825 Hán tự thông dụng dùng cho người học tiếng Nhật

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 57 | Page: 24 | FileSize: 0.66 M | File type: PDF
of x

825 Hán tự thông dụng dùng cho người học tiếng Nhật. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu về tiếng Nhật, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu 825 Hán tự thông dụng dùng cho người học tiếng Nhật dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 825 hán tự cho người học tiếng Nhật.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/825-han-tu-thong-dung-dung-cho-nguoi-hoc-tieng-nhat-i0i9tq.html

Nội dung


参 Tham : tham gia 主 Chủ : người chủ 介 Giới : giới thiệu 令 Lệnh : mệnh lệnh 休 Hưu : nghỉ ngơi 使 Sử : sử dụng 倒 Đảo : rơi , sụp đổ 乗 Thừa : lên xe 交 Giao : giao nhau 仕 Sĩ : công việc 以 Dĩ : lấy làm mốc 低 Đê : thấp 来 Lai : đến 候 Hậu : khí hậu 乾 Can : khô 京 Kinh : kinh đô 他 Tha : khác 仲 Trọng : đứng giữa,liên hệ 住 Trú : sống , cư ngụ 例 Lệ : ví dụ 借 Tá : vay mượn 事 Sự : việc 人 Nhân : người 付 Phó : giao phó , gắn vào 件 Kiện : sự kiện 何 Hà : cái gì 供 Cung : cung cấp 値 Trị : giá trị 丁 Đinh : can thứ 4 今 Kim : bây giờ 代 Đại : thời đại , thay thế 任 Nhiệm : trách nhiệm 作 Tác : làm 修 Tu : rèn luyện, sửa chữa 停 Đình : tạm ngừng 健 Kiện : khỏe mạnh 信 Tín : tín hiệu 億 Ức : 100 triệu 内 Nội : bên trong 冬 Đông : mùa đông 分 Phân : phút , phân chia 別 Biệt : riêng biệt 側 Trắc : phía , cạnh 伝 Truyền : truyền , phát 先 Tiên : trước 全 Toàn : toàn bộ 冷 Lãnh : lạnh ( nước ) 切 Thiết : cắt 利 Lợi : lợi ích, tiện lợi 備 Bị : chuẩn bị 働 Động : làm việc 元 Nguyên : căn nguyên 公 Công : công viên 出 Xuất : ra ngoài 刑 Hình : hình phạt 券 Khoán : vé , phiếu 便 Tiện : tiện lợi 価 Giá : giá trị 兄 Huynh : anh trai 具 Cụ : dụng cụ 刀 Đao : gươm đao 列 Liệt : hàng lối 刻 Khắc : điêu khắc 係 Hệ : quan hệ 優 Ưu : hiền lành , ưu việt 入 Nhập : vào 冊 Sách : cuốn sách 力 Lực : sức lực, năng lực 初 Sơ : đầu tiên 前 Tiền : phía trước 則 Tắc : quy tắc 努 Nỗ : nỗ lực 勝 Thắng : chiến thắng 化 Hoá : thay đổi 午 Ngọ : buổi trưa 卩 Bộ tiết 去 Khứ : quá khứ , bỏ lại 割 Cát : chia ra 勇 Dũng : dũng cảm 勢 Thế : thế lực 北 Bắc : phía bắc 半 Bán : phân nửa 卵 Noãn : trứng 又 Bộ Hựu : hơn nữa 功 Công : thành công 勉 Miễn : sự cố gắng 勤 Cần : chăm chỉ , phục vụ 匹 Thất : đếm con vật nhỏ 卒 Tốt : tốt nghiệp 危 Nguy : nguy hiểm 友 Hữu : bạn bè 加 Gia : tham gia, tăng lên 動 Động : chuyển động 勹 Bộ bao 区 Khu : quận , huyện 南 Nam : phía nam 厚 Hậu : dày , bề dày 反 Phản : ngược lại 助 Trợ : giúp , cứu 務 Vụ : việc , nghĩa vụ 包 Bao : bao bọc 千 Thiên : 1 ngàn 占 Chiếm , chiêm : giữ , bói 原 Nguyên : cao nguyên , nguyên thủy 取 Thủ : lấy 受 Thụ : nhận 史 Sử : lịch sử 吉 Cát : tốt lành 吸 Hấp : hút ( thuốc ) 呼 Hô : kêu , gọi 員 Viên : nhân viên 単 Đơn : đơn giản 口 Khẩu : cái miệng 右 Hữu : bên phải 同 Đồng : như nhau 吹 Xúy : thổi 命 Mệnh : sự sống 商 Thương : việc kinh doanh 厳 Nghiêm : nghiêm khắc 古 Cổ : cũ 司 Ty , tư : thuộc về chỉ huy , lãnh đạo 名 Danh : tên họ 告 Cáo : báo tin 和 Hoà : hòa bình , nước Nhật 問 Vấn : vấn đề , câu hỏi 因 Nhân : nguyên nhân 召 Triệu : gọi 各 Các : mỗi 何 Hà : cái gì 周 Chu : chu vi , xung quanh 品 Phẩm : hàng hóa 喜 Hỷ : vui mừng 回 Hồi : số lần , vặn xoay 可 Khả : có thể 合 Hợp , hiệp : nối lại 君 Quân : xưng hô dành cho nam giới 味 Vị : mùi vị , ý nghĩa 咲 Tiếu : nở hoa 喫 Khiết : ăn uống 困 Khốn : khó khăn 固 Cố : bền chắc 図 Đồ : bản vẽ 坂 Phản : cái dốc 報 Báo : báo cáo 士 Sĩ : bác sĩ (tiến sỹ), lực sĩ ( Sumo ) 夜 Dạ : đêm 夫 Phu : chồng 国 Quốc : đất nước 団 Đoàn : đoàn thể 型 Hình : kiểu, mẫu 場 Trường : nơi , chổ 夏 Hạ : mùa hè 夢 Mộng : giấc mơ 央 Ương : ở giữa 囲 Vi : chu vi , vây quanh 土 Thổ : đất 城 Thành : lâu đài 増 Tăng : gia tăng 夕 Tịch : chiều tối 大 Đại : lớn 失 Thất : mất , thiếu sót 園 Viên : vườn , công viên ... - tailieumienphi.vn 1015792

Tài liệu liên quan


Xem thêm