Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương mở đầu - Hồ Văn Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương mở đầu - Hồ Văn Dũng. Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương mở đầu do Hồ Văn Dũng biên soạn với mục tiêu chính là sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể áp dụng được các khái niệm, nguyên lý, và các công cụ của kinh tế học vi mô.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-vi-mo-chuong-mo-dau-ho-van-dung-f6obuq.html

Nội dung


Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Khoa Thương mại - Du lịch

21-Dec-16

Giới thiệu môn học:

KINH TẾ VI MÔ
(MICROECONOMICS)Kinh tế học vi mô giới thiệu những mô hình ra quyết
định của các tác nhân kinh tế riêng lẻ: người tiêu
dùng, doanh nghiệp và chính phủ.Sự tương tác giữa những tác nhân này trong thị
trường sản phẩm và yếu tố sản xuất được phân tích
bằng cách dùng những khái niệm về cầu thị trường,
cung thị trường, cân bằng thị trường, lý thuyết về
hành vi của người tiêu dùng, lý thuyết về hành vi của
doanh nghiệp.Nghiên cứu các loại thị trường: cạnh tranh hoàn hảo,
độc quyền, cạnh tranh độc quyền, độc quyền nhóm.

GIỚI THIỆU MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ
GV: Hồ Văn Dũng
Khoa Thương mại – Du lịch
Đại học Công nghiệp Tp.HCM

21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng

1

Kết cấu môn học:

21-Dec-16

Chương 1. Khái quát về kinh tế họcChương 2. Cầu, cung và cân bằng thị trườngChương 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùngChương 4. Lý thuyết hành vi doanh nghiệpChương 5. Thị trường cạnh tranh hoàn hảoChương 6. Thị trường độc quyền hoàn toànChương 7. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

GV: Hồ Văn Dũng

2

Mục tiêu môn học:21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng
3Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể áp
dụng được các khái niệm, nguyên lý, và các
công cụ của kinh tế học vi mô để:
Hiểu bản chất các vấn đề kinh tế được đề
cập trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Áp dụng kiến thức nền tảng của kinh tế học vi
mô cho các môn học chuyên ngành sau này.
Hiểu biết và nắm bắt các quy luật kinh tế trên
thị trường nhằm vận dụng trong hoạt động
kinh doanh.

21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng

Yêu cầu đối với sinh viên:

Yêu cầu đối với sinh viên (tt):

 Kinh tế học là môn học mang tính thực tiễn và phân4

tích. Sinh viên không thể đạt được mục tiêu của môn
học bằng cách cố gắng học thuộc lòng hay nhồi nhét
kiến thức vào những phút cuối trước ngày thi.
 Vì vậy, trong suốt quá trình học, sinh viên cần nỗ lực

để hiểu các khái niệm, nguyên lý, các công cụ của
kinh tế học vi mô và phát triển khả năng ứng dụng
chúng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong
thực tế. Khả năng này đòi hỏi sinh viên phải đọc sách
giáo khoa, bài giảng, bài đọc, nghiên cứu tài liệu, làm
bài tập và theo dõi những thảo luận trên báo chí.
21-Dec-16

Hồ Văn Dũng

GV: Hồ Văn Dũng

5

Môn học được xây dựng với một cấu trúc
chặt chẽ và thống nhất, trong đó các khái
niệm mới được xây dựng trên các khái niệm
cũ, nội dung các chương sau sử dụng kiến
thức nền của các chương trước. Do vậy, sinh
viên phải học tập một cách liên tục và ôn tập
thường xuyên. Nhiệm vụ của sinh viên là
tham dự lớp đầy đủ, đọc kỹ tài liệu yêu cầu
trước khi đến lớp, tích cực tham gia thảo luận
và hoàn tất bài tập theo yêu cầu.

21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng

6

1

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Khoa Thương mại - Du lịch

21-Dec-16

Yêu cầu:

Giáo trình và tài liệu tham khảo:

Sinh viên phải đọc kỹ bài giảng, bài đọc,
đọc sách trước khi đến lớp.
 Cuối mỗi chương, SV phải tự nỗ lực
làm bài tập và đánh các câu hỏi trắc
nghiệm trong sách, các câu hỏi trắc
nghiệm tìm kiếm được trên mạng.

Giáo trình
Tài liệu tham khảo21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng

Giáo trình Kinh tế vi mô, Khoa QTKD, Trường Đại học
Công nghiệp Tp.HCM

Kinh tế vi mô, TS. Lê Bảo Lâm và ctg, Trường Đại học Kinh
tế Tp.HCM, NXB Thống kê
Bài tập Kinh tế vi mô, TS. Nguyễn Như Ý và ctg, Trường
Đại học Kinh tế Tp.HCM, NXB Thống kê
Bài giảng Nguyên lý kinh tế vi mô, Nguyễn Văn Ngọc,
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế
Quốc dân, 2008
Kinh tế học vi mô, Robert S. Pindyck – Daniel L. Rubinfeld,
NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2000

7

8

Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô

Bài giảng KTVM lưu tại:

Câu hỏi trắc nghiệm trong sách Bài tập
Kinh tế vi mô – Trường Đại học Kinh tế
Tp.HCM
 Câu hỏi trắc nghiệm trong sách Kinh tế
vi mô, Khoa Quản trị Kinh doanh – Đại
học Công nghiệp Tp.HCM
 Các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô
tìm kiếm được trên mạng

https://sites.google.com/site/dung
hovanthuongmai21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng

9

Cấu trúc điểm
 Thang điểm đánh giá kết quả cuối cùng của môn học

21-Dec-16

GV: Hồ Văn Dũng

10

Nội quy lớp học
 Sinh viên học đúng theo danh sách đăng ký lớp học phần.

được tính dựa trên những trọng số sau:

 Đi học đúng giờ. Nếu SV đến trễ quá 15 phút, SV sẽ khôngĐiểm kiểm tra giữa kỳ (trắc nghiệm; chương 1, 2, 3):
trọng số 30% (sau khi kết thúc chương 3 một tuần)

 Trong giờ học:Điểm kiểm tra thường xuyên là điểm trung bình chung 2
cột điểm: trọng số 20%

Cột 1: Điểm 1 bài kiểm tra thường xuyên tại lớp (tự
luận; bài tập chương 2, 3, 4, 5). Kiểm tra vào buổi
học cuối cùng của môn học.Cột 2: điểm đi học chuyên cần và phát biểu trên lớpĐiểm thi cuối kỳ (trắc nghiệm, 7 chương): trọng số 50%

Hồ Văn Dũng

được vào lớp.
Tắt điện thoại di động, không để điện thoại trên bàn.
Không đi ra ngoài trừ những trường hợp khẩn thiết.
Không nói chuyện.
Không ăn.
Không nhai kẹo cao su.
Không ngủ trong lớp.
Không sử dụng các thiết bị không dây và không mở laptop
nếu GV không yêu cầu.
12

2

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Khoa Thương mại - Du lịch

21-Dec-16

Chính sách đối với môn học

Chính sách đối với môn học

 Cột điểm chuyên cần và phát biểu (10 điểm) trong đó

chuyên cần được tối đa 7,5 điểm, phát biểu được tối đa
2,5 điểm.
 Mỗi lần phát biểu đúng được tính 0,5 điểm.

 Chỉ chấp nhận nghỉ học có phép với những

trường hợp giấy nghỉ phép có sự xác nhận của
Lãnh đạo khoa chủ quản sinh viên.

 Không vắng buổi nào trong suốt 15 buổi học: điểm

chuyên cần là 7,5 điểm.
 Vắng 1 buổi: điểm chuyên cần là 6,5 điểm.
 Vắng 2 buổi: điểm chuyên cần là 5 điểm.
 Vắng 3 buổi: điểm chuyên cần là 3 điểm.

Lưu ý: chi phí cơ hội tăng dần.
 Vắng 4 buổi không phép: bị cấm thi.

13

14

Các nhà tâm lý giáo dục đã đúc kết:
Sau 2 tuần, chúng ta có xu hướng nhớ…
Chúng ta nhớ
10%

Những gì ta
đọc

20%

21-Dec-16

nói (đối thoại với thầy, thảo luận nhóm...)

90%

15

nghe và thấy (các phương tiện nghe nhìn)

70%

GV: Hồ Văn Dũng

thấy

50%

21-Dec-16

nghe

30%

nói và làm điều chúng ta suy nghĩ
(đóng kịch, sắm vai thực tập trong phòng thí
nghiệm hay hiện trường để áp dụng điều đã
học...)
GV: Hồ Văn Dũng

16

Ghi nhớ: Giỏi lý thuyết là nền tảng
của thực hành giỏi
Chúc các bạn đạt kết quả tốt môn học Kinh tế vi mô

21-Dec-16

Hồ Văn Dũng

GV: Hồ Văn Dũng

17

3

1117093

Tài liệu liên quan


Xem thêm