Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 1 - Hồ Văn Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 1 - Hồ Văn Dũng. Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 1 Nhập môn Kinh tế Quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với các nội dung chính như: Thương mại quốc tế, nguyên nhân của thương mại quốc tế, đặc điểm của thương mại thế giới,.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-quoc-te-chuong-1-ho-van-dung-04obuq.html

Nội dung


Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 21-Dec-16 1.1. Đối tượng của môn học KTQT Chương 1. Nhập môn Kinh tế Quốc tế 21-Dec-16 Hồ Văn Dũng 1 1.1. Đối tượng của môn học KTQT Hồ Văn Dũng 2 1.1. Đối tượng của môn học KTQT 1.1.1. Khái niệm (tt)  “Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trong quá trình tìm kiếm các biện pháp, cách thức giúp khai thác có hiệu quả các nguồn lực kinh tế trên phạm vi toàn cầu để thỏa mãn nhu cầu của từng quốc gia nói riêng và của cả thế giới nói chung một cách tốt nhất”. 21-Dec-16 1.1.1. Khái niệm “Kinh tế quốc tế (hay Kinh tế học quốc tế) nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa các nền kinh tế của các nước và các khu vực trên thế giớ

1117042

Tài liệu liên quan


Xem thêm