Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 4: Quạt và hệ thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 4: Quạt và hệ thống. Nội dung của bài giảng trình bày về các loại quạt, các thông số, đặc tính, hình học, cách chọn quạt, các qui luật đồng dạng, vận hành và lắp đặt quạt, khảo nghiệm quạt, tính trở lực hệ thống và tính toán các kích thước chính của quạt.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bom-quat-may-nen-bai-4-quat-va-he-thong-sgmbuq.html

Nội dung


QUẠT và HỆ THỐNG
(FANS, BLOWERS AND SYSTEMS)

DẪN NHẬP
CÁC LOẠI QUẠT
CÁC THÔNG SỐ:
ĐẶC TÍNH, HÌNH HỌC
CHỌN QUẠT
CÁC QUI LUẬT ĐỒNG DẠNG
VẬN HÀNH, LẮP ĐẶT
• KHẢO NGHIỆM QUẠT
• TÍNH TRỞ LỰC HỆ THỐNG ( xem giáo trình)
• TÍNH TÓAN CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA QUẠT
Nguyễn Hùng Tâm

1

QUẠT và HỆ THỐNG
• Quạt được sử dụng nhiều
trong sinh họat, công nghiệp,
nhằm cung cấp gío, tiêu thụ
> 15% điện…gồm:
• Quạt, đường ống+co nối,
môtơ+điều khiển, thiết bị đo,
thiết bị đầu cuối (Bộ TĐN,
ĐHKK..)
• Fans: H< 1136mmWG
• (tỷ số nén 1.2 )
Nguyễn Hùng Tâm

2

QUẠT và HỆ THỐNG
• CÁC LOẠI QUẠT
– 4 LOẠI CHÍNH: li tâm ( centrifugal), hướng trục (axial),
hỗn hợp (mixed flow) và ngang dòng(cross flow)

Nguyễn Hùng Tâm

3

QUẠT và HỆ THỐNG
• QUẠT LITÂM: cấu tạo và NLHĐ

Thổi ra
Hút vào

Nguyễn Hùng Tâm

4

QUẠT LITÂM: cấu tạo và NLHĐ
FC Fan( Sirocco)

Quạt có 2
miệng hút

Plenum Fan

Nguyễn Hùng Tâm

5

1113578