Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 33 - Gisslen

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Professional cooking (7/E): Chapter 33 - Gisslen. Chapter 33 - Cookies. After reading the material in this chapter, you should be able to: List the factors responsible for crispness, softness, chewiness, and spread in cookies; demonstrate the three basic cookie mixing methods; prepare the seven basic cookie types: dropped, bagged, rolled, molded, icebox, bar, and sheet; prepare pans for, bake, and cool cookies.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-professional-cooking-7-e-chapter-33-gisslen-ktobuq.html

Nội dung


1116630