of x

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em: Tài liệu dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em: Tài liệu dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Tài liệu phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em được soạn ra nhằm giúp hỗ trợ cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ trang bị những kiến thức cơ bản về xâm hại trẻ em, các hình thức xâm hại trẻ em cũng như ảnh hưởng của việc xâm hại đối với trẻ, Từ đó giúp cha mẹ và người chăm sóc trẻ nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ trẻ và cách bảo vệ trẻ tránh khỏi nguy cơ bị xâm hại.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phong-ngua-xam-hai-tinh-duc-tre-em-tai-lieu-danh-cho-cha-mea-nguoi-cham-soc-tre-n6bbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ tới bạn đọc thư viện Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em: Tài liệu dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em phục vụ cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em: Tài liệu dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ thuộc thể loại ,Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em được giới thiệu bởi user suckhoetreem đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em , có tổng cộng 14 page , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có Tài liệu Xâm hại trẻ em, Định nghĩa xâm hại trẻ em, Các hình thức xâm hại trẻ em, Ảnh hưởng của xâm hại trẻ em, Bảo vệ trẻ em, Phòng ngừa xâm hại trẻ em ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tài liệu dự phòng xâm  hại tình dục trẻ em được biên soạn ra nhằm giúp hỗ trợ cho những bậc ba má và người trông nom trẻ trang bị các kiến thức căn bản về xâm hại trẻ em, những hình thức xâm hại trẻ em cũng như ảnh hưởng của việc xâm hại đối với trẻ, Từ ấy giúp ba má và người trông nom trẻ nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ trẻ và cách bảo vệ trẻ tránh khỏi nguy cơ bị xâm hại,còn cho biết thêm PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Tài liệu dành cho ba má, người trông nom trẻ Để biết thêm thông báo, hãy truy tìm cập www, tiếp theo là childsafetourism, tiếp theo là org/vi Bảo vệ trẻ em là nghĩa vụ của toàn xã hội Trẻ em cần được đặc thù bảo vệ, bên cạnh đó Đây là nghĩa vụ không những của mỗi cá nhân mà còn của toàn xã hội, nói thêm Tất cả chúng ta đều phải có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em, nói thêm là Những người làm mướn tác can dự tới trẻ em trong cộng đồng (gồm giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ xã hội, công an, và những cán bộ làm mướn tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng…) đóng vai trò quan trọng trong việc dự phòng, phát hiện và đối phó với các ngu

PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Tài liệu dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.childsafetourism.org/vi Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội Trẻ em cần được đặc biệt bảo vệ. Đây là trách nhiệm không chỉ của mỗi cá nhân mà còn của toàn xã hội. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Những người làm công tác liên quan đến trẻ em trong cộng đồng (gồm giáo viên, cán bộ y tế, cán bộ xã hội, công an, và các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng…) đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với những nguy cơ trẻ em bị xâm hại. “ Cha mẹ, người chăm sóc trẻ và gia đình có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại “ Dự án Tuổi thơ - Chương trình phòng ngừa do AusAID tài trợ và Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.childsafetourism.org/vi Xâm hại trẻ em là gì? Hàng ngày, trên thế giới có hàng triệu trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức khác nhau. Xâm hại trẻ em xảy ra mọi lúc, mọi nơi tại bất kỳ quốc gia nào. Tổ chức Y tế thế giới định nghĩa “Xâm hại trẻ em bao gồm mọi hình thức ngược đãi về thể chất và tinh thần, xâm hại tình dục, xao nhãng, bóc lột gây ra những thương tổn về sức khỏe, tính mạng, khả năng phát triển hay phẩm giá bằng cách lợi dụng chức phận, lòng tin hoặc quyền hạn”. CÁC HÌNH THỨC XÂM HẠI Có 4 hình thức xâm hại chủ yếu gồm: Xao nhãng Xâm hại thể chất Xâm hại trẻ em là gì? Xâm hại tinh thần Xâm hại tình dục ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM HẠI TRẺ EM Xâm hại, bóc lột trẻ em gây ra những tổn thương nghiêm trọng và lâu dài cả về thể chất và tâm lý đối với nạn nhân. Những hậu quả của xâm hại, bóc lột trẻ em cũng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của nạn nhân, gia đình nạn nhân, của cộng đồng và toàn xã hội. Dự án Tuổi thơ - Chương trình phòng ngừa do AusAID tài trợ và Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.childsafetourism.org/vi Dự án Tuổi thơ - Chương trình phòng ngừa do AusAID tài trợ và Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.childsafetourism.org/vi Dự án Tuổi thơ - Chương trình phòng ngừa do AusAID tài trợ và Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện

1100253

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm