Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục hàng sản xuất của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 69 | FileSize: 0.68 M | File type: PDF
of x

Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục hàng sản xuất của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015. Đề tài với các mục tiêu: Phân tích cơ cấu danh mục hàng sản xuất của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015, phân tích doanh số bán các sản phẩm hàng sản xuất của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015, từ đó làm rõ những lợi thế và nhược điểm trong sản xuất của công ty và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện danh mục sản phẩm của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/luan-van-duoc-si-chuyen-khoa-cap-i-phan-tich-danh-muc-hang-san-xuat-cua-cong-ty--462auq.html

Nội dung


BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

TRẦN BÁ LINH

PHÂN TÍCH DANH MỤC
HÀNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN NĂM 2015

LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I

HÀ NỘI 2016

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

TRẦN BÁ LINH

PHÂN TÍCH DANH MỤC
HÀNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN NĂM 2015

LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC
MÃ SỐ: CK 60 72 04 12

Người hướng dẫn khoa học:
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Nơi thực hiện: Công ty cổ phần dược – vật tư y tế Nghệ An
Thời gian thực hiện: 18/7/2016 - 18/11/2016

HÀ NỘI 2016

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng bộ môn Quản lý và kinh
tế dược, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, phòng đào tạo sau
đại học, các thầy cô trong bộ môn Quản lý và kinh tế dược đã tận tình
truyền đạt những kiến thức bổ ích, giúp tôi xây dựng nền tảng trong quá trình
học tập và nghiên cứu của mình. Cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong trường
Đại học dược Hà Nội đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt đề tài
của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật
tư Y tế Nghệ An (DNA Pharma), cùng tập thể cán bộ nhân viên các Phòng
ban: Marketing, Kế toán Tài vụ, Kế hoạch kinh doanh, phòng nghiên cứu và
phát triển, phòng đảm bảo chất lượng, đặc biệt là phòng kế hoạch của DNA
Pharma đã cung cấp cho tôi nhiều tư liệu trong đề tài này.
Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp – những
người thân yêu luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nghệ An, ngày

tháng
Học viên

Trần Bá Linh

năm 2016

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1
Chương 1. TỔNG QUAN ............................................................................... 3
1.1. Sản phẩm...................................................................................................................................... 3
1.1.1. Khái niệm về sản phẩm ..................................................................... 3
1.1.2. Cấu trúc sản phẩm ............................................................................ 3
1.1.3. Các yếu tố liên quan đến sản phẩm................................................... 3
1.2. Sử dụng thuốc ........................................................................................................................... 6
1.2.1. Thị trường Dược phẩm Việt Nam ...................................................... 6
1.2.2. Sử dụng thuốc sản xuất trong nước................................................... 8
1.3. Tình hình sản xuất trong nước giai đoạn 2010- 2015 ................................. 10
1.4. Khái quát về Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An ............... 17
1.4.1. Thông tin chung ............................................................................... 17
1.4.2. Quá trình hình thành và phát triển.................................................. 18
1.4.3. Cơ sở vật chất .................................................................................. 19
1.4.4. Tầm nhìn .......................................................................................... 19
1.4.5. Một số đặc điểm đặc trưng .............................................................. 20
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNGPHÁP NGHIÊN CỨU ................ 22
2.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................................ 22
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................................. 22
2.3. Phương pháp nghiên cứu................................................................................................ 22
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu. ................................................ 22
2.3.2.Biến số nghiên cứu ........................................................................... 22
2.3.3. Cỡ mẫu, phương pháp thu thập số liệu ........................................... 26
2.3.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu .......................................... 26
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 27
3.1. Cơ cấu danh mục hàng sản xuất DNA Pharma năm 2015 ..................... 27

3.1.1. Danh mục thuốc phân theo nhóm điều trị ....................................... 27
3.1.2. Cơ cấu danh mục thuốc phân theo thành phần............................... 30
3.1.3. Danh mục thuốc theo dạng bào chế ................................................ 31
3.1.4. Danh mục thuốc đăng ký mới, đăng ký lại và gia hạn số đăng ký .. 32
3.2. Doanh số bán các sản phẩm hàng sản xuất của DNA Pharma năm
2015 ................................................................................................................................................ 33
3.2.1. Doanh số bán hàng qua các đối tác ................................................ 33
3.2.2. Doanh số bán hàng sản xuất theo nhóm điều trị ............................ 34
3.2.3. Doanh số bán hàng qua các kênh ................................................... 35
3.2.4. Doanh số bán mặt hang Lyzatop ……………………………………. 40
Chương 4. BÀN LUẬN ................................................................................. 47
4.1. Cơ cấu danh mục hàng sản xuất DNA Pharma năm 2015 ..................... 47
4.1.1. Danh mục thuốc phân theo nhóm điều trị ....................................... 47
4.1.2. Danh mục thuốc phân theo thành phần .......................................... 47
4.1.3. Danh mục thuốc theo dạng bào chế ................................................ 47
4.1.4. Danh mục thuốc đăng ký mới, đăng ký lại, gia hạn số đăng ký ..... 48
4.2. Doanh số bán các sản phẩm hàng sản xuất của DNA Pharma năm
2015 ................................................................................................................................................ 48
4.2.1. Doanh số bán hàng qua các đối tác ................................................ 48
4.2.1. Doanh số theo nhóm điều trị ………………………………………… 49
4.2.3. Doanh số bán hàng qua các kênh ................................................... 49
4.2.3. Doanh số hàng thương hiệu mạnh Lyzatop .................................... 51
4.3. Một số tồn tại cần khắc phục ....................................................................................... 52
KẾT LUẬN .................................................................................................... 53
KIẾN NGHỊ ................................................................................................... 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

1088606

Tài liệu liên quan


Xem thêm