Advanced Techniques in Biophysics

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 290 | FileSize: 8.13 M | File type: PDF
of x

Advanced Techniques in Biophysics. Technical advancements are basic elements in our life. In biophysical studies, new applications and improvements in well-established techniques are being implemented every day. This book deals with advancements produced not only from a technical point of view, but also from new approaches that are being taken in the study of biophysical samples, such as nanotechniques or single-cell measurements. This book constitutes a privileged observatory for reviewing novel applications of biophysical techniques that can help the reader enter an area where the technology is progressing quickly and where a comprehensive explanation is not always to be found..... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/advanced-techniques-in-biophysics-vh21tq.html

Nội dung


;XZQVOMZ;MZQM[QV*QWXPa[QK[ 2W[È4]Q[:)ZZWVLW )TQKQI)TWV[W-L[ !DVANCED 4ECHNIQUES IN "IOPHYSICS ?Q\P!.QO]ZM[QV+WTWZIVLQWTI\QWV[IZMTQIJTM NWZXZW[MK]\QWV]VLMZ\PM/MZUIV+WXaZQOP\4I_ 3PRINGER IS A PART OF 3PRINGER 3CIENCE"USINESS -EDIA [XZQVOMZWVTQVMKWU ª4QSJOHFS7FSMBH#FSMJO)FJEFMCFSH 1SJOUFEJO(FSNBOZ 0REFACE ÀbY]MbIVLKW_WZSMZ[PI^MILLZM[[MLXZW\MQVVIVWUMKPIVQK[I VM_U]T\QLQ[KQXTQVIZaIZMIWNZM[MIZKP\WLQZMK\TaUMI[]ZMUMKPIVQKITNWZKM[QV [QVOTMUWTMK]TM[JaIXXTaQVOI\WUQKNWZKMUQKZW[KWXa).54IZOM]VQTIUMTTIZ ... - tailieumienphi.vn 667793