Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Bài giảng Marketing ngân hàng Bài 6 trình bày các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm kênh phân phối ngân hàng, các loại kênh phân phối, vai trò của kênh phân phối, mục tiêu chiến lược của phân phối ngân hàng, lựa chọn kênh phân phối.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-bai-6-ths-nguyen-thuy-dung-ifubuq.html

Nội dung


NHẮC LẠI BÀI CŨ
Nêu quy trình định giá SPDV NH?
Xác định
mục tiêu
1

Lựa chọn
pp định giá

Phân tích
chi phí
2

Đánh giá cầu

3

4

Nghiên cứu đối
thủ cạnh tranh

5

6

Các quyết
định giá

BÀI 6:
CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

NỘI DUNG BÀI HỌC
01

02

03

KHÁI NIỆM,
ĐẶC ĐIỂM KÊNH
PHÂN PHỐI NH

CÁC LOẠI
KÊNH PHÂN
PHỐI

VAI TRÒ
CỦA KÊNH
PHÂN PHỐI

04
MỤC TIÊU CHIẾN
LƯỢC CỦA PHÂN
PHỐI NH

05
LỰA CHỌN
KÊNH PHÂN
PHỐI

6.1 Khái niệm
 Kênh phân phối là công cụ trực tiếp đưa sản phẩm
dịch vụ của NH đến với KH
 Là tập hợp các yếu tố tham
gia trực tiếp vào quá trình
đưa SPDV của NH đến với
KH; bao gồm: tổ chức, cá
nhân và các phương tiện thực
hiện các hoạt động đưa
SPDV đến với khách hàng

Đặc điểm kênh phân phối NH
 Phân phối trực tiếp là
chủ yếu
 Được thực hiện trên
phạm vi rộng

 Hệ thống phân phối của
NH rất phong phú và
đa dạng

1123900

Tài liệu liên quan


Xem thêm