Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 34 (part 1) - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 34 (part 1) - Gisslen. Lecture Professional cooking (6/e): Chapter 34 - Pies and pastries. In this chapter, we present the preparation of pie crusts and fillings. In addition, we discuss how to make puff pastry, éclair paste, meringues, and fruit desserts.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-34-part-1-gisslen-ltobuq.html

Nội dung


1116631