Xem mẫu

KHOAN ĐỊNH HƯỚNG<br /> Bài giảng được soạn bởi<br /> Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí<br /> Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí<br /> Đại học Bách Khoa TP. HCM<br /> Tel: (08) 8647256 ext. 5767<br /> GEOPET<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Các ứng dụng của khoan định hướng<br /> 2. Các dạng quỹ đạo giếng khoan định hướng<br /> 3. Kỹ thuật định hướng<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Khoan định hướng<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. CÁC ỨNG DỤNG<br /> CỦA KHOAN ĐỊNH HƯỚNG<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Khoan định hướng<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> <br /> Khoan định hướng hiện nay đã trở thành một công nghệ rất quan<br /> trọng trong khai thác dầu khí.<br /> <br /> <br /> <br /> Yếu tố quan trọng nhất của khoan định hướng là cho phép khai thác<br /> và phát triển mỏ ở những khu vực trước đây không thể khai thác được<br /> hoặc không khai thác có hiệu quả.<br /> <br /> Khoan định hướng là sự kết hợp giữa khoa học chính xác và “nghệ<br /> thuật” trong việc chỉnh hướng giếng khoan theo một quỹ đạo đã thiết<br /> lập trước đó nhằm đạt được mục tiêu đề ra.<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Khoan định hướng<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> Ở giai đoạn ban đầu của ngành công nghiệp dầu khí, hầu hết giếng<br /> khoan là giếng thẳng đứng.<br /> <br /> <br /> <br /> 1929, một số phương pháp đo góc nghiêng của giếng khoan được giới<br /> thiệu trong quá trình khoan phát triển mỏ Seminole, Oklahoma, USA.<br /> <br /> <br /> <br /> 1930, giếng khoan định hướng có kiểm soát đầu tiên được thực hiện ở<br /> Huntington Beach, California, USA, từ một giàn khoan trên đất liền tới<br /> một tầng chứa dưới đáy biển.<br /> <br /> <br /> <br /> 1934, giếng khoan định hướng được dùng để hủy một giếng đang<br /> phun ở Conroe, Texas, USA.<br /> <br /> <br /> <br /> Từ đó đến nay, nhiều kỹ thuật và công nghệ mới ra đời giúp kiểm soát<br /> quỹ đạo giếng khoan định hướng.<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Khoan định hướng<br /> <br /> <br /> <br /> 5.1. Introduction<br /> <br /> 5<br /> <br />