Bài giảng dạy học vi mô góp phần nâng cao kĩ năng soạn giảng cho sinh viên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng dạy học vi mô góp phần nâng cao kĩ năng soạn giảng cho sinh viên. Nội dung của bài giảng trình bày về dạy học vi mô, phương pháp dạy học vi mô trong soạn giảng, thiết kế kế hoạch bài dạy, thực hành tập giảng, thực hành chính khóa, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, quy trình soạn bài giảng dạy học vi mô và những điều cần lưu ý trong dạy học vi mô.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-day-hoc-vi-mo-gop-phan-nang-cao-ki-nang-soan-giang-cho-sinh-vien-szmbuq.html

Nội dung


DẠY HỌC VI MÔ GÓP PHẦN
NÂNG CAO KĨ NĂNG SOẠN GIẢNG CHO SINH VIÊN

Thạc sĩ Phạm Thị Minh Lương

1. Đặt vấn đề
- Dạy học vi mô là quá trình tổ chức lớp học
theo qui mô nhỏ, nhằm phát huy tính tích cực,
coi trọng rèn kĩ năng NVSP cho SV.
- Soạn giảng theo PPDH vi mô mang hiệu quả thiết thực
nhiều mặt:
+ GV nắm bắt được thực chất tình trạng dạy và học.
+ Hiểu sâu sắc từng SV.
+ Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nâng cao
kĩ năng soạn giảng của SV.

=> Điều chỉnh kịp thời PPDH, chú trọng
rèn và nâng cao năng lực SP cho từng SV

2. PPDH vi mô trong soạn giảng
=> Vận dụng dạy học vi mô ứng
với 2 giai đoạn thực hành:
- Giai đoạn 1: Soạn giáo án (Thiết kế kế hoạch
bài dạy).

- Giai đoạn 2: Tập giảng.

Mối quan hệ
LÍ THUYẾT

KĨ NĂNG
THIẾT KÊ KHBH
CỘNG ĐỒNG

GIẢNG TẬP
GIA ĐÌNH

Giai đoạn 1: Thiết kế kế hoạch bài dạy
- Mục tiêu: Sản phẩm kế hoạch bài dạy (KHBD)
(Từ bản viết tay -> word -> powerpoint).
- Cách thức:
+ KHBD bản viết tay -> nhằm giảm bớt tình trạng sao chép
copy -> Tổ/ nhóm đổi chéo nhận xét, phản hồi, chỉnh sửa, bổ
sung.
+ KHBD trên word -> Các tổ/ nhóm tiếp tục đổi chéo bài để
góp ý bổ sung chỉnh sửa trên phần mềm shawriting.
+ KHBD kết nối máy chiếu -> Cả lớp cùng chỉnh sửa dưới sự
định hướng của GV (Phần mềm shawriting).
+ KHBD trên powerpoint: (qui trình như trên).

=> Chuyển sang giai đoạn tập giảng.

1114262

Tài liệu liên quan


Xem thêm