Tiểu luận: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 44 | Page: 34 | FileSize: 17.67 M | File type: PDF
of x

Tiểu luận: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đề tài Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nêu tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Định hướng và phát triển nghề nghiệp, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-8y86tq.html

Nội dung


 1. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Nhóm 5 – QTKD đêm 2, K21. 1
 2. 2
 3. Danh sách thành viên nhóm 5 1. Lê Công Năm 2. Phạm Khánh Ngọc 3. Trần Thị Ngọc Nhi 4. Nguyễn Kim Như 5. Liêu Ngọc Oanh 3
 4. Nội dung Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Định hướng và phát triển nghề nghiệp Công tác ĐT&PT NNL Việt Nam Bài tập tình huống 4
 5. Nội dung Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Định hướng và phát triển nghề nghiệp Công tác ĐT&PT NNL Việt Nam Bài tập tình huống 5
 6. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 1. Vị trí Đào tạo Thu hút phát triển NNL NNL Duy trì NNL Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực
 7. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 2. Khái niệm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một loạt hoạt động có tổ chức, được điều khiển trong một thời gian xác định và nhằm đem đến sự thay đổi nhân cách. Đào tạo Giáo dục Phát triển Chuẩn bị con Làm cho người Nhằm mở ra người cho lao động có thể cho cá nhân tương lai, có thể thực hiện chức những công cho người đó năng, nhiệm vụ việc mới dựa chuyển tới công có hiệu quả hơn trên những định việc mới trong trong công tác hướng tương một thời gian của họ. lai của tổ chức 7 thích hợp
 8. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Đặc điểm Đào tạo Phát triển Giúp người lao động có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm Tập trung Công việc hiện tại Công việc tương lai Kinh nghiệm Thấp Cao làm việc Mục tiêu Chuẩn bị cho công việc Chuẩn bị cho sự thay hiện tại đổi Sự tham gia Yêu cầu Tự nguyện 8
 9. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 3. Vai trò của đào tạo và phát triển NNL  Đào tạo giúp thu hút nguồn nhân lực tiềm năng  Đào tạo giúp bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực.  Hoàn thiện khả năng người lao động.  Chuẩn bị cho những người lao động thực hiện được những trách nhiệm và nhiệm vụ mới.  Bù đắp vào những chỗ bị thiếu, bị bỏ trống.  Giảm bớt được sự giám sát. 9
 10. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 4. Nguyên tắc của đào tạo và phát triển NNL  Con người sống hoàn toàn có năng lực để phát triển.  Mỗi người đều có giá trị riêng  Lợi ích của người lao động và lợi ích của tổ chức có thể kết hợp được với nhau.  Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo người lao động là một sự đầu tư sinh lợi đáng kể 10
 11. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Mô hình các nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực Phát triển cá Quản lý kết Kết quả nhân quả thực hiện ngắn hạn Phát triển NNL Kết quả dài hạn PHát triển Phát triển tổ nghề nghiệp chức Cá nhân Tổ chức Nguồn: Jerry W.Gilley at all 2002 11
 12. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 5. Mục tiêu: Đạt được hiệu quả cao nhất về tổ chức.  Xây dựng và thực hiện phát triển và đào tạo có tổ chức của những nhóm khác nhau, thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo của người lao động ở mọi trình độ.  Chuẩn bị chuyên gia để quản lý, điều khiển và đánh giá chương trình phát triển và đào tạo.  Xây dựng một phương án nghề nghiệp và một kế hoạch phát triển từng thời kỳ nhất định, phù hợp với tiềm năng của công ty, sắp xếp theo thứ tự những nghề chủ yếu.  Nghiên cứu về nhân lực, chuẩn bị những số liệu về cơ cấu lao động, và lĩnh vực có liên quan.  Tạo thuận tiện cho thông tin nội bộ. Thông tin ngược liên quan đến bộ phận, động cơ của người lao động. 12
 13. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 6. Phân loại 13
 14. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 7. Chu kỳ đào tạo Lập kế hoạch đào tạo Đánh giá Thực hiện nhu cầu đào đào tạo tạo Đánh giá hiệu quả của đào tạo 14
 15. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL 15
 16. Các phương pháp đào tạo và phát triển Nguồn: R. Wayne Mondey Robert M Noe 16 Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL
 17. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương pháp 17
 18. Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Đánh giá kết quả đào tạo 18
 19. Nội dung Tổng quan về đào tạo và phát triển NNL Định hướng và phát triển nghề nghiệp Công tác ĐT&PT NNL Việt Nam Bài tập tình huống 19
 20. Định hướng và phát triển nghề nghiệp 1. Vai trò Vai trò định hướng nghề nghiệp Cá nhân: Công ty phát triển khả tuyển dụng nhân viên năng nghề có năng khiếu phù nghiệp, có quyết hợp với công việc, định lựa chọn khai thác đúng khả nghề đúng đắn. năng của nhân viên. 20
909474

Tài liệu liên quan


Xem thêm