00:00

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế

Bài viết nhằm phát hiện các nhân tố tác động tới sự hài lòng và từ đó tác động tới lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế. Tác giả đã áp dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương từng phần nhỏ nhất PLSSEM dựa trên dữ liệu thu thập được từ 367 phiếu khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng theo khung mô hình SERVPERF.

8/29/2020 6:42:45 AM +00:00

Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của bốn thành phần trách nhiệm xã hội (TNXH) theo lý thuyết Carroll (1991) đến giá trị thương hiệu theo khía cạnh khách hàng của Aaker (1991). Mẫu được sử dụng bao gồm 254 khách hàng đang giao dịch tại 25 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở đồng bằng sông Cửu Long.

8/29/2020 6:41:00 AM +00:00

Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các đặc điểm bên trong công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình Dechow và cộng sự (1995) đo lường dồn tích bất thường đại diện chất lượng thông tin báo cáo tài chính.

8/29/2020 6:40:48 AM +00:00

Bài thuyết trình Tín dụng chứng từ: Thư tín dụng

Bài thuyết trình Tín dụng chứng từ: Thư tín dụng phân tích vận đơn, chứng từ hàng hóa phù hợp với mọi điều khoản điều kiện của L/C của một số đơn vị doanh nghiệp để phân tích rủi ro của Ngân hàng phát hành gặp phải;

8/29/2020 3:56:12 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

Bài viết nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh tín dụng của ngân hàng, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa và đưa ra các giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

8/29/2020 3:24:22 AM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smartbanking của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

Bài viết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 196 khách hàng chưa sử dụng nhưng biết đến dịch vụ hoặc đã và đang sử dụng dịch vụ Smart Banking của ngân hàng này thông qua bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn. Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã kế thừa và đề xuất 7 nhân tố có thể ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang.

8/29/2020 3:11:39 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa dựa trên số liệu thu thập từ 190 nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

8/29/2020 3:10:20 AM +00:00

Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bài viết nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo nói chung, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng; đề xuất giải pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện công tác xoá đói giảm nghèo.

8/29/2020 2:54:11 AM +00:00

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Bài viết nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và sau khi gia nhập các cam kết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng (CPTPP).

8/29/2020 2:49:12 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc

Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Kinh Bắc thông qua quy mô, cơ cấu, mối quan hệ với kết quả sử dụng vốn. Từ đó đưa ra ba nhóm giải pháp góp phần đẩy mạnh huy động vốn tại Chi nhánh là: tăng vốn chủ sở hữu; mở rộng các kênh phân phối; phát triển nguồn nhân lực.

8/29/2020 2:48:07 AM +00:00

Lựa chọn giải pháp xử lý ngân hàng thương mại sau khi bị đưa vào trạng thái kiểm soát đặc biệt để ổn định thị trường tài chính Việt Nam

Bài viết trình bày một số trao đổi về những phương án xử lý ngân hàng yếu với mục tiêu góp phần ổn định thị trường tài chính Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

8/29/2020 12:54:00 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bài viết đề xuất một số gợi ý chính sách cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhằm hạn chế hành vi quản trị lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán.

8/29/2020 12:28:05 AM +00:00

Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

Bài nghiên cứu xem xét tác động của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng nợ của các doanh nghiệp, bằng việc sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 690 các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017.

8/29/2020 12:27:16 AM +00:00

Sự phát triển của khu vực ngân hàng và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Nghiên cứu đánh giá tác động sự phát triển của khu vực ngân hàng đến hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam. Bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, kết quả cho thấy hệ thống ngân hàng phát triển có thể thay thế các tổ chức tài chính vi mô chính thức trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

8/29/2020 12:20:41 AM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến sở hữu tài khoản chính thức của hộ nông thôn tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu này phân tích những rào cản trong tiếp cận tài khoản chính thức của hộ gia đình nông thôn, qua đó đề xuất chính sách nhằm tăng cường tiếp cận thị trường tài chính chính thức. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng, với dữ liệu thu thập từ phỏng vấn trực tiếp 711 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 12:07:25 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành): Tài chính tín dụng nông thôn

Học phần Tài chính tín dụng nông thôn trang bị cho người học khả năng hiểu biết cơ bản về tài chính, thị trường tài chính, tín dụng. Người học biết thêm kiến thức về quản lý tài chính, các hình thức tín dụng hiện nay. Ngoài ra còn nắm được kiến thức cơ bản về tiền tệ, chính sách tiền tệ và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

8/29/2020 12:06:06 AM +00:00

Repayment behavior and default position of credit availed farmers: An empirical study from Nayagarh district of Odisha, India

Efficient utilization of credit and prompt repayment go hand in hand. If the credit is utilized properly then there is every possibility of having good returns, which in turn can help to repay the loan in time and timely repayment helps the borrower to get escape from the debt trap and acquire the benefit of interest subvention provided by the government.

8/28/2020 9:35:47 PM +00:00

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Kết hợp mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng (CVTD); làm rõ thực trạng hoạt động CVTD, từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên (Agribank Thái Nguyên).

8/28/2020 8:35:38 PM +00:00

Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Bài viết nghiên cứu cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Hà Nội và nhằm kiểm định các yếu tố có ảnh hưởng đến cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng TMCP.

8/28/2020 8:35:00 PM +00:00

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

8/28/2020 8:34:53 PM +00:00

A simple and precise method for pricing convertible bond with credit risk

This paper presents a new model for valuing hybrid defaultable financial instruments, such as, convertible bonds. In contrast to previous studies, the model relies on the probability distribution of a default jump rather than the default jump itself, as the default jump is usually inaccessible. As such, the model can back out the market prices of convertible bonds. A prevailing belief in the market is that convertible arbitrage is mainly due to convertible underpricing. Empirically, however, we do not find evidence supporting the underpricing hypothesis. Instead, we find that convertibles have relatively large positive gammas. As a typical convertible arbitrage strategy employs delta-neutral hedging, a large positive gamma can make the portfolio highly profitable, especially for a large movement in the underlying stock price.

8/28/2020 8:20:04 PM +00:00

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 32

The following will be discussed in this chapter: Banking supervision, bank supervision models in the industrialized countries, basel guidelines on supervision, supervisory methodologies, on-site examinations, financial sector of Pakistan,...

8/28/2020 7:06:32 PM +00:00

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 31

The following will be discussed in this chapter: After the successful completion of this course, students will have: Knowledge and understanding of: importance of banking supervision, banking sector in pakistan, role of the supervisor/regulator,...

8/28/2020 7:06:26 PM +00:00

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 30

The following will be discussed in this chapter: What are prudential regulations? prudential regulations, for agriculture financing, for corporate/commercial banking, for small & medium enterprise financing, for consumer financing, for microfinance Banks.

8/28/2020 7:06:20 PM +00:00

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 29

The following will be discussed in this chapter: The negotiable Instruments ACT, financial institutions ordinance 2001, foreign exchange regulation act.

8/28/2020 7:06:14 PM +00:00

Lecture Legal and regulatory aspects of banking supervision – Chapter 28

An Act to regulate certain payments, dealings in foreign exchange and Securities and the import and export of currency and. WHEREAS it is expedient in the economic and financial interest of Pakistan to provide for the regulation of certain payments, dealings in foreign exchange and securities and the import and export of CURRENCY.

8/28/2020 7:06:08 PM +00:00